Jak zamezit vlhnutí stavby od základů?

Mnoho majitelů starších staveb zaznamenává problémy s vlhnutím stěn ať v nadzemních, nebo sklepních prostorech. Vlhkost stavby se projevuje více či méně výraznými vlhkými mapami na stěnách, v pokročilejší fázi vlhnutí i opadávajícími částmi vlhkých omítek nebo fasád. Tento jev má název zemní kapilární vlhkost a je způsobený již nefunkčními, nebo zcela chybějícími zemními izolacemi.
Jak zamezit vlhnutí stavby od základů?

Pokud zemní izolace přestane plnit svoji funkci, začne stavbu ohrožovat kapilární vzlínání, které na základě svého fyzikálního principu neustále čerpá vlhkost z podloží stavby do stěn. Tento, pro stavbu škodlivý proces, zastaví pouze tři technologie – podřezání stavby, chemická injektáž, nebo elektrofyzikální metoda. Zatímco první dvě metody se neobejdou bez výrazných stavebních zásahů do nemovitosti, tak elektrofyzikální hydroizolace stavby řeší problém s vlhkostí naprosto elegantně a za zlomek ceny ostatních dvou technologií.

Trvalá izolace stavby přístrojem DryPol® systém:
Elektrofyzikální technologie DryPol® systém je moderní, elektronická forma vysoušení a trvalé izolace staveb bez nutnosti stavebních zásahů do domu, a tedy bez jakéhokoli omezení užívání stavby. Technologie DryPol® systém pracuje na základě polarizace molekul vody v kapilárách obsažených. Přístroj svým výkonem stimuluje vlhkost ve zdivu a obrací kapilární vzlínání opačným směrem. Tímto dochází k vypuzení vlhkosti ze stavby pod její základy, vysušení celé stavby a její trvalé izolaci. Elektronický přístroj dokáže vysušit a trvale zaizolovat celou stavbu - všechny stěny včetně podlah, sklepů a základů stavby současně a do rozsahu půdorysné plochy stavby 900m2, nebo rozměru max. 30m x 30m (strana x strana), a to jedním přístrojem DryPol® systém! Přístroj vyrábíme již více než 10 let a prezentujeme se více než 4000 úspěšnými instalacemi.

Použití:
DryPol® systém je vhodný pro trvalou izolaci straších staveb, kde zákazník nechce, nebo nemůže použít klasické invazivní technologie izolace. Přístroj je použitelný na všechny typy staveb – rodinné domy, bytové domy, komerční objekty, chaty nebo chalupy. Obzvlášť příznivé je jeho použití u památkově chráněných nebo historických staveb, díky své neinvazivní metodě použití.
Vysouší a trvale izoluje celé stavby včetně sklepů.

Parametry technologie DryPol® systém, náklady a bezpečnost provozu:
Přístroj DryPol® systém je český výrobek. Přístroj pracuje na principu elektroosmózy a jeho použití je neprosto bezpečné, což dokládáme českým certifikátem jakosti EZÚ – elektrotechnického zkušebního ústavu ČR, s platností v celé EU. Elektronický přístroj DryPol® systém je bezúdržbový, řízený počítačovým procesorem. Příkon zařízení je 7W a při zapojení činí spotřeba elektrické energie okolo 300 Kč za 1 rok při trvalém provozu.

Cena:
Jak již bylo napsáno výše, je cena za technologii DryPol® systém zlomkem nákladů klasických metod jimž jsou podřezání nebo injektáže zdiva. Přístroj je možné pořídit dvěma způsoby – odborná montáž firmou nebo možnost instalace zákazníkem bez účasti technika, a to za cenu již od 30.371,- Kč vč. DPH a všech služeb s pořízením nebo instalací spojených.

Záruky:
Společnost Elektrofyzika s.r.o. Vavřinec 89, 679 13, IČ 03054721, www.elektrofyzika.cz  tel. +420 800 212 800, e-mail: info@elektrofyzika.cz poskytuje svým zákazníkům bezkonkurenční záruky písemnou formou uzavřené smlouvy mezi dodavatele a zákazníkem:
- poskytujeme písemnou záruku 3 roky na dosažení zbytkové vlhkosti ve stavbě a to 3% váhové vlhkosti v nadzemních částech stavby a 6,5% váhové vlhkosti v podzemních prostorech nemovitostí. Tuto smlouvu má možnost zákazník do 3 let od data instalace vypovědět, požádat o demontáž systému a vzniká mu nárok na vrácení 100% vložených finančních prostředků za přístroj  vynaložených. Návrh této smlouvy poskytneme k prostudování na vyžádaní .
- poskytujme záruku 30 let na bezplatný servis přístroje v případě jeho poruchy. Tato záruka je uvedena v záručním listě k výrobku.
- poskytujme zdarma a nezávazně odborné prohlídky staveb kdekoli v ČR nebo na Slovensku

 

Napište nám