Garance vrácení peněz

Drypol®: Odstranění a vysoušení vlhkosti zdiva elektroosmózou

DryPol® systém je velmi jednoduše a ve zkratce přístroj na odstranění vlhkosti zdiva. Jeho největší výhodou je, že izoluje budovu, zapuzuje vlhkost a zamezuje jejímu šíření bezkontaktně a bez jakýchkoliv hrubých stavebních zásahů (narozdíl od chemické injektáže nebo podřezání).

Jak funguje přístroj na odstranění vlhkosti DryPol®

DryPol® systém je zařízení fungující jako počítačem řízený elektronický přístroj a zároveň rádiový pulzní vysílač, který pracuje na principu elektrofyzikálního jevu zvaného elektroosmóza. Sofistikovaný počítačový procesor DryPolu vytváří elektroosmotický tok, který prostřednictvím polarizace molekul vody ve zdivu izoluje stavbu. 

V praxi dochází k tomu, že opačně nabitá zemina či podloží stavby a molekuly vody se přitahují. Důsledkem je, že kapilára je nucena vypudit vlhkost zpět do podloží stavby, odkud navzlínala. DryPol® systém tak efektivně a zcela bezkontaktně odstraní vlhkost zdiva v jakémkoliv objektu.

Důležité je zmínit, že naše zařízení funguje plošně na všechno a ve všech směrech, a to v rozsahu koule o průměru až 50 metrů. To znamená, že vám vedle vysoušení stavby od zemní vlhkosti v přízemních částech budov zajistí současně i izolaci sklepních prostorů. Navíc tato technologie odstraní vlhkost nejen na stěnách a zdech, ale i z podlah objektů a základů stavby.

Kde DryPol® systém pomůže k odstranění vlhkosti

 • v domě (v rodinném i bytovém, menším i větším, jednopodlažním i vícepatrovém)
 • speciálně ve starších domech a stavbách (u nichž dochází k navlhnutí častěji, protože nemají izolaci proti zemní vlhkosti vůbec nebo jí pozbyly stářím)
 • v bytech trpících na vlhké zdivo
 • v těch částech domu, které jsou náchylnější na vlhkost (typicky sklepy, základy domů, přízemí a podlahy)
 • v přilehlých a nezaizolovaných staveních (zahradní domky, domky na nářadí apod.)
 • ideální pro izolaci a ochranu před vlhnutím památkově chráněných budov (díky nedestruktivní technologii a instalaci prováděné bez jakéhokoliv zásahu do stavby)

Poznámka k fungování přístroje na odstranění vlhkosti

DryPol® systém spolehlivě odstraní takovou vlhkost v domě i bytě, jejíž původ je v přírodním fyzikálním jevu označovaném jako tzv. zemní kapilární vlhkost. Tedy tam, kde nežádoucí vlhkost vzlíná od základů z půdy směrem vzhůru do stavby.

Naopak pokud vlastníte novou či nově zaizolovanou stavbu nebo vaše zdi navlhly působením ostatních vlivů, typicky např. náhlým vytopením, tlakovou vodou a špatně svedenou dešťovou vodou, DryPol® u takových případů fungovat nebude.

Provoz, bezpečnost a spotřeba

DryPol® systém je koncipován jako zařízení určené k nepřetržitému provozu 24 hodin 7 dní v týdnu. K odpovídajícímu odstranění vlhkosti musí být přístroj neustále zapojen do elektřiny, jinak se zdivo a stavba navrátí do původního stavu a dojde k opětovnému navlhnutí. 

Nepřetržitého provozu však není třeba se bát ani z hlediska obecného pohodlí doma, vlastního zdraví nebo finančních nákladů.

Zapnuté zařízení je zdravotně nezávadné a bezpečné vůči čemukoliv v domě, veřejných budovách, školách i nemocnicích, ať už se jedná o lidi, zvířata, nebo libovolné technologie (neruší rádio, televizi, mobilní sítě ani wi-fi, samozřejmě ani kardiostimulátory a další podobná zařízení). Je zcela tiché a nevydává žádný zvuk. Spotřeba je minimální a pohybuje se okolo 300 korun za rok. Nezávadnost a provoz na frekvencích k tomu určených dokládáme certifikací od Elektrotechnického zkušebního ústavu (Certifikát EZÚ) s působností po celé Evropské unii.

Cena DryPol® systému

Cena za přístroj DryPol® začíná na zhruba třiceti tisících korunách v případě samoinstalace, při instalací naší firmou vyjde na bezmála čtyřicet tisíc.

