Reklamace

Reklamační protokol si stáhněte ZDE - klikněte pravým tlačítkem myši na protokol a zadejte ,uložit obrázek jako,. Ten následně vytiskněte a pečlivě vyplňte.

Všechny reklamace se řídí ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb.

Vyplňte pečlivě formulář a zašlete jej podepsaný spolu s přístrojem na adresu :

Elektrofyzika s.r.o.
Vavřinec 89
679 13

Nebo jej vyplněný a podepsaný zašlete elektronicky na emailovou adresu : elektrofyzika@email.cz nebo jej zašlete poštou na naši adresu.

UPOZORNĚNÍ - pokud chcete uplatnit záruku na demontáž přístrojeDryPol system a vrácení finančních prostředků do něj investovaných, musí být celý DryPol system + jeho příslušenství ve srovnatelném technickém i vizuálním stavu jako při montáži nebo nákupu samoinstalací! Při jakémkoli znehodnocení, poškození přístroje DryPol system nebo jeho obalu a to jak vizuálně tak i technicky, bude zákazníkovi vrácená částka ponížená o cenu opravy a uvedení přístroje DryPol system do původního stavu! 
Cena výměny obalu přístroje zabarveného, poškrábaného nebo jinak znehodnoceného = 1.500,- Kč vč. DPH. Dbejte na to při každé činnosti v bezprostředním okolí přístroje. V případě že zasíláte přístroj / přístroje DryPol® system poštou nebo přepravcem na adresu dodavatele musí být zařízení zabaleno dle norem s maximální ochrannou proti pádu a poškození během přepravy. Dodavatel nebere zodpovědnost za případné poškození přístroje během jakékoli přepravy od odběratele. Přístroj musí být zaslán jako cenný balík bez dobírky! V případě zaslání dobírkou NEBUDE ZÁSILKA PŘEVZATA a dodavatel nepřejímá zodpovědnost za náklady odběrateli (zákazníkovi) tímto vzniklé.