• izolace sklepa DryPol® system
 • vysoušení sklepa DryPol® system
Vysušení a trvalá izolace stavby Domova pro seniory v Kolíně. Instalace DryPol® system v suterénu stavby. Stejně jako občanům, tak i k instalacím staveb v majetku státu ČR nebo firmám poskytujeme písemnou smlouvu 3 roky na dosažení hodnot vlhkosti ve zdivu dle stavebních norem s možností odstoupení od smlouvy a plného finančního vyrovnání po...
 • izolace kostela
 • vysoušení zdiva kostela DryPol® system
Izolace vlhkých stěn kostela ve Stráži nad Nisou. DryPol® system vzhledem k sakrální architektuře interiéru instalován bez předního polepu. Vzlínavá vlhkost této neizolované stavby trvale eliminována na hodnoty stavebních norem, k čemuž se zavazujeme písemnou smlouvou.
 • izolace bytový dům
Trvalá izolace bytového domu na ulici Obchodná v centru Bratilslavy. 1 x DryPol® system 50m v přízemí stavby zajjistil její izolaci od zemní vlhkosti.
 • vysoušení vlhkého zdiva
 • izolace vlhkého zdiva
 • hydroizolace stavby
 • měření vlhkosti zdiva
 • vysoušení sklepa
Měření vlhkosti zdiva analyzátorem OHAUS MB23 v prostorách hradu Bouzov za účelem trvalé izolace vlhkého zdiva. Digitální analyzátor vlhkosti OHAUS MB23 během krátké chvíle vydá certifikovaný výsledek výše vlhkosti ve stavebním materiálu. I takové stavby zvládne DryPol® system.
 • vysoušeč zdí
 • Vysoušení zdiva DryPol
Instalace 4x DryPol® system 50m do prostor Kláštera Česká Kongregace Školských Sester De Notredame v Českých Budějovicích.
 • elektroosmóza DryPol® system
 • odvlhčení sklepa DryPol® system
Vysoušení a trvalá izolace celého spodního patra budovy Malostranské Besedy v Praze elektroosmózou DryPol® system 50m. Instalace v počtu 2 ks ve stavbě.
 • izolace elektroosmózou kostela Slušovice
 • Kostel Narození svatého Jana Křtitele, Slušovice
 • Kostel Jana Křtitele, Slušovice a jeho izolace elektroosmózou
Instalace 2 ks elektroosmóza přístrojů DryPol® system 50 po bocích chrámové lodě kostela ve Slušovicích. DryPol® system jistí trvalou izolace od zemní kapilární vlhkosti.
 • izolace historické stavby DryPol® system
1 x DryPol® system 50 m v přízemí služebny Policie ČR v Ústí nad Labem
 • izolácija Bratislava DryPol system
 • izolácija domu Bratislava DryPol system
Instalace 1 x DryPol® system 50m do suterénů stavby ambasády USA v centru Bratislavy.
 • reference DryPol muzeum žítkov
Muzeum Žítkovské Bohyně, Starý Hrozenkov. 1 x přístroj DryPol system 30 v této kulturní památce.
 • Izolace podřezání zdiva DryPol® system
 • vysoušení vlhkosti injektáže DryPol® system
Izolace suterénů staveb v majetku státu ČR, a to konkrétně Státní zastupitelství ČR Děčín a Státní zastupitelství Česká Lípa.
 • izolace hotel DryPol
Léčebné domy v Piešťanech. Suterény LD v majetku Liečebné kúpele Piešťany a.s. DryPol system II 50 m v léčebných domech a hotelech postižených zemní vlhkostí.
 • vysoušení suterénů DryPol
Instalace 1 x DryPol® system do suterénu služebny Policie ČR - PČR Bučovice
 • izolace Bratislava
Naše nejnovější slovenská VIP reference - Pálfyho palác v centru Bratislavy. Přístroje DryPol® system 50m do přední části paláce, další přístroje doinstalovány do zadních traktů.
 • vysoušení stavby přízemí
Instalace 2 x DryPol® system 50m do stavby bytového domu na ulici Římská v centru Prahy - naproti budovy Českého rozhlasu .
 • DryPol Karlova studánka
Lázně Karlova Studánka, Jeseníky - lázeňský dům. Instalace 2 ks přístrojů DryPol system 50m do přízemí stavby.
 • vysoušení vlhkého zdiva
Instalace DryPol® system 50m do bojektu čerpací stanice Slovnaft v Bratislavě.
 • drypol diskuze praha
Izolace luxusního hotelu v centru Prahy. 1 x DryPol® system 50m