• vlhké zdivo DryPol reference
REFERENČNÍ STAVBY -  JIŽ VYSUŠENÉ  Nemůžeme ze zákona poskytovat a zveřeňovat jakékoli kontaktní údaje majitelů staveb bez jeho vysloveného souhlasu , který pokud nedostaneme při kontrolním měření již dále od zákazníka nežádáme. Instalované přístroje jsou v 80 % na soukromých stavbách, jejichž majitelé si nepřejí být...
Vynikající výsledk vysoušení a trvalé izolace stavby fary v Loděnici (Beroun). 1 x DryPol® system 50. Bezkontaktní elektroosmóza DryPol® system je nekvhodnější technologie pro trvalou izolaci vlhkého zdiva kulturních a historických památek díky své neinvazivní aplikaci a bezkontaktní technologii izolace zdiva. 
 • Zámek Lomnice nad Popelkou DryPol system
 • Zámek Lomnice nad Popelkou DryPol system
 • Zámek Lomnice nad Popelkou DryPol system
Vysušení vlhkého zdiva postiženého zemní kapilární vlhkostí a následná trvalá izolace objektu zámku v Lomnici nad Popelkou. Instalace 2 ks přístrojů DryPol® system do suterénních interiérů zámku. Nyní zdivo vykazuje hodnoty vlhkosti na úrovni stavebních norem.
Trvalá izolace včetně vysušení zdiva na hodnoty stavebních norem bytového komplexu na ulici Smetnovo nábřeží, Vyškov. Instalace 5 x přístrojů DryPol® system 50m. Výsledek můžete psoudit sami dle přiloženého protokolu měření vlhkosti.
Vynikající výsledek izolace zdiva elektroosmózou DryPol® system stavby kostela v obci Jelka na Slovensku. Mohutné zdivo a hluboké základy stavby jsou výhodou pro izolaci stavby technologií DryPol® system 50m, který je obrovským přínosem pro kulturní a chráněné památkové objekty díky instalaci bez stavebních zásahů. Posuďte sami...
Vysušení a trvalá izolace provozní budovy pivpvaru Žatec. Výborný výsledek izolace elektroosmózou DryPol® system. sestup vlhkosti pod úroveň stavebních norem. Měřeno k 3. roku provozu přístroje ve stavbě. Posuďte sami výsledek v protokolu měření vlhkosti.
 • izolace zdiva Rajnochovice
 • Na vlhké zdi DryPol Rajnochovice
Kvalitní výsledek vysoušení a izolace původně vlhkého zdiva budovy Oecního úřadu a budovy školy v obci Rajnochovice. Instalace 2 x DryPol® system 50m.  Poskytujeme písemné záruky: - 3 roky na možnost vrácení přístroje a fianačního vyrovnání v plné výši pořizovací ceny přístroje - 30 let na bezplatný servis přístroje DryPol® system
 • izolované zdivo Mírovice
Trvale zaizolovaný a vysušený objekt Městského úřadu Mírovice, původně postižený zemní kapilární vlhkostí. 1 x DryPol® system 50m instalovaný do středu stavby. Poskytujeme písemné záruky: - 3 roky na možnost vrácení přístroje a fianačního vyrovnání v plné výši pořizovací ceny přístroje - 30 let na bezplatný servis přístroje DryPol®...
 • vysoušení zdiva Brno
Trvalá hydroizolace suterénních prostor snantoria Helios v Brně na Lidické ulici. Instalace  2 x DryPol® system. Velmi dobrý výsledek vysoušení a izolace celého domu. Poskytujeme písemné záruky: - 3 roky na možnost vrácení přístroje a fianačního vyrovnání v plné výši pořizovací ceny přístroje - 30 let na bezplatný servis přístroje ...
 • vzlínavá vlhkost Brno
 • hydroizolace stavby
Policie České republiky - náš trvalý smluvní partner Kvalitní vysušení a izolace stavby budovy Policie české republiky - služebna Brno - Běhounská 1 (pohled z náměstí Svobody, Brno). Instalováno 1 x DryPol® system 50m v suterénu budovy.
 • podřezání zdiva dvůr králové
 • injektáž zdiva Dvůr Králové
Velmi kvlatiní výsledek izolace historické staby Městského úřadu Dvůr Králové. Instalace 2 x DryPol® system 50m do přízemí Městského úřadu a instalce 2 x 50m DryPol® system do budovy gymnázia v Dvoře Královém,
 • izolace Třebíč
 • izolace synagoga Třebíč
Velmi úspěšné výsledky vysoušení a trvalé izolace vlhké stavby Židovského muzea v Třebíči. Instalace 2 x DryPol® system 50m Poskytujeme písemné záruky: - 3 roky na možnost vrácení přístroje a fianačního vyrovnání v plné výši pořizovací ceny přístroje - 30 let na bezplatný servis přístroje DryPol® system
 • hydroizolace Jičín
Izolace a vysoušení stavby zdravotnického zařízení polikliniky v Jičíně. Instalace 1 x DryPol® system 50m v přízemí budovy.
