Využití  technologie DryPol® systém pro odstranění vlhkosti zdiva bez stavebních zásahů

Jak může DryPol® system zdivo zbavit vlhkosti a vysušit celý dům?

Jak prakticky DryPol® system funguje a jak je dosaženo výsledku ? Na co vše má DryPol® system vliv ?

Přístroj DryPol® system obsahuje moderní technologii - počítačovým čipem řízenou elektroniku, která vytváří elektrofyzikální jev a působí kladným nábojem na molekuly vody obsažené ve zdech. Voda ve zdivu se díky obsaženým solím stává extrémně vodivou a tohoto využívá DryPol® system i elektrosmóza ... Přístroj DryPol® system zesílí pozitivní náboj molekul vody ve zdech obsažené. Tato voda začne být fyzikálním zákonem magnetismu přitahována vždy k záporně nabité zemině / podloží stavby, bočnímu svahu, což znamená, že se voda odvádí do podloží objektu i bočních svahů. Část vody se odpaří na stěnách. Jedná se o radiové impulsy na frekvenci dlouhých vln.

 

Tento jev prochází a je přenášen zdmi objektu. Na nic jiného kromě vlhkosti ve zdivu DryPol® system nepůsobí. Tato technologie určená pro vysoušení vlhkosti zdiva domů nemá sebemenší vliv na člověka, zvířata, květiny ... DryPol® system neruší teleizi či radio a chová se naprosto neutrálně k okolí a lidem - certifikát EZÚ. Máme i spokojené klienty - kardiaky. V případě těchto typů otázek poskytneme kladné reference na použití přístroje DryPol® system, nicméně v případě kardiostimulátoru je nutná konzultace s lékařem. Z biologicko - medicinského hlediska není žádných námitek k používání systemu - certifikát EZÚ. DryPol® system se používá pro trvalou hydroizolaci a sanaci vlhkosti zdiva staveb také ve školách, nemocnicích, veřejných budovách, RD, bytových domech a komerčních stavbách ...

 

  • V prvních měsících po instalaci DryPol® system putuje voda díky kladnému náboji v kapilárách zdiva zpět do půdy. V dalších letech pak přístroj DryPol® system působí jako vodovzdorný uzávěr a brání opětovnému vzestupu vlhkosti do zdiva. 

Obecně (a zhruba) se dá účinek a síla přístroje DryPol® system popsat takto : 

  • Představte si bublinu o průměru cca 30 metrů - 50 metrů od přístroje, který se ve středu této bubliny nachází. Vše uvnitř této pomyslné koule se zbavuje vlhkosti a vysušuje se, což znamená, že se do ní schová celý dům, provozovna; při vhodném umístění i několik bytů současně atd ...
  • Přístroj DryPol® system účinkuje vždy spolehlivě a všude, neboť pracuje a využívá principu fyzikálních vlastností samotné stavby a podloží. S vlhkostí se nepřetlačuje, ale naopak - využívá elektrofyzikálního procesu, ktery vlhkost způsobily. Stavba sama tedy napomáhá procesu vysoušení vlhkosti a trvalí izolace zdiva.
  • Při větší rozloze stavby je někdy nutné použít 2 přístroje a více - v těchto případech se počítá půdorysná plocha vlhkého objektu.