Úvod
Česká vlajka Česká výroba

Vysoušíme vlhké zdivo staveb
bez hrubých
stavebních zásahů
elektrodovou i bezelektrodovou
technologií

Česká elektrofyzikální ekologická
technologie DryPol® System.

Garance vrácení peněz Garance vrácení peněz
Produkt Drypol System
více informací
Šipka

Ručíme za to, že vlhkost ve vašem domě
dostaneme na hodnoty norem suchého zdiva

Jinak vám vrátíme peníze.

Garance vrácení peněz
1
Žádný prach a špína
Drypol stačí zapojit do zásuvky, život v budově se nezastaví.
2
Férová cena
Chceme být dostupným řešením pro každou domácnost.
3
3 roky na vrácení peněz
Dost času na to, abyste na vlastní oči viděli, jak vlhkost mizí.
4
30 let bezplatný servis
Postaráme se o to, aby u vás zařízení fungovalo nepřetržitě.

Srovnání elektroosmózy s jinými
metodami izolace

Chemická injektáž
Chemická injektáž
 • vhodné pro malé lokální případy
 • zásah do budovy
 • vysoká cena
 • vyřeší vlhkost pouze na místech, kde se aplikuje
DryPol® 30m
DryPol® 30m / 50m
 • bez zásahu do budovy
 • dostupná cena
 • vyřeší vlhkost v celé budově
 • méně vhodné pro malé lokální případy (např. vlhký roh)
Zjistit více
Podřezání pilou
Podřezání pilou
 • vhodné při kompletní rekonstrukci
 • zásah do budovy
 • vysoká cena
 • vyřeší vlhkost pouze na místech, kde se aplikuje
Mapa ČR

Prohlédněte si naše reference

Zákazník 1 Zákazník 2 Zákazník 3 6958 spokojených zákazníků v 7 zemích
Bytový dům v Praze na Žižkově - vysušeno

Bytový dům v Praze na Žižkově - vysušeno

DryPol® 50m
Více
Vysušeno - Dětské centrum ve Znojmě

Vysušeno - Dětské centrum ve Znojmě

DryPol® 50m
Více
Budova Krajského ředitelství policie ČR

Budova Krajského ředitelství policie ČR

DryPol® 50m
Více
ZŠ a MŠ Želešice - vysušení zdiva systémem Drypol

Vysušení zdiva v objektu ZŠ a MŠ Želešice

DryPol® 50m
Více

Přijedeme k vám kamkoliv v celé České republice

Vyjádření našich klientů

Vážení, Vámi vyrobený přístroj DryPol funguje a dobře! S p.Novotným byla před i během a po instalaci výborná spolupráce, děkujeme! Mějte se hezky a buďte zdraví!

Pavel Göth
Brno
DryPol® 30m

Vážení, děkujeme Vám za montáž Vašeho přístroje a profesionální přístup pana Douši. S pozdravem a přáním hezkých dnů.

Vladimír Konrád
DryPol® 30m
DryPol® 30m
DryPol® 30m
Pro objekty do 400m² max. 20m x 20m (strana x strana stavby)
Více informací
DryPol® 50m
DryPol® 50m
Pro objekty do 900m² max. 30m x 30m (strana x strana stavby)
Více informací
DryPol® system plus
DryPol® system plus
Kontaktní vysoušení a izolace - drátová elektroosmóza instalace přímo do zdiva
Více informací
Termoizolace TK®-THERM
Termoizolace TK®-THERM
Termoizolace TK®-THERM
Pro tepelnou izolaci místnosti, odstranění tepelných mostů a kondenzačních bodů.
Více informací

Často kladené otázky

Kam se umísťuje vysoušeč zdiva DryPol®?

Přístroj na vysoušení zdiva DryPol® se montuje vždy do středu budovy tak, aby jeho kruhový dosahový výkon, který je 30m nebo 50m (dle typu vysoušeče), pokryl všechny části a rohy budovy.

U budov, které jsou tvarem do písmene „L“, instalujeme elektrofyzikální vysoušeč zdiva v rohu stavby

V případě, že se další stavby na pozemku zákazníka nacházejí v dosahu vysoušeče zdiva DryPol®, je možné tyto také vysušit a trvale izolovat za podmínky instalace na vhodné místo. Účinek vysoušeče zdiva DryPol® působí na veškeré zdivo s řádným základem v zemi, tedy např. i na podezdívky plotů, jsou-li v dosahu účinku vysoušeče zdiva.

Je-li dům celý podsklepen, instalujeme přístroj na odstranění vlhkosti do středu stavby v suterénu. Je-li dům částečně podsklepen, instalujeme přístroj na vysoušení zdiva do středu stavby v přízemí, neboť hlína je izolant a signál z vysoušeče zdiva jí nepronikne.

