DryPol PLUS

Připravujeme pro všechny majitele vlhkých staveb, tedy staveb postižených vzlínavou kapilární vlhkostí zdiva, novou verzi přístroje na elektrofyzikální vysoušení zdiva ...