 • odvlhčení zdiva Stříbro
Suchá a izolovaná historická budova radnice města Stříbro. Instalace 2 x DryPol® system 50m.
 • vysoušení sklepa most
Izolace stavby Kojeneckého ústavu v Mostě. Velmi důležitá reference z oblasti zdravotní nezávadnosti účinku DryPol® system. V sutrénech objektu instalce 2 x DryPol® system 50m se nachází trvale cca 1500 dětí, kojenců. V případě že by přístroj DryPol® system nesplňoval přísná kritéria zdravotní nezávadnosti svého účnku, nebylo...
 • Izolace vlhkého zdiva domu
Výborný výsledek při kontrolním měření vlhkosti ve stavbě Policie České republiky v Hodoníně. Instalován 2 x DryPol® system 50m. Kvalitní elektronická izolace DryPol® system.
 • Vysoušení zdiva sklepa DryPol
 • Vlhké sklepy
Historický bytový dům v centru Prahy na ul. Vlašská 4. 1 x DryPol II 50m v suterénu domu - vlhké sklepy. Vynikající výsledek hydroizolace suterénních prostor po necelém 3/4 roce vysoušení vlhkého zdiva suterénních prostor tohoto VIP domu přístrojem DryPol system. Takto časné měření proběhlo v návaznost na celkovou rekonstrukci domu. Dům se...
 • Vysoušení zdiva
 • Vlhkost v domě
 • Elektroosmóza
Bytový dům Kosmonosy č. 10. 1 x DryPol® system 30m v přízemí domu. Vynikající výsledek po 2 letech provozu přístroje. Dvě hodnoty měření 5% váhové vlhkosti jsou způsobeny zatékáním z dešťového svodu pod stavbu - viz foto. Kvalitní elektronická hydroizolace stavby. elektroosmźa DryPol® system dokáže vysušit a trvale zaizolovat stavby až do...
 • mokré zdi
 • vlhkost domu
Vynikající výsledek izolace vlhkého zdiva základní školy v obci Skrbeň. Instalace 1 x DryPol® system 50m do vlhkého sklepa školy + další instalace 1 x 50m DryPol® system ve vlhkém přízemí budovy ,Dům služeb, Skrbeň. Zdivo postižené zemní vlhkostí trvale izolováno.
 • mokré zdivo
 • vlhký dům
Výborný výsledek vysoušení suterénních prostor historického objektu Lorety v Kosmonosích. Vysušení a trvalá hydroizolace stavby 1 x přístrojem DryPol® system. Mokré zdivo dnes na hodnotách stavebních norem.
 • vlhký dům
 • na vlhké zdivo děčín
Vysušení a trvalé zaizolování suterénních prostor Státní zastupitelství v České Lípě a v Děčíně. Instalace 2 x DryPol® system II. 50m. Velmi dobrý výsledek vysoušení a izolace vlhké stavby.
 • izolace domu
Biskupství Královohradecké, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové - 3 x DryPol system 50m: 2 x přístroj v suterénech stavby + 1 x přístroj v centru 1NP stavby. Velmi dobré výsledky za 2,5 roku provozu. Původně mokré sklepy této stavby včetně přízemní části budovy vysušení na hodnoty stavebních norem. 
 • mokré sklepy
Základní umělecká škola Kutná Hora. Výborný výsledek po 2 letech provozu 2 přístrojů DryPol system 50m. Přístroje k vidění v učebně č. 101 a na hlavní chodbě v levém bloku stavby (z pohledu k hlavnímu vchodu). Dle vyjádření kantorů - ,,již nám nevlhnou noty,, :-)  Vysušení a izolace historické stavby. Mokré zdivo budovy zhodnocené na úroveň...
 • Vysoušení zdiva ZŠ a MŠ Strakonice
ZŠ a MŠ Strakonice. 2 x DryPol system 50m v prostorách budovy. Vysoušení a trvalá izolace vlhké stavby přístroji DryPol® system. Vynikající výsledek po 2 letech provozu přístrojů - posuďte sami z protokolu měření.