Příprava k zapojení vysoušeče zdiva DryPol®

Přístroj na vysoušení zdiva DryPol® je možné zapojit do pevné zásuvky v místě tak, jak bylo popsáno v bodu výše. Pokud v nejvhodnějším umístění pro odvlhčovač zdí DryPol® není potřebná zásuvka, je možno použít prodlužovací kabel. Jde hlavně o správné umístění vysoušecího přístroje a umožnění připojení adaptéru 18V/1300mA ke zdroji. Nutnost použití přepěťové ochrany je dána v záručním listu k vysoušeči zdiva DryPol®.

V případě montáže zásuvky 230V/50Hz, je vhodné tuto zásuvku volit již s instalovanou přepěťovou ochrannou. Není-li v ideálním místě instalace přístroje potřebná zásuvka, její instalaci zajišťuje zákazník sám. Silnouproudé instalace neprovádíme.

Kdo instaluje vysoušeče zdiva DryPol®?

Primárně instalují zařízení naši smluvní odborní technici. Působíme v rámci celé ČR. Samoinstalace vysoušeče zdiva je možná na základě výslovného přání zákazníka nebo v případech, kdy je to vyžadováno nastalou situací nebo technickými podmínkami.

Jak se vysoušeč zdiva DryPol® aktivuje?

Přístroj na vysoušení vlhkého zdiva DryPol® je automatické zařízení s pevným továrním nastavením bez nutnosti jakéhokoli zásahu uživatele jak při startu, tak během provozu. Při výpadku proudu se vysoušeč zdiva sám restartuje a pokračuje automaticky v činnosti. Uživatel pouze sleduje správnou činnost přístroje signalizovanou blikající zelenou diodou.

V případě softwarové poruchy se rozsvítí červená dioda a displej vysoušeče oznámí kód chyby. Je nutná občasná vizuální kontrola činnosti vysoušeče zdiva, neboť např. při poruše adaptéru dojde k zhasnutí všech signalizačních prvků na čelní straně zařízení.

Nastartování a fungování vysoušeče zdiva

Start odvlhčovacího přístroje DryPol® je otázkou cca 2 minut a jeho průběh je zaznamenán v Návodu na použití přístroje DryPol® systém, který každý zákazník obdrží současně s přístrojem.

S návodem na provoz přístroje na odstranění vlhkosti současně poskytujeme Návod na opravu zdiva, který zákazníka povede k takovým úpravám a opravám povrchů zdiva tak, aby dosáhl co nejlepšího konečného výsledku za co nejnižší investici. Téměř každý povrch zdiva je díky působení vlhkosti nenávratně poškozen a vyžaduje finální opravu.

Provoz přístroje na vysoušení zdiva

Jelikož se nás často zákazníci ptají na provozní režim, rádi bychom zmínili, že přístroj na vysoušení vlhkého zdiva je určen pro nepřetržitý provoz. Přístroje DryPol® jsou určeny pro trvalý provoz 24/7 ve stavbě. Při vypnutí vysoušeče zdiva dochází k zpětnému zavlhnutí stavby, neboť kapilární vzlínání je zastaveno právě působením přístroje DryPol®.

Ekonomické náklady na trvalý provoz zařízení činí cca 300,- Kč / 1 rok provozu u bezkontaktní verze a cca 400,- Kč / 1 rok u elektrodové verze dle tarifu v dané lokalitě. Na bezchybný provoz vysoušeče zdiva a jeho případný servis poskytujeme záruku 30 let v záručním listu.

Kdy nelze vysoušeče zdiva DryPol® použít?

Bezkontaktní nebo elektrodovou elektroosmózu nelze použít:

 • na novostavby (jsou izolované a případná vlhkost je zbytková, nebo došlo k lokálnímu poškození izolace následnými úpravami ve stavbě)
 • pro čerstvě izolované starší stavby, např. podřezáním nebo injektáží (je nutné přímé spojení základu stavby s nadzemní částí)

Boční svislé izolace, drenáže nebo zateplení stavby nevadí.

Bezpečnost provozu vysoušeče zdiva DryPol®

Výkon vysoušeče zdiva nemá vliv na cokoli v budově kromě zemní vlhkosti. Je bezpečný vůči organické nebo anorganické hmotě, vysílací frekvence u bezkontaktní verze je bezpečná (certifikát EZÚ), neruší rádia, TV, Wi-Fi, mobilní signál ani jiné spotřebiče nebo zařízení v domě. Přístroj na odvlhčení zdiva pracuje na technické frekvenci vyčleněné pro tyto technologie.

