Izolace kostela ve Stráži nad Nisou - DryPol® system

Izolace vlhkých stěn kostela ve Stráži nad Nisou. DryPol® system vzhledem k sakrální architektuře interiéru instalován bez předního polepu. Vzlínavá vlhkost této neizolované stavby trvale eliminována na hodnoty stavebních norem, k čemuž se zavazujeme písemnou smlouvou.

izolace kostela
vysoušení zdiva kostela DryPol® system