Nicméně cena za náš přístroj na odstranění vlhkostí je příznivá především z pohledu poměru celkové užitné hodnoty, vynaložených finančních prostředků, rozšířené 3leté záruky a 30letého bezplatného servisu. Díky tomu je DryPol® systém dostupný takřka do každé domácnosti. Výhodou navíc je, že se za zlomek ceny vyvarujete nákladným a dlouhodobě méně účinným metodám, jako je podřezání zdiva nebo chemická injektáž, u nichž dochází k hrubým stavebním zásahům.

Další podrobnosti o ceně, a co všechno je její součástí, se můžete dozvědět na stránce Cena odvlhčení.

Záruky na odstranění vlhkosti a přístroj DryPol®

Na naše zařízení Drypol® poskytujeme dvojí záruku, protože v ně pevně věříme, že fungují a že si poradí s odstraněním vzlínající vlhkosti v jakékoliv stavbě:

 • prodloužená 3letá záruka na bezplatné vrácení přístroje s navrácením všech pořizovacích nákladů
 • prodloužená 30letá záruka na bezplatný servis přístroje Drypol®

Tyto záruky, které dostane každý zákazník spolu s přístrojem, vám garantujeme v písemné smlouvě a v záručním listu. Nemusíte tak mít strach z budoucnosti stavby, z poškození zařízení nebo snad jeho nefunkčnosti.

Kompletní informace o záruce na odstranění vlhkosti najdete na stránce Záruky a reklamace.

9 výhod přístroje DryPol®

 1. Jednoduchá instalace bez stavebních zásahů –  Žádné zbytečné podřezávání, hluboké vrty, žádný nepořádek ani poškození čehokoliv ve stavbě
 2. Plošný účinek přístroje –  Zajistí vysušení a izolaci celého domu, včetně přízemí, sklepů, všech zdí, podlah i základů stavby najednou, bez ohledu na materiál zdiva
 3. 1 DryPol® = 1 dům – Díky až 50metrovému rozsahu působení elektroosmózy postačí jediný přístroj ke spolehlivému odstranění vlhkosti v celém domě
 4. Prodloužené záruky – Poskytujeme bezkonkurenční záruku v podobě 3 let na vrácení peněz a 30letého bezplatného servisu
 5. Minimální pořizovací náklady – V porovnání s ostatními metodami na odstranění vlhkosti v bytě či domě pořídíte systém DryPol® za zlomek ceny
 6. Minimální náklady na provoz – Běžné náklady na nepřetržitý provoz přístroje po celý rok jsou pouhých 300 korun
 7. Zdravotně nezávadné – Přestože se jedná o rádiový vysílač, o své zdraví nemusíte mít strach, protože je bezpečný k lidem i zvířatům, zároveň neruší ani technologie
 8. Český výrobek s evropskou certifikací – DryPol® je původem z České republiky a také se tu vyrábí, přesto je certifikován Certifikátem EZÚ pro celoevropské použití
 9. Přes 6,5 tisíce instalací a bezmála 15 let na trhu – Odstranili jsme vlhkost ve starých rodinných domech, bytových domech i v nejrůznějších historických budovách

Další služby Elektrofyziky

 • Zcela nezávazně a zdarma poskytujeme odborné konzultace týkajících se odvlhčování a izolace staveb pro celou Českou republiku a západní Slovensko
 • Systém DryPol® sice lze nainstalovat svépomocí, ale všem klientům doporučujeme instalaci námi certifikovanou a profesionální firmou. Více o instalaci DryPolu
 • Změříme míru vlhkosti ve vašem zdivu pomocí státem certifikovaných a kalibrovaných přístrojů a posoudíme celkový stav stavby. Více o odborném měření vlhkosti
 • Pomocí kamery s termovizí odhalíme tepelné úniky a mosty, zdroje vlhkosti, skryté poruchy, nebo třeba kudy vede topení. Více o skenování staveb termokamerou
 • V ojedinělých případech a jestliže to dává smysl, provádíme také chemické injektáže základů. Více o injektáži zdiva

Kompletní soupis všech poskytovaných služeb Elektrofyziky, které slouží k naprostému odstranění vlhkosti v domě či bytě, najdete v kategorii Služby.