Možnosti působení elektroosmózy

Elektroosmóza obecně nepůsobí na jakoukoli tlakovou vodu ve stavbě – zatékání, průsaky, studny. Nepůsobí také na vzdušnou vlhkost, které ale často bývá příčinou zemní vzlínavá vlhkost, která do stavby odpařuje vodu kapilárním vzlínáním. Pokud je ovšem příčina vzdušné vlhkosti např. špatné větrání, vaření bez použití digestoře apod., nelze přístroj DryPol® systém v jakékoliv verzi použít.

Jaká je průměrná doba vysušení zdiva budovy?

Standardní průměrná doba vysušení a izolace celé stavby bezkontaktní technologií DryPol® se pohybuje okolo 1,5–2 let od instalace. U drátové verze vysoušení zdiva se tato doba zkracuje na cca 1 rok. Každá stavba ovšem reaguje trochu odlišně z důvodů skladby materiálu, technologie a podmínek panujících v okolí stavby.

Působení kontaktní elektrodové elektroosmózy DryPol® 3 PLUS je intenzivnější, dochází k rychlejšímu sestupu vlhkosti na časové ose vlivem přímého signálu z elektrod do zdiva. Nicméně elektrodová technologie je stavebně náročná, obsahuje vrtací a sekací stavební práce a její cena je několikanásobně vyšší než u bezkontaktní verze vysoušení vlhkého zdiva.

Jak může DryPol® system zdivo zbavit vlhkosti?

Jak prakticky DryPol® system funguje a jak je dosaženo výsledku? Na co vše má DryPol® system vliv?

Přístroj DryPol® system obsahuje moderní technologii - počítačovým čipem řízenou elektroniku, která vytváří elektrofyzikální jev a působí kladným nábojem na molekuly vody obsažené ve zdech. Voda ve zdivu se díky obsaženým solím stává extrémně vodivou a tohoto využívá DryPol® system i elektroosmóza.

Přístroj DryPol® system zesílí pozitivní náboj molekul vody obsažené ve zdech. Tato voda začne být fyzikálním zákonem magnetismu přitahována vždy k záporně nabité zemině / podloží stavby, bočnímu svahu, což znamená, že se voda odvádí do podloží objektu i bočních svahů. Část vody se odpaří na stěnách. Jedná se o radiové impulsy na frekvenci dlouhých vln.

Tento jev prochází a je přenášen zdmi objektu. Na nic jiného kromě vlhkosti ve zdivu DryPol® system nepůsobí. Tato technologie určená pro vysoušení vlhkosti zdiva domů nemá sebemenší vliv na člověka, zvířata, květiny apod. DryPol® system neruší televizi či rádio a chová se naprosto neutrálně k okolí a lidem (má certifikát EZÚ).

Máme i spokojené klienty–kardiaky. V případě těchto typů otázek poskytneme kladné reference na použití přístroje DryPol® system, nicméně v případě kardiostimulátoru je nutná konzultace s lékařem. Z biologicko-medicinského hlediska není žádných námitek k používání systemu (certifikát EZÚ). DryPol® system se používá pro trvalou hydroizolaci a sanaci vlhkosti zdiva staveb také ve školách, nemocnicích, veřejných budovách, RD, bytových domech a komerčních stavbách.

V prvních měsících po instalaci DryPol® system putuje voda díky kladnému náboji v kapilárách zdiva zpět do půdy. V dalších letech pak přístroj DryPol® system působí jako vodovzdorný uzávěr a brání opětovnému vzestupu vlhkosti do zdiva. Obecně (a zhruba) se dá účinek a síla přístroje DryPol® system popsat takto:

Představte si bublinu o průměru cca 30–50 metrů od přístroje, který se ve středu této bubliny nachází. Vše uvnitř této pomyslné koule se zbavuje vlhkosti a vysušuje se, což znamená, že se do ní schová celý dům, provozovna, při vhodném umístění i několik bytů současně atd.

Přístroj DryPol® system účinkuje vždy spolehlivě a všude, neboť pracuje a využívá principu fyzikálních vlastností samotné stavby a podloží. S vlhkostí se nepřetlačuje, ale naopak – využívá elektrofyzikálního procesu, který vlhkost způsobil. Stavba sama tedy napomáhá procesu vysoušení vlhkosti a trvalé izolaci zdiva.

Při větší rozloze stavby je někdy nutné použít 2 přístroje a více – v těchto případech se počítá půdorysná plocha vlhkého objektu.

Je zařízení Drypol® system drahé?

