Instalace systému, měření vlhkosti a technická data DryPol® system

INSTALACE A TECHNICKÁ DATA TECHNOLOGIE DryPol® system,  ODBORNÉ MĚŘENÍ HODNOT VLHKOSTI ZDIVA VE STAVBĚ NAPADENÉ KAPILÁRNÍM VZLÍNÁNÍM

Před instalací DryPol® system provádíme komplexní měření vlhkosti ve vaší stavbě. Změřená výše vlhkosti nenaznačuje míru poškození stavby kapilární zemní vlhkostí, ale je spíše odvislá od typu materiálu ze kterého je stavba postavena - tedy jeho poréznosti a nasákavosti vlhkostí. Rozdílný obsah vlhkosti bude mít například cihla a pískovec. Pískovec díky velké poréznosti bude tedy logicky obsahovat více vlhkosti nežli zmiňovaná cihla. Naopak, při vysoušení a odvodu vlhkosti má právě díky větší poréznosti pískovec o něco kratší dobu vysoušení. Toto jsou samozřejmě jen modelové příklady. Na celkový proces vysoušení má vliv nejen materiál ze kterého je stavba postavena, ale i podloží stavby nebo malta, kterou jsou stavební provky spojeny. 

Měření vlhkosti stavby

JAK MĚŘÍME VLHKOST VE STAVEBNÍM MATERIÁLU?

 • Odběr vzorků pro měření vlhkosti provádíme odvrtem materiálu z hloubky stěny.
 • V hloubce zdiva je vlhkost materiálu konstatní a neměnná vůči ročnímu období nebo typu užívání stavby. 
 • Vrtáme malými průměry vrtáku (cca do 10 mm - 12 mm), takže nedojde k žádnému poškození povrchů zdiva.
 • Vrty provádíme od podlahy směrem vzhůru, dokud je měřitelná vlhkost. Při následném vysoušení tyto výškové vrty odhalí rychlost a výši sestupu vlhkosti pod základy stavby!
 • Místo vrtu změříme výškou i vzdáleností od nejbližšího pevného bodu (např. dveří, rohu...). Tento záměrný kříž zapsaný v protokolu měření zaznamená místo odběru vzorku v souvislosti s kontrolním měřením  
 • Používáme profesionální detektory kovu, elektrického vedení aj. pro určení bezpečného místa pro vrty. Samotné vrty následě po měření tmelíme, takže po odběru vzorků nezůstanou téměř žádné stopy.
 • MĚŘENÍ VLHKOSTI ZÁKAZNÍKEM - nabízíme unikátní, přesný, ale přesto jednoduchý návod na změření výše vlhkosti ve vaší stavbě. Měření zvládne téměř každý a informuje pravdivě zákazníka o výsledku práce přístroje DryPol® systém - více informací níže
 • Kontrolní nebo vstupní měření je možné provést pouze v ČR, po dohodě na Slovensku.
izolace zdiva
vlhké zdi
vlhký sklep
DryPol
Elektroosmóza

ČÍM A JAK MĚŘÍME VLHKOST VE STAVEBNÍM MATERIÁLU?

Měření vlhkosti firmou digitálním anylyzátorem:
Vyvrtaný materiál měříme digitálními analyzátory OHAUS MB23. Vývrt v hmotnosti pohybující se v rozmezí 1,5g - 10g je umístěn na měřící plochu přístroje a přístroj je následně spuštěn. Analyzátor teplotou okolo 130°C vypaří veškerou vlhkost z měřeného vzorku kerou zachytí speciálním senzorem a v kombinaci s váhou analyzovaného vzorku vlhké zdivo / suché zdivo prcesor v přístroji spočítá přesnou % váhovou vlhkost v materiálu a na displeji zobrazí konečný výsledek. Ten je následně zapsán do smlouvy jako výchozí hodnota v daném měřeném bodě. Takto změříme všechny postižená místa ve stavbě. Výhodou digitálních analyzátorů OHAUS MB 23 je okamžitá infomace o výši vlhkosti čitelná na displeji zařízení. Odpadá složité přepočítávání z tabulek (pro zákazníka většinou nesrozumitelné) při použití karbid-kalciové metody Hydromat Gann. Běheme měření není možná manipulace se vzorkem, neboť by došlo k přerušení činnosti anylyzátoru. To zabezpečuje zákazníkům lehce čitelné, pravdivé a přesné údaje o stavu vlhkosti v jejich nemovitosti.
Veškeré analyzátory vlhkosti jsou pravidelně v zákonem stanovené lhůtě kalibrovány Českým Metroligickým institutem - ČMI. Vlastní certifikát kalibrace v přesnosti měření a obsahují pečeť.

Měření vlhkosti samotným zákazníkem kdykoli potřebuje:
Pro stanovení aktuální výše vlhkosti ve zdivu nabízíme našim zákazníkům přesný, ale jednoduchý návod na změření vlhkosti zdiva s použitím domácího nářadí a vybavení. Tento unikátní návod obsahuje obrázkový postup s finálním výpočtem na kalkulačce, a zvládne jej doslova každý. Každý zákazník má tedy možnost změřit si sám zdarma výši vlhkosti ve své stavbě nezávisle na firmě. Nemůže tdy dojít k rozporům mezi měřením firmou a skutečným stavem výše vlhkosti. Zakládáme si na 100% pravdivosti a dostupné ověřitelnosti všech údajů! Toto měření zákazníkem má také velký význam např. při rekonstrukcích, opravách a jiných činnostech ve stavbě, které by mohla zvýšená neodhalená vlhkost poškodit!  
 