Příčiny a jevy ve vlhkých stavbách

Při absenci zemních izolací (z jakéhokoli důvodu) dochází ve stavbě k fyzikálnímu jevu, který se odborně nazývá "kapilární zemní vzlínavá vlhkost" (dále jen "zemní vlhkost"). Tato zemní vlhkost má na svědomí jak vlhké a nevzhledné solné mapy na stěnách a fasádách staveb, odpadávání omítek, často i zvýšenou vzdušnou vlhkost v bytech a ostatních prostorech domu.

Zvýšení vzdušné vlhkosti často také provází tvorba plísní na stěnách, u oken a v rozích místností a také rosení oken. Se spodní vlhkostí nasávanou kapilárami putují i mineralní soli. Ty jednak celý proces vzlínání vlhkosti umožňují a také způsobují destrukci na omítkách a fasádách - bílé mapy na povrchu zdí, krystaly solí na površích zdiva, opadávání omítek a fasád. 

Bydlení v takto postižené stavbě se stává nekomfortní a vzhledem k častému výskytu plísní i nebezpečné. V topné sezoně dochází vlivem vlhkých a chladných zdí k tepelným ztrátám, tepelné nepohodě v bytě a ve zvýšené míře k nákladům na vytápění vlhkého objektu. Nedílnou součástí pronikání zemní vlhkosti z podloží do stavby bývá zvýšená koncentrace zdraví nebezpečného prvku radon, jenž se odpařován s vlhkostí váže na prachové částice v domě, které jsou jeho obyvateli či uživateli neustále vdechovány. Stavba také trpí staticky - zdravé zdivo by mělo obsahovat vlhkost na úrovni hodnot norem.

Existuje řešení problému zvaného zemní vlhkost?

Dobrá zpráva je že dnes, díky vyspělé elektronice, počítačovým procesorům a elektroosmóze, můžeme všem majitelům postižených vlhkých staveb nabídnout unikátní, ověřené, elegantní a dostupné řešení. Pokud v domě bydlíte, jistě si nepřejete volit mechanické způsoby dodatečné izolace jako jsou podřezání zdiva, podbíjení ocelovými deskami nebo chemické injektáže.

Efektivní, relativně levné a hlavně bez jakýchkoli stavebních zásahů - to je řešení elektronickým přístrojem DryPol® systém, který je rádiový pulzní vysílač, pracující na principu elektroosmózy. Polarizací molekul vody ve zdivu je kapilára nucena vypudit vlhkost zpět do podloží stavby odkud navzlínala. To vše bezpečně vůči čemukoli v domě!

Naši techničtí specialisté, nebo i vy sami můžete provést instalaci přístroje ve svém domě a tím zahájit úspěšný proces vysoušení a trvalé izolace vlhkého zdiva vaší stavby. Přístroj DryPol® systém během relativně krátké doby stavbu vysuší a trvale zaizoluje, a to celé přízemí, podlahy, sklepy a základy stavby současně v jednom procesu polarizace vlhkosti ve zdech. DryPol vám na základě elektroosmózy pomůže vysušit zdivo a zbavit dům plísní.

Žádný uživatel nemusí mít obavy z budoucnosti stavby, neboť poskytujeme záruku 30 let na bezplatný servis zařízení (záruční list) a písemnou smlouvu o dosažení konečným mírných hodnot vlhkosti ve vašem zdivu. Jistotu našim zákazníkům dodává klauzule písemné smlouvy o možnosti vrácení přístroje DryPol® systém po dobu 3 let od data instalace / nákupu s návratností 100% vložených investic do přístroje! Tato 3letá záruka je pro vaši jistotu a vaše pohodlí.

Články z blogu

Samoinstalace systému DryPol®
Nevíte si rady, jak nainstalovat náš přístroj odstranění vlhkosti DryPol®? Připravili jsme pro vás jednoduchý fotonávod, kterého se můžete krok po kroku držet.
Jak změřit vlhkost zdiva
Orientačně změřit vlhkost zdiva u vás doma či v bytě zvládne každý. Stačí k tomu vrtačka, váha a trouba. Zjistěte vlhkost vašich zdí už v pěti krocích.
Jak funguje elektroosmóza?
Na první pohled působí jednoduše, ale skrývá v sobě propracovaný elektronický systém, řízený počítačovými procesory.
Close icon

Nezávazný dotaz / Poptávka

Odesláním souhlasíte s využitím vložených kontaktů pro oslovení s odpovědí na Vaše dotazy naší firmou nebo s námi spolupracujícími firmami ve Vašem regionu.
Close icon

Chcete se stát partnerem?