Jak zamezit vlhnutí stavby od základů?

Jak zamezit vlhnutí stavby od základů?

Mnoho majitelů starších staveb zaznamenává problémy s vlhnutím stěn ať v nadzemních, nebo sklepních prostorech. Vlhkost stavby se projevuje více či méně výraznými vlhkými mapami na stěnách, v pokročilejší fázi vlhnutí i opadávajícími částmi vlhkých omítek nebo fasád. Tento jev má název zemní kapilární vlhkost a je způsobený již nefunkčními, nebo zcela chybějícími zemními izolacemi.

Pokud zemní izolace přestane plnit svoji funkci, začne stavbu ohrožovat kapilární vzlínání, které na základě svého fyzikálního principu neustále čerpá vlhkost z podloží stavby do stěn. Tento, pro stavbu škodlivý proces, zastaví pouze tři technologie – podřezání stavby, chemická injektáž, nebo elektrofyzikální metoda. Zatímco první dvě metody se neobejdou bez výrazných stavebních zásahů do nemovitosti, tak elektrofyzikální hydroizolace stavby řeší problém s vlhkostí naprosto elegantně a za zlomek ceny ostatních dvou technologií.

 

Trvalá izolace stavby přístrojem DryPol® systém:
Elektrofyzikální technologie DryPol® systém je moderní, elektronická forma vysoušení a trvalé izolace staveb bez nutnosti stavebních zásahů do domu, a tedy bez jakéhokoli omezení užívání stavby. Technologie DryPol® systém pracuje na základě polarizace molekul vody v kapilárách obsažených. Přístroj svým výkonem stimuluje vlhkost ve zdivu a obrací kapilární vzlínání opačným směrem. Tímto dochází k vypuzení vlhkosti ze stavby pod její základy, vysušení celé stavby a její trvalé izolaci. Elektronický přístroj dokáže vysušit a trvale zaizolovat celou stavbu - všechny stěny včetně podlah, sklepů a základů stavby současně a do rozsahu půdorysné plochy stavby 900m2, nebo rozměru max. 30m x 30m (strana x strana), a to jedním přístrojem DryPol® systém! Přístroj vyrábíme již více než 10 let a prezentujeme se více než 4000 úspěšnými instalacemi.

 

Použití:
DryPol® systém je vhodný pro trvalou izolaci straších staveb, kde zákazník nechce, nebo nemůže použít klasické invazivní technologie izolace. Přístroj je použitelný na všechny typy staveb – rodinné domy, bytové domy, komerční objekty, chaty nebo chalupy. Obzvlášť příznivé je jeho použití u památkově chráněných nebo historických staveb, díky své neinvazivní metodě použití.
Vysouší a trvale izoluje celé stavby včetně sklepů.

Parametry technologie DryPol® systém, náklady a bezpečnost provozu:
Přístroj DryPol® systém je český výrobek. Přístroj pracuje na principu elektroosmózy a jeho použití je neprosto bezpečné, což dokládáme českým certifikátem jakosti EZÚ – elektrotechnického zkušebního ústavu ČR, s platností v celé EU. Elektronický přístroj DryPol® systém je bezúdržbový, řízený počítačovým procesorem. Příkon zařízení je 7W a při zapojení činí spotřeba elektrické energie okolo 300 Kč za 1 rok při trvalém provozu.

Cena:
Jak již bylo napsáno výše, je cena za technologii DryPol® systém zlomkem nákladů klasických metod jimž jsou podřezání nebo injektáže zdiva. Přístroj je možné pořídit dvěma způsoby – odborná montáž firmou nebo možnost instalace zákazníkem bez účasti technika, a to za cenu již od 30.371,- Kč vč. DPH a všech služeb s pořízením nebo instalací spojených.

Záruky:
Společnost Elektrofyzika s.r.o. Vavřinec 89, 679 13, IČ 03054721, www.elektrofyzika.cz  tel. +420 800 212 800, e-mail: info@elektrofyzika.cz poskytuje svým zákazníkům bezkonkurenční záruky písemnou formou uzavřené smlouvy mezi dodavatele a zákazníkem:
- poskytujeme písemnou záruku 3 roky na dosažení zbytkové vlhkosti ve stavbě a to 3% váhové vlhkosti v nadzemních částech stavby a 6,5% váhové vlhkosti v podzemních prostorech nemovitostí. Tuto smlouvu má možnost zákazník do 3 let od data instalace vypovědět, požádat o demontáž systému a vzniká mu nárok na vrácení 100% vložených finančních prostředků za přístroj  vynaložených. Návrh této smlouvy poskytneme k prostudování na vyžádaní .
- poskytujme záruku 30 let na bezplatný servis přístroje v případě jeho poruchy. Tato záruka je uvedena v záručním listě k výrobku.
- poskytujme zdarma a nezávazně odborné prohlídky staveb kdekoli v ČR nebo na Slovensku

 

Napište nám