Záruky a garance na účinek a funkci DryPol system pro vysušení vlhkosti zdiva staveb

ELEKTROFYZIKA s.r.o. POSKYTUJE PÍSEMNÉ ZÁRUKY NA DOSAŽENÍ VÝSLEDKU ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI STAVBY TECHNOLOGIÍ DRYPOL SYSTEM FORMOU PÍSEMNÉ SMLOUVY


Pro naše zákazníky poskytujeme tyto výjimečné písemné záruky uzavřené mezi dodavatel a zákazníkem ( kupujícím ) :

 • 3 roky na možnost vrácení ( demontáž ) přístroje DryPol® system a 100% ekonomického vyrovnání za přístroj
 • 30 let na bezplatný servis přístroje DryPol® system
 • Veškeré záruky zde uvedené jsou platné jak pro ODBORNOU instalaci DryPol® systém firmou, tak i pro pořízení přístroje formou SAMOINSTALACE ( instalace zákazníkem )

ZÁRUKA VRÁCENÍ PŘÍSTROJE DryPol® system a FINANČNÍ VYROVNÁNÍ PO DOBU 3 LET


 • Písemná záruka formou smlouvy - Společnost Elektrofyzika s.r.o. písemně GARANTUJE 3 roky na dosažení konečných a trvalých výsledků zbytkové vlhkosti ve vaší původně vlhké stavbě formou písemné smlouvy s možností odstoupení od smlouvy a následného ekonomického vyrovnání v případě nedosažení maximálních hodnot zbytkové vlhkosti ve zdivu, a to : max 3% zbytkové váhové vlhkosti ve zdivu v nadzemních částech stavby a 6,5% zbytkové váhové vlhkosti ve zdivu v podzemních částech stavby, a nebo všude tam, kde zemina z venkovní strany stavby přiléhá ke zdivu stavby. V případě nedosažení těchto hodnot k 3. roku provozu přístroje DryPol® system má zákazník právo na odstoupení od smlouvy s dodavatelem, demontáž přístroje DryPol® system a vrácení finančních prostředků uvedených na daňovém dokladu.
 • Účinnost přístroje DryPol® system musí být posouzena odborným měřením vlhkosti ve stavbě provedené dodavatelem v termínu 24. - 36. kalendářního měsíce od data pořízení systému DryPol® system v případě instalace firmou a mezi 33. - 36. kalendářním měsícem od data nákupu při pořízení přístroje DryPol® system formou samoinstalace, přičemž zbytková hodnota vlhkosti ve zdivu odpovídá délce provozu technologie DryPol® system od data instalace ( nákupu ).
 • Zákazník má také právo na prodloužení písemné smlouvy na dobu dle dohody se současnou úpravou výkonu přístroje DryPol® system přímo na stavbě. Veškeré podrobné informace o této záruce najdete ve vzoru smlouvy, kterou vám na vyžádání zašleme k prostudování.

ZÁRUKA 30 LET NA BEZPLATNÝ SERVIS TECHNOLOGIE DryPol® system

 • Z titulu Záručního listu poskytujeme k přístrojům DryPol® system záruku 30 let na bezplatný servis přístroje od data pořízení systému v případě poruchy zařízení kdykoliv během této doby.

ODBORNÉ MĚŘENÍ ZBYTKOVÉ VLHKOSTI VE STAVBĚ / MĚŘENÍ ZBYTKOVÉ VLHKOSTI VE ZDIVU PRO VLASTNÍKY TECHNOLOGIE DryPol® systém​

 • Záruka odborného měření vlhkosti zdiva firmou po 2 letech provozu - mezi 24. - 36. měsícem provozu přístroje DryPol® system. Proč až po 2 letech ? U této technologie ( obecně osmóza ) nelze přesně rozpoznat účinek a zjistit pravdivé hodnoty sestupu vlhkosti dříve než za 1,5 roku ! Tvrzení o možnosti měření po 1/2 roce je zavádějíci a sestup vlhkosti v řádech desetin % není indikátorem správného celkového výsledku vysušení stavby. V této době osmóza začíná teprve působit, což na procesu odstraňování vzlínající vlhkosti technologií DryPol® system máme ověřeno 10 lety praxe ! Měření hodnot vlhkosti zdiva po 2 letech provozu přináší každému zákazníkovi jistotu o stavu hodnot vlhkosti zdiva jeho nemovitosti. V případě nedosažení maximálních hodnot vlhkosti ve zdivu vám vrátíme 100% vložených finančních prostředků za přístroj DryPol® systém.

 • Záruka odborného měření zbytkové vlhkosti zdiva mezi 33. - 36. měsícem od data pořízení přístroje DryPol® systém formou samoinstalace ( instalace zákazníkem ).

 • Nabízíme zdarma unikátní návod na měření vlhkosti ve zdivu samotným uživatelem DryPol® systém ( svépomocí ) s využitím domácího nářadí. Měření vlhkosti zdiva svépomocí zvládne lehce manuálně zručný člověk díky velmi názornému obrázkovému návodu s postupem procesu měření vlhkosti ve zdivu. Výši hodnot vlhkosti ve vašem zdivu a výsledky činnosti přístroje DryPol® systém můžete tedy mít kdykoliv pod kontrolou ! Tento praktický návod na měření vlhkosti zdiva poskytujeme pouze našim kientům. 

