• Instalace 5 kusů DryPol system 50m v KŘP Olomouc
 • Instalace 5 kusů DryPol system 50m v KŘP Olomouc
 • Instalace 5 kusů DryPol system 50m v KŘP Olomouc
 • Instalace 5 kusů DryPol system 50m v KŘP Olomouc
 • Instalace 5 kusů DryPol system 50m v KŘP Olomouc
Izolace elektroosmózou DryPol® system suterénní prostory objektu KŘP Olomouc. Instalace 5 ks. přístrojů DryPol® system II. 50m. 
 • MÚ Hranice na Moravě DryPol® system
Elektronická izolace historického komplexu Městského úřadu Hranice na Moravě - Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice. Instalace 2 ks. DryPol® system 50m. současná izolace a vysušení jak nadzemních, tak i suterénních prostor včetně podlah.
 • Instalace DryPol system obec Žítková
 • Instalace DryPol system obec Žítková
Žítková, Obecní byt v RD Žítková 50, DryPol® system 30m. Izolace a vysoušení zdiva bezkontaktní elektroosmózou.
 • DryPol® system vysoušení vlhkého zdiva Vážany
 • DryPol® system vysoušení vlhkého zdiva Vážany
Instalace 1 x DryPol® system do stavby bytového domu v obci Vážany. Elektronická izolace / elektroosmóza řeší zemní kapilární vzlínavou vlhkost.
 • Mateřská škola Vysoušení vlhkého zdiva a trvalá izolace elektroosmózou DryPol system Vikýřovice - MŠ
 • Mateřská škola Vysoušení vlhkého zdiva a trvalá izolace elektroosmózou DryPol system Vikýřovice - MŠ
 • Mateřská škola + galerie Vysoušení vlhkého zdiva a trvalá izolace elektroosmózou DryPol system Vikýřovice - MŠ s galerií
 • Mateřská škola + galerie Vysoušení vlhkého zdiva a trvalá izolace elektroosmózou DryPol system Vikýřovice - MŠ s galerií
 • Obecní úřad Vysoušení vlhkého zdiva a trvalá izolace elektroosmózou DryPol system Vikýřovice - Obecní úřad
Instalace přístrojů DryPol® system do objektů knihovny, Mateřské školy, Mateřské školy II s galerií a obecního úřadu obce Vikýřovice. Trvalá izolace zdiva od zemní vlhkosti bezkontaktní elektroosmózou. 
 • Izolace proti vlhkosti kulturního domu Třeština
 • Izolace proti vlhkosti kulturního domu Třeština
Izloace zemní vlhkosti zdiva stavby kulturního domu v obci Třeština. Instalace 1 x DryPol® system 50m..
 • ZŠ Trnávka instalace DryPol system
 • ZŠ Trnávka instalace DryPol system
Elektronická izolace vlhkého zdiva postiženého zemní kapilární vlhkostí ZŠ v obci Trnávka. Instalace DryPol®system 30m do středu této budovy.
 • MŠ v obci Závada DryPol system
 • MŠ v obci Závada DryPol system
Trvalá hydroizolace vlhkých zdí, podlah a sklepů v objektu MŠ v obci Závada. Instalace DryPol® system 30m
 • Izolace vlhkého zdiva bytový dům Staré Hobzí
 • Izolace vlhkého zdiva bytový dům Staré Hobzí
Instalace elektroosmózy DryPol® system. Vysoušení a izolace vlhkého zdiva stavby bytového domu v obci Staré Hobzí 1 x DryPol® system 30m
 • Izolace zdiva DryPol system hospoda Růžďka
 • Izolace zdiva DryPol system hospoda Růžďka
Instalace, vysušení a trvalá hydroizolace vlhkého zdiva stavby hospody s přilehlým sálem v obci Růžďka. Instalace DryPol®system 50m do prostor budovy.
 • Vysoušení vlhkého zdiva škola Polkovice
 • Vysoušení vlhkého zdiva škola Polkovice
Trvalá izolace stavby ZŠ v obci Polkovice. Instalace 1 x DryPol® system 30m do budovy školy.
 • DryPol system Polešovice
 • DryPol system Polešovice
Instalace 1 x DryPol 30m do prostor užitné budovy v obci Polešovice. Vysoušení zdiva a trvalá izolace elektroosmózou.
 • vysoušení zdiva zámek Neplachovice
 • vysoušení zdiva zámek Neplachovice DryPol
 • vysoušení zdiva zámek Neplachovice DryPol
Vysoušení a izolace vlhkého zdiva zámku v Neplachovicích. Instalace 2 x DryPol system 50m do prostor zámku.
 • Vysoušení vlhkého zdiva a trvalá izolace elektroosmózou DryPol system
DryPol® system 50m instalovaný v prostorech hevlínského kulturního domu. Vysušení a izolace vlhkého zdiva elektroosmózou. 
 • Izolace vlhkého zdiva DryPol system knihovny a ZUŠ v obci Dubňany
Vysoušení a trvalá izolace vlhkého zdiva objektů knihovny a ZUŠ v obci  Dubňany. Bezkontaktní elektrooosmóza v instalci 2 x DryPol® system 30m
 • DryPol® system vysoušení vlhkého zdiva kaple v Dobroslavicích
Elektronické vysoušení a trvalá izolace kaple sv. Jana Nepomuckého v obci Dobroslavice. Instalace 1 x DryPol® system 30m. Instalace vzhledem k architektuře stavby proběhla s přístrojem bez polepu tak, aby co nejméně rušila interiér kaple.
