Izolace vlhkých staveb technologií DryPol® system

Izolace vlhkých staveb technologií DryPol® system

Převážná většina starších domů se potýká s problematikou vzlínající vlhkosti zdiva. Příčinou je chybějící nebo již  nefunkční  izolace. Voda  nacházející se v podloží kterékoli stavby je v menší či větší míře nasycena minerálními solemi.  Soli rozpuštěné ve vodě činí vodu vodivou.  Nasolená voda proniká do zdiva, ve kterém díky kapilárním silám stoupá do značné výšky.

Vlhké zdivo je nebezpečné nejenom pro dům, jeho statiku, ale převážně pro jeho obyvatele. Zvýšená vlhkost  má negativní dopad na zdraví člověka, jeho imunitu. Způsobuje problémy s dýcháním, alergie, vlhké mikroklima na stěnách je ideálním prostředím pro vznik a šíření různých forem plísní.

Takto postižené domy jsou nejenom nevhodné pro bydlení, ale rovněž ztrácejí na tržní hodnotě.
Rovněž provozní náklady na bydlení se zvyšují v důsledku vyšších nákladů na vytápění. Snaha řešit vzniklou situaci pomocí sběrných vysoušečů není na místě, jelikož jejich provoz je drahý a neodstraňují příčinu vlhkosti, mnohdy celý proces  zhoršují . Opakující se opravy omítek, protiplísňové nátěry případně jiné povrchové opravy  zdiva problém neřeší a přinášejí další výdaje.

Proto je zapotřebí tento problém co nejrychleji  vyřešit a odstranit.
Elegantní a účinnou metodou  jak zbavit dům zemní vlhkosti a následně jej izolovat je elektrofyzikální metoda vysoušení zdiva a izolace pomocí přístroje DryPol®systém.

Tato metoda využívá základní fyzikální principy vytvořením el. pole ve zdivu. Vlivem polarizace molekul vody ve zdivu  dochází k postupnému odsunu vlhkosti zpět do podloží stavby , do podzákladí. Tato metoda  zdivo nijakým způsobem nenaruší.  Byla již aplikována na několika tisících  budovách v Česku i v zahraničí. Je ideálním řešením pro již zabydlené stavby nebo stavby technologicky obtížné, historické objekty, památky atd.

Vysoušení zdiva probíhá bez stavebních prací.  Pro proces odvlhčování nejsou překážkou jakékoli tloušťky zdí. Lze proto odstranit vlhkost i z jinak velmi problematických konstrukcí. Vysoušení  zdiva probíhá v celé jeho šířce . Účinek přístroje DryPol®systém je plošný, takže se současně vysušují stěny i podlahy, přízemí i suterény domu.  Vhodný  je časový předstih instalace technologie před následnými opravami  poškozených povrchů zdiva.

Přednosti elektrofyzikálního vysoušení a izolace zdiva přístrojem DryPol®systém:

  • rychlé proschnutí vlhkého zdiva, podlah   i základů staveb
  • téměř žádné stavební práce a žádné narušení statiky
  • snížení  nákladů na vytápění
  • zdravé životní klima
  • nezatěžuje životní prostředí
  • bezúdržbový provoz přístroje
  • výrazně levnější než běžné metody izolace
  • dlouhá životnost  - 30 let záruka

Napište nám