Termokamera - odhalení úniků tepla v domě

Provádíme skenování staveb termovizí - termokamerou, která odhalí skryté závady na vaší stavbě. 
Odhalíme zásadní tepelné ztráty, vznik nebo stav vlhkosti ve stavbě a skryté nebezpečné poruchy v elektrických rozvodných skříních. 
Cílem skenování stavby termokamerou je úspora na vytápění domu, zlepšení komfortu užívání a v neposlední řadě bezpečnost celé stavby.

 • V případě nalezení závad jsme schopni ve velké míře tyto následně odstranit, nebo doporučit postup jejich opravy.
 • Suchý a izolovaný dům bez vlhkosti zdiva je zárukou levného a komfortního bydlení !

Skenování staveb termovizí:

 • Odhalení tepelných úniků a ztrát ve stavbách - úspora za topení, komfort bydlení ve stavbě
 • Odhalení skrytých poruch v rozvodných skříních, které mohou způsobit požár
 • Odhalení vlhkosti v domě a její následné vysušení a izolace
 • Komfortní užívání, úspora na topení, nebezpečí statické poruchy stavby, vznik plísní a alergenů

 Objekty měření:

 • Rodinné domy
 • Panelové a bytové domy
 • Komerční objekty
 • Rozvaděče elektrického proudu
 • Podlahové topení a topení v domě
 • Výskyt vlhkosti zdiva ve stavbě

Skenování tepelných úniků a ztrát:

 • Termokamerou odhalíme ve vaší stavbě zásadní úniky tepla a to od sklepů až po střechu. Na základě naší termovize můžete prvést příslušná opatření k zamezení úniků tepla ze stavby a výrazně omezit náklady na vytápění!
 • Odhalíme teplné mosty a kondenzační body ve vaší stavbě, jenž jsou teplnou poruchou a způsobují  tepelné ztráty včetně možnosti zvýšené vlhkosti a tepelné nepohody ve stavbě

Odhalení skrytých poruch v rozvodných skříních, které mohou způsobit požár:

 • Termovize odhalí poruchy v rozvodných skříních, které nemusí být na první pohled patrné. Tyto poruchy mohou vést k fatálním požárům domu. Odhalení vnikající vlhkosti do stavby a její odstranění:
 • Odhalíme místa ve stavbě, kudy vniká zemní vlhkost. Zaměříme se na místa s tepelnými mosty a zjistíme kondenzační body na zdech. Ve většině případů jsme schopni tyto poruchy odstranit a to moderní, elektronickou cestou bez kopání nebi jiných stavebních zásahů.

Topení v domě:

 • Zjistíme, kudy je vedeno topení ve zdech i v podlahách. Najdeme jejich tvar a umístění. Vhodná informace při rekonstrukcích nebo opravách stavby. (zjistíme je-li topení funkční - teplotní rozdíl.

Technická zpráva a doporučení:

 • Vypracujeme technickou zprávu o stavu tepelné izolace vašeho domu, stavu rozvodných skříní a míře vlhkosti ve vaší stavbě. Doporučíme, nebo rovnou provedeme vhodná opatření. Technická zpráva obsahuje veškerou fotodokumentaci pořízenou kamerou.

Cena je za sken celé stavby :

 • Cena za kompletní termo sken z venku i zevnitř RD od sklepa po střechu = 2.500,- Kč vč. DPH (sklep, přízemí, patro, střecha, el. rozvaděče) + doprava
 • Cena za kompletní termo sken bytového domu od sklepa po střechu + vybrané potřebné byty = od 3.500,- Kč vč. DPH dle velikosti domu a počtu pater a bytových jednotek (sklep, přízemí, patro, střecha, el. rozvaděče) + doprava
 • Cena za kompletní termo sken jiných staveb od sklepa po střechu  = od 2.500,- Kč vč. DPH dle velikosti domu a počtu pater a bytových jednotek (sklep, přízemí, patro, střecha, el. rozvaděče) + doprava
 • V případě potřeby skenu části stavby (např. hledání potrubí, rozvaděče nebo jen sklep atd...) cenu kalkulujeme dle rozsahu stavby ale ne méně než 1.000,- Kč vč. DPH + doprava
 • Doprava 12,- Kč vč. DPH / 1 km od firmy a zpět. Pro klienty k instalaci zařízení DryPol system je doprava zdarma!

Společnost Elektrofyzika s.r.o. je již 10 let na trhu s odborností na izolace staveb. Ručíme písemně za kvalitu naší práce!

Termokamera
Skenování termokamerou
Termokamera
Termovize
Termovize rozvaděče
termokamera topení