INSTALACE PŘÍSTROJE DryPol® systém

Instalaci přístroje provádíme zhruba do středu stavby tak. abychom pokryli signálem všechny rohy stavby. V případě vlhkosti v přízemí staby instalujeme přístroj DryPol® systém do přízemí, v případě celkového podsklepení stavby do sklepů, pokud to klimatické podmínky v suterénu umožňují. V případě potřeby vysoušení a trvalé izolace stavby s částečným podsklepením instalujeme přístroj v přízemí domu tak, že že vysouší a izoluje jak nadzemní část, tek i sklep současně. Díky vysokému výkonu přístroje DryPol® systém tedy vysoušíme a trvale izolujeme jak přízemí stavby, tak i sklepy, všechny podlahy (mimo dřeva) a základy stavby. dochází tedy k výrazné revitalizaci celé stavby!

Přístroj je instalován svisle na vnitřní příčce a zapojen do trvalého zdroje elektrické energie 230V / 50Hz. Tento zdroj energie je nutné např. na rekreačních objektech zajistit celoročně.
Dále přístroj již pracuje samostatně a bezúdržbově. Přístroj se stává součástí stavby. V případě dočasného výpadku proudu se po opětovném zapojení sám nastartuje a pokračuje v práci. Majitel přístroje DryPol® systém pouze sleduje diodový indikátor správné funkce zařízení. V případě poruchy se systém zastaví a upozorní nepřehlédnutelně uživatele vizuálně na vzniklý problém. 

První viditelné projevy vysychání stavby se projeví na povrch zdiva a snížením vzdušné vlhkosti ve stavbě v době okolo 1/2 roku od instalace.

instalace DryPol system
hydroizolace
vysoušeč zdiva
zemní izolace
DryPol system

PŘEHLED TECHNICKÝCH DAT PŘÍSTROJE DryPol® system PRO VYSOUŠENÍ A TRVALOU IZOLACI VLHKÉHO ZDIVA ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU

Popis funkce: 

 • DryPol system je jako jediný kompletně sestrojen, vyráběn a montován v ČR. Vyznačuje se špičkovými parametry, vysokou účinností a rozsáhlou plochou účinku. V drtivé většině realizovaných případů vlhkých staveb stačí 1 přístroj na vysušení a trvalou hydroizolaci celé stavby! DryPol® systém je řízený počítačovým procesorem v profesionálním kvalitním provedení se zárukou 30 let!  Lze měnit frekvence, výkon a počet pulzů dle daného objektu nebo potřeby stavby.
 • DryPol® systém je počítačovým čipem řízený, bezkontaktní, elektronický systém, schopný plošného vysoušení a trvalé izolace vlhkých staveb postižených zemní vlhkostí. Vysouší a izoluje současně přízemí stavby, sklepy, všechny podlahy a základy stavby na hodnoty stavebních norem.  Instalace je realizována bez elektrod ve zdi či drátů - tedy bez jakýchkloli stavebních zásahů! Jedná se o pulzní vysílač - přístroj DryPol® system obohacuje molekuly vody ve zdech obsažené mírným kladným el. nábojem. Touto polarizací vlhkosti v kapiláře je voda stimulována kapilárami ve zdivu k sestupu zpět k podloží stavby, odkud do ní navzlínala (zjednodušený ilustrační popis). Přístroj působí jako prostředník na vlhké zdivo při interakci mezi podložím stavby a stavbou samotnou při procesu vysoušení zdiva. Vlhkost sestupuje pod základy stavby kde je již trvale udržena.
 • DryPol® system je kvalitní, trvalá izolace zdiva postiženého kapilární, zmení vzlínavou vlhkostí..
 • Viditelné účinky vysoušení již od cca 6 - 12 měsíce po instalaci. Celá stavba je vysušená a izolovaná nejpozději do 3 let oproti 5 - 7 letem vysychání přirozenou cestou při mechanické izolaci.
 • Elektroosmóza - přístroj DryPol system - dokáže vysušit a trvale odiozolovat od zemní vlhkosti zdivo domu včetně podlah, základů a sklepů na hodnoty stavebních norem ! Pouze cca 3% staveb vykazuje odchylky průběhu v měření. Průběh vysoušení, jeho razance a délka je vždy individuální dle konkrétní stavby. 
 • BEZPEČNÉ ! Nemá žádné účinky na nic jiného než na zdivo a vodu (vlhkost) v něm obsaženou - cetrifikát CZ EZÚ
 • Neruší žádné přístroje, Wi-Fi, mobilní sítě, televizi, nemá vliv na organickou či anorganickou hmotu - prezentujeme se instalacemi v jeslích, kojeneckých ústavech, školách a nemocnicích...
 • DryPol® systém funguje na všechny druhy stavebních materálů vč. přírodních a jejich jakékoli kombinace...

Technické pramatery DryPol® systém:

 • Rozměry přístroje - 26cm x 20cm x 5,5cm
 • Váha - 2,2 kg
 • Dosah vysušování dle typu přístroje - až 900m2 půdorysné plochy, nebo do rozměru max. 30m x 30m (strana x strana stavby)
 • Napájení - adaptér 18V - 1,33A
 • Příkon 5W / 7W
 • Spotřeba el. proudu - cca 250,- Kč / 1 rok
 • Certifikát bezpečnosti EZÚ pro ČR + SR + EU  

Zaručujeme písemně úspěšnost procesu a vysušení celé stavby na hodnoty norem:

Písemná záruka vysušení zdiva na hodnoty: 3% vlhkosti v nadzemních  částech / 6,5%  vlhkosti základy stavby, podzemní části 

Pro srovnání - vlhkost ve zdivu může dosáhnout maximálně 25 %, běžně se pohybuje v rozsahu 4 - 15%.
Každé 1% vlhkosti = cca 25L vody navíc ve vašem zdivu na 1m3 (záleží na poréznosti materiálu)!