Vysušení a izolace stavby Městského úřadu + Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem

Velmi kvlatiní výsledek izolace historické staby Městského úřadu Dvůr Králové. Instalace 2 x DryPol® system 50m do přízemí Městského úřadu a instalce 2 x 50m DryPol® system do budovy gymnázia v Dvoře Královém,

podřezání zdiva dvůr králové
injektáž zdiva Dvůr Králové
vlhký dům dvůr králové