Pokud jste majitelem vlhkého domu, tedy pokud se Vaše stavba potýká se vzlínající kapilární vlhkostí do zdiva a přejete si vlhké zdivo vysušit a tím tento problém vyřešit, máte zpravidla pouze tři základní možnosti:

 1. Odstranění vlhkosti zdiva podřezáním stavby
 2. Odstranění vzlínající vlhkosti ze stavby chemickou injektáží
 3. Vysušení vlhkosti zdiva a následná trvalá hydroizolace stavby elektronicky - elektrofyzikální metodou

Nyní se podívejme na tyto technologie vysoušení vlhkosti ze zdiva stavby jen z hlediska ceny. Netvrdíme, že 39 525–43 155,- Kč za přístroj DryPol® systém je málo, ale porovnejte si orientační ceny sami:

 • Podřezání vlhké stavby: podřezání celého domu včetně vnitřních příček průměrně 150 000,- Kč a více.
 • Chemické injektáže do zdiva: chemická injektáž celého domu včetně příček cca 100 000,- Kč a více.
 • DryPol® system: bez jediného kopnutí do stavby, tedy bez výrazného stavebního zásahu do domu, získáváte vysušené přízemí včetně vnitřních příček, podlahy, sklepy, podlahy ve sklepích a snížená vlhkost v základu stavby, úspora za vytápění a snížení radonové zátěže v objektu. To vše za konečnou cenu 39 525 až 43 155,- Kč vč. DPH a služeb.

DryPol® system Vám zajistí vysoce zvýšený komfort užívání suché stavby. Je jisté, že v případě prodeje vysušené nemovitosti je prodejní cena za suchý dům výrazně vyšší a není problém získat kupce.

Proč jsou stále nabízeny metody vysoušení zdiva jako podřezání?

Jak je možné, když je jev elektroosmózy (osmózy), tedy odstranění vlhkosti elektronickou cestou, tolik účinný, že není tak známý? Proč jsou stále nabízeny běžné metody odvlhčení stavby, mezi které patří zejména podřezání zdiva stavby, chemické injektáže domu, drátová elektroosmóza atd.?

Fyzikální jev zvaný elektroosmóza je lidstvu známý zhruba 200 let. Ovšem vzhledem k technologickým možnostem nebylo možné jev elektroosmózy až do nedávné doby 100% využít, zejména pro odstranění vlhkosti ze zdiva. Jednalo se o pokusy, které ale nevyužívaly plný potenciál osmotického jevu.

Až s příchodem elektroniky a miniaturizace v technice je možno princip elektroosmózy plně využít kdekoli a nabídnout doslova každému.

Vysoušení zdiva bez zásahů do budovy

Máte vlhké zdi? Trápí vás plíseň na stěně? Vystupují vám na stěnách nehezké mokré mapy? Vlhkost v domě je skutečným problémem pro spoustu domácností v České republice, protože způsobují vyšší náročnost na vytápění, přispívá tepelné nepohodě v domě a má vliv na statiku budovy. Avšak dá se s ní vypořádat – odvlhčováním a vysoušením zdiva.

Elektrofyzika s.r.o. se svým zařízením Drypol® nabízí jednu z nejmodernějších a k budově nejšetrnějších metod – k vysoušení využívá tzv. elektroosmotický princip. Jeho jednoznačně největší výhoda tkví ve skutečnosti, že k odvlhčování mu stačí pouze elektřina. Po zapojení přístroj začne vysílat rádiové vlny, které stimulují kapiláru ve zdivu tak, že vlhkost vypudí zpět do podloží stavby, odkud navzlínala. Díky tomu dochází k efektivnímu a kýženému vysoušení zdiva. Výkon přístroje DryPol system působí plošně jak na svislé zdivo, tak i na podlahy, suterény staveb a podlahy v nich současně.

V každém případě se tak použitím Drypolu® vyhnete jakýmkoliv hrubým zásahům do stavby, které jsou typické pro ostatní metody na odvlhčení domu, jako např. u podřezání zdiva nebo u chemické injektáže.

Chcete jednou provždy vyřešit vlhké a mokré zdi u sebe doma?

Napište nám prostřednictvím tlačítka „Poptávka“ nebo zavolejte na telefonní číslo 800 212 800. Co nejdříve se vám ozveme zpět a nabídneme vám ideální řešení s využitím zařízení Drypolu® vytvořené na míru přímo pro váš dům a vaše potřeby.

Close icon

Napište nám

Odesláním souhlasíte s využitím vložených kontaktů pro oslovení s odpovědí na Vaše dotazy naší firmou nebo s námi spolupracujícími firmami ve Vašem regionu.
Close icon

Chcete se stát partnerem?