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA DryPol® systém A MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • V případě nedosažení zaručovaných hodnot zbytkové vlhkosti ve zdivu v rozsahu písemné záruky má zákazník možnost požádat o prodloužení této záruky na dobu dle vzájemné dohody se současnou úpravou výkonu přístroje DryPol® systém přímo na stavbě, která zajistí správnou interakci zařízení DryPol® systém se stavbou. K této úpravě ( statisticky ) je nutné přistoupit v cca 3 - 4% všech instalací, a to vlivem podmínek ve stavbě a nebo v okolí stavby. Díky možnosti těchto úprav dosahujeme téměř 100% účinnosti na jakékoliv vlhké stavbě.

POZNÁMKA K ZÁRUKÁM PŘÍSTROJE DryPol® systém PRO TRVALOU HYDROIZOLACI STAVEB A ODSTRANĚNÍ VZLÍNÁNÍ VLHKOSTI DO ZDIVA

 • Pokud si přejete uplatnit záruku na demontáž přístroje DryPol system a vrácení finančních prostředků do něj investovaných, musí být celý DryPol system + jeho příslušenství ve srovnatelném technickém i vizuálním stavu jako při montáži nebo nákupu samoinstalací ! Při jakémkoliv znehodnocení, poškození přístroje DryPol system nebo jeho obalu a to jak vizuálně tak i technicky, bude zákazníkovi vrácená částka ponížená o cenu opravy a uvedení přístroje DryPol system do původního stavu ! Dbejte na to při každé činnosti v bezprostředním okolí přístroje DryPol® system. Toto upozornění platí i pro případy poruchy zařízení. Dbejte na to při každé činnosti v bezprostředním okolí přístroje. V případě, že zasíláte přístroj / přístroje DryPol® system poštou nebo přepravcem na adresu dodavatele, musí být zařízení zabaleno dle norem s maximální ochranou proti pádu a poškození technologie DryPol® system během přepravy.
 • Dodavatel nebere zodpovědnost za případné poškození přístroje během jakékoliv přepravy od odběratele ( zákazníka ). Přístroj DryPol® system musí být zaslán jako cenný balík bez dobírky ( doběrečného ) ! V případě zaslání dobírkou NEBUDE ZÁSILKA PŘEVZATA a dodavatel nepřejímá zodpovědnost za náklady odběrateli ( zákazníkovi ) tímto vzniklé, nebo za poškození přístroje DryPol® system zaviněné opakovanou přepravou.

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA DryPol® systém A MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • V případě nedosažení zaručovaných hodnot zbytkové vlhkosti ve zdivu v rozsahu písemné záruky má zákazník možnost požádat o prodloužení této záruky na dobu dle vzájemné dohody se současnou úpravou výkonu přístroje DryPol® systém přímo na stavbě, která zajistí správnou interakci zařízení DryPol® systém se stavbou. K této úpravě ( statisticky ) je nutné přistoupit v cca 3 - 4% všech instalací, a to vlivem podmínek ve stavbě a nebo v okolí stavby. Díky možnosti těchto úprav dosahujeme téměř 100% účinnosti na jakékoliv vlhké stavbě.

POZNÁMKA K ZÁRUKÁM PŘÍSTROJE DryPol® systém PRO TRVALOU HYDROIZOLACI STAVEB A ODSTRANĚNÍ VZLÍNÁNÍ VLHKOSTI DO ZDIVA

 • Pokud si přejete uplatnit záruku na demontáž přístroje DryPol system a vrácení finančních prostředků do něj investovaných, musí být celý DryPol system + jeho příslušenství ve srovnatelném technickém i vizuálním stavu jako při montáži nebo nákupu samoinstalací ! Při jakémkoliv znehodnocení, poškození přístroje DryPol system nebo jeho obalu a to jak vizuálně tak i technicky, bude zákazníkovi vrácená částka ponížená o cenu opravy a uvedení přístroje DryPol system do původního stavu ! Dbejte na to při každé činnosti v bezprostředním okolí přístroje DryPol® system. Toto upozornění platí i pro případy poruchy zařízení. Dbejte na to při každé činnosti v bezprostředním okolí přístroje. V případě, že zasíláte přístroj / přístroje DryPol® system poštou nebo přepravcem na adresu dodavatele, musí být zařízení zabaleno dle norem s maximální ochranou proti pádu a poškození technologie DryPol® system během přepravy.
 • Dodavatel nebere zodpovědnost za případné poškození přístroje během jakékoliv přepravy od odběratele ( zákazníka ). Přístroj DryPol® system musí být zaslán jako cenný balík bez dobírky ( doběrečného ) ! V případě zaslání dobírkou NEBUDE ZÁSILKA PŘEVZATA a dodavatel nepřejímá zodpovědnost za náklady odběrateli ( zákazníkovi ) tímto vzniklé, nebo za poškození přístroje DryPol® system zaviněné opakovanou přepravou.  
záruky drypol