 • Izolace od zemní vlhkosti kostela v obci Nededza
 • Izolace od zemní vlhkosti kostela v obci Nededza
Kostel v obci Nededza - Slovensko, okres Žilina. Výborný výsledek po 2 letech vysoušení přístrojem DryPol system II. 50m. Poměrně vlhké zdivo na počátku procesu vysušené na hodnoty stavebních norem. Izolace rekonstruovaného kostela od zemní vlhkosti.  
 • Izolace vlhkého zdiva Strmilov
 • Izolace vlhkého zdiva Strmilov
1/ Bytový dům města Strmilov - Česká Olešná č.p. 33. Výborný výsledek vysoušení systémem DryPol II. 50m. Přístroj je umístěn na chodbě v přízemí, možno nahlédnout bez objednání. + 2/ Bytový dům města Strmilov na adrese Náměstí 3, Strmilov Výsledek vysoušení přístrojem DryPol system II. 50m za 1,5 roku od data instalace. Trvalá izolace včetně...
 • Obchod s oděvy Lipník nad Bečvou
Prodejna oděvů náměstí T.G.M Lipník nad Bečvou. 1 DryPol® system x  50m - viditelný na sloupu ihned po příchodu do prodejny naproti vstupním dveřím. Velmi dobrý výsledek vysoušení! Kvalitní izolace od zemní vlhkosti v této stavbě.
 • Střední průmyslová škola Stavební Lipník nad Bečvou
Střední průmyslová škola Stavební Lipník nad Bečvou. 2 x DryPol system 50m. Vynikající výsledek po 1! roce provozu 2 přístrojů DryPol system. Vzhledem ke kvalitní izolaci suterénu Stavební školy byl další přístroj DryPol® system II. 50m instalován v domě mládeže školy.
 • vlhký kostel
Kostel v obci Sobůlky (JM) . Vynikající výsledek vysoušení po 14 měsících provozu přístroje DryPol system. Na počátku procesu poměrně hodně vlhké zdiva kostela dnes vykazuje známky zdravých cihel včetně markantního zlepšení ovzduší uvnitř stavby. Instalace DryPol system II. 50m. 
 • vlhký dům
Administrativní budova Jednoty COOP Nymburk. Za 1,5 roku provozu přístroje dosaženo hodnot -50% pod hodnoty námi zaručovaných norem. Izolace a vysušení jak sklepů, tak i přízemí stavby, kam zemní vlhkost již ze suterénů pronikala.
 • vlhká stavba
 • zemní vlhkost
Objek městského úřadu města Doudleby nad Orlicí Vynikající výsledek za 11 měsíců provozu přístroje DryPol system. Původně velmi vlhké zdivo, do výše cca 1,7m zanořené v podloží stavby vysušené na hodnoty norem. Naměřené hodnoty ukazují na dramatický sestup vlhkosti. Hydroizolace suterénních prostor obecního úřadu Foto zachycuje původní stav...
 • izolování vlhkého zdiva
Vysušení a hydroizolace kaple v obci Žeravice - 1 x DryPol 30m. Původně vlhké zdivo neizolované stavby trpělo vzlínavou vlhkostí. Památkově chráněná stavba vysušena a zaizolována.
 • na vlhkou zeď
SVJ Víta Nejedlého, Vyškov. 1 x DryPol® system 50 m - super výsledek! Trvalá hydroizolace vlhkého zdiva sklepů bytového domu. Velkou úsporu času a financí při izolaci stavby zajistila elektroosmóza DryPol® system!
 • vlhký sklep
Trvalá izolace vlhkého zdiva elektroosmóza DryPol system. Živnostenský úřad Šlapanice - Brno Zvonařka. 2 x DryPol system II. 50m v suterénu této velké budovy. Suterény byl v době montáže velmi vlhké. Na protokolu měření vidíte razantní sestup vlhkosti. vlhké sklepy izolované na hodnoty stavebních norem
 • vlhký byt v domě
OBECNÍ BYTOVÝ DŮM OBCE LHOTICE U JEMNICE (Třebíč) Dobrý standartní výsledek vysoušení vlhkého zdiva přístrojem DRyPol system II. s dosahem 50m. Mírně zvýšená hodnota vhlkosti zdiva oproti původní hodnotě v 5 cm je bežná a je zapříčiněná funkcí přístroje DryPol system, který díky polarizací molekul vody ,,stahuje,, vlhkost do nejniších partií...
 • vlhké zdi
Bytový dům v majetku SVJ - Opavská č.2, Krnov Po vyplavení objektu v centru Krnova místní říčkou v r. 2002 stálá vzlínavá vlhkost do sklepů a přízemí objektu. Všechny byty ve zvýšeném přízemí trpěly kapilární vlhkostí do výše cca 1 m. Měření proběhlo 12tý měsíc od data instalace. Celý dům předán jako suchý - viz protokol měření. Majitelé...