 • DryPol® system vysoušení vlhkého zdiva Bílá voda
Vysoušení a izolace stavby bytového domu Bílá voda - 1 x DryPol® system 30m
 • vysoušení vlhkého zdiva obec Bánov
 • vysoušení vlhkého zdiva obec Bánov
Vysoušení a trvalá izolace stavby sportovní haly obce Bánov. 2 x DryPol® system50m
 • izolace sklepa DryPol® system
 • vysoušení sklepa DryPol® system
Vysušení a trvalá izolace stavby Domova pro seniory v Kolíně. Instalace DryPol® system v suterénu stavby. Stejně jako občanům, tak i k instalacím staveb v majetku státu ČR nebo firmám poskytujeme písemnou smlouvu 3 roky na dosažení hodnot vlhkosti ve zdivu dle stavebních norem s možností odstoupení od smlouvy a plného finančního vyrovnání po...
 • izolace kostela
 • vysoušení zdiva kostela DryPol® system
Izolace vlhkých stěn kostela ve Stráži nad Nisou. DryPol® system vzhledem k sakrální architektuře interiéru instalován bez předního polepu. Vzlínavá vlhkost této neizolované stavby trvale eliminována na hodnoty stavebních norem, k čemuž se zavazujeme písemnou smlouvou.
 • izolace bytový dům
Trvalá izolace bytového domu na ulici Obchodná v centru Bratilslavy. 1 x DryPol® system 50m v přízemí stavby zajjistil její izolaci od zemní vlhkosti.
 • vysoušení vlhkého zdiva
 • izolace vlhkého zdiva
 • hydroizolace stavby
 • měření vlhkosti zdiva
 • vysoušení sklepa
Měření vlhkosti zdiva analyzátorem OHAUS MB23 v prostorách hradu Bouzov za účelem trvalé izolace vlhkého zdiva. Digitální analyzátor vlhkosti OHAUS MB23 během krátké chvíle vydá certifikovaný výsledek výše vlhkosti ve stavebním materiálu. I takové stavby zvládne DryPol® system.
 • vysoušeč zdí
 • Vysoušení zdiva DryPol
Instalace 4x DryPol® system 50m do prostor Kláštera Česká Kongregace Školských Sester De Notredame v Českých Budějovicích.
 • elektroosmóza DryPol® system
 • odvlhčení sklepa DryPol® system
Vysoušení a trvalá izolace celého spodního patra budovy Malostranské Besedy v Praze elektroosmózou DryPol® system 50m. Instalace v počtu 2 ks ve stavbě.
 • izolace elektroosmózou kostela Slušovice
 • Kostel Narození svatého Jana Křtitele, Slušovice
 • Kostel Jana Křtitele, Slušovice a jeho izolace elektroosmózou
Instalace 2 ks elektroosmóza přístrojů DryPol® system 50 po bocích chrámové lodě kostela ve Slušovicích. DryPol® system jistí trvalou izolace od zemní kapilární vlhkosti.
 • izolace historické stavby DryPol® system
1 x DryPol® system 50 m v přízemí služebny Policie ČR v Ústí nad Labem
 • izolácija Bratislava DryPol system
 • izolácija domu Bratislava DryPol system
Instalace 1 x DryPol® system 50m do suterénů stavby ambasády USA v centru Bratislavy.
 • reference DryPol muzeum žítkov
Muzeum Žítkovské Bohyně, Starý Hrozenkov. 1 x přístroj DryPol system 30 v této kulturní památce.
 • Izolace podřezání zdiva DryPol® system
 • vysoušení vlhkosti injektáže DryPol® system
Izolace suterénů staveb v majetku státu ČR, a to konkrétně Státní zastupitelství ČR Děčín a Státní zastupitelství Česká Lípa.
 • izolace hotel DryPol
Léčebné domy v Piešťanech. Suterény LD v majetku Liečebné kúpele Piešťany a.s. DryPol system II 50 m v léčebných domech a hotelech postižených zemní vlhkostí.
 • vysoušení suterénů DryPol
Instalace 1 x DryPol® system do suterénu služebny Policie ČR - PČR Bučovice
 • izolace Bratislava
Naše nejnovější slovenská VIP reference - Pálfyho palác v centru Bratislavy. Přístroje DryPol® system 50m do přední části paláce, další přístroje doinstalovány do zadních traktů.
 • vysoušení stavby přízemí
Instalace 2 x DryPol® system 50m do stavby bytového domu na ulici Římská v centru Prahy - naproti budovy Českého rozhlasu .
 • DryPol Karlova studánka
Lázně Karlova Studánka, Jeseníky - lázeňský dům. Instalace 2 ks přístrojů DryPol system 50m do přízemí stavby.
 • vysoušení vlhkého zdiva
Instalace DryPol® system 50m do bojektu čerpací stanice Slovnaft v Bratislavě.
 • drypol diskuze praha
Izolace luxusního hotelu v centru Prahy. 1 x DryPol® system 50m