 • vysoušeč zdiva
Přízemní rodinný v obci Albrechtice (Opava) Vstupní měřenení prokázalo poměrně vysoké hodnoty vzlínavé vlhkosti. Jedná se o zdivo v nadzemní části stavby, tedy zde zaručujeme maximální hodnotu vlhkosti dle norem do 3%. K sestupu na tuto normu došlo 10 měsíců od data instalace. Kvalitní elektronická izolace a vysušení zdí vlhkého domu. Vlhkost v...
 • na vlhký sklep
 • vlhké sklepy v domě
Soukromá firma Příhoda s.r.o.  na ulici Wilsonova v Hlinsku Všechny stěny byly původně vlhké s mapami do výše cca 1 m. 1 přístroj umístěn v přízemí objektu, další 2 přístroje v suterénních prostorech objektu. Instalace pro subdodavatelskou firmu Bamistav Skuteč která provedla celkovou rekonstrukci. Měřeno po cca 11 měsících od data...
 • vlhký dům
Bytový dům v Prostějově na ul. Hvězda 13 Vynikající výsledek vysoušení vlhkého zdiva přístrojem DryPol system. Výsledku dosaženo za 11 měsíců od data instalace přístroje. Jedná se o vysušení a trvalou izolaci sklepních prostory bytového domu složícího jako byty a kanceláře.
 • podřezání zdiva
 • podbití deskami
Exekutorský úřad Zlín, Lešetnín IV/ 707, Zlín. 1 x DryPol system I 30m v přízemí objektu. Velmi dobrý výsledek za necelý rok vysoušení zdiva. Vlhká stavba v přízemí vysušená a zaizolovaná.
 • Izolace sklepa
 • vlhký suterén
 • vlhké sklepy v domě
Vodohospodářská kancelář p. Zajícová, Velká hradební 2048/55, Ústí nad Labem Opět vynikající výsledek po 1 roce vysoušení přístrojem DryPol system. Vysoušení a trvalá izolace suterénních prostor vodohospodářských kanceláří, kde konečná hodnota vlhkosti je stanovena stavební normou na 6,5% ! Posuďte výsledek sami:
 • vysoušeč zdiva
 • Izolace zdiva DryPol
Vysoušení zdiva - vila v ulici Elišky Junkové v Pardubicích Sklepní prostory bez oken, pod podlahou v hloubce cca 0,5m pramen vody pravidelně vyčerpáván čerpadlem s plovákem (oranžová skruž). Zdivo původně velmi mokré s výraznými mapami vlhké omítky i na omak - viz obr. K dramatickému zlepšení došlo 6 měsíců od instalace přístroje. Měřeno po...
 • Instalace DryPol® system
Firma Brabec vzduchotechnika s.r.o., Praha. 2 x Drypol system 50m. Vynikající výsledek po 2 letech provozu zařízení - zákazník zakoupil třetí přístroj DryPol system 50m! Neměřeno. Zákazník velmi spokojen s výsledkem práce přístroje, nechtěl poškodit vrtáním opravené zdivo. Souhlasí s poskytováním kladných referencí. Vlhké zdi vysušené na hodnoty...
 • Vysušení budovy Obecního úřadu obce Řendějov
Výsledky práce DryPol system 50m po 2 letech provozu ve stavbě. Dosažené hodnoty místy hluboce pod normu 3% váhové vlhkosti! Starosta souhlasí s příležitostným poskytnutí informací. Velmi dobrý výsledek izolace zdiva obecní budovy. plně nahradilo případné podřezání nebo chemické injektáže. Velmi dobrá recenze na práci DryPol® system.
 • Vlhké stěny
V budově je instalován 1 přístroj DryPol system I. s rozsahem účinku 30m. Během 16 měsíců od instalace zařízení je budova vysušená na hodnoty norem. Dále přístroj působí jako izolant stavby proti zemní vlhkosti po dobu nejméně příštích 30 let. Komplexní izolace vlhkéhé stavby.
 • Schola Humanitas Litvínov
Dobré výsledky v suterénních prostorech této evropsky známé školy. Mírně zvýšená hodnota vhlkosti oproti původní hodnotě v 50 cm je bežná a je zapříčiněná funkcí přístroje DryPol system, který díky polarizací molekul vody ,,stahuje,, vlhkost do nejniších partií stavby, odkud potom odchází pryč přes základy domu. Tato hodnota bude dle naší praxe do...