Odborné měření vlhkosti ve zdivu
Odborné měření vlhkosti ve zdivu

Odborné měření vlhkosti zdiva v domě

Měření vlhkosti zdiva slouží jako základní kámen při vysoušení domu a jeho zdí. Představuje jeden z prvních kroků ke zjištění aktuálního stavu zdiva a který vede k důkladné eliminaci vlhkosti v domě. K měření vlhkosti v domě a bytě využíváme pouze odborné, certifikované a státem kalibrované nástroje.

Zjistit více

Michal Macháč

Expert na vysušování staveb a autor technického řešení

Máte k systému Drypol® nebo k některé službě dotaz?

Zeptejte se na cokoliv
Šipka

Ručíme za to, že vlhkost ve vašem domě
dostaneme na hodnoty norem suchého zdiva

Jinak vám vrátíme peníze.

Garance vrácení peněz
1
Žádný prach a špína
Drypol stačí zapojit do zásuvky, život v budově se nezastaví.
2
Férová cena
Chceme být dostupným řešením pro každou domácnost.
3
3 roky na vrácení peněz
Dost času na to, abyste na vlastní oči viděli, jak vlhkost mizí.
4
30 let bezplatný servis
Postaráme se o to, aby u vás zařízení fungovalo nepřetržitě.
CenaZaměření a instalace

Cena za měření vlhkosti zdiva

Měření vlhkosti zdiva provádíme jako certifikovaná odborná firma buď jako samostatná služba, nebo jako součást pořízení a instalace přístroje na odstranění vlhkosti DryPol®.

 • Cena za komplexní měření vlhkosti ve zdivu pro zákazníky, kterým zároveň instalujeme zařízení DryPol®, činí 3 000 Kč.
 • Pro zákazníky, u kterých neprovádíme instalaci systému DryPol®, činí cena za měření vlhkosti zdiva 5 000 Kč.

Jedná se o kompletní službu bez dalších poplatků. Provádíme tolik vrtných sond, kolik si konkrétní stavba vyžaduje tak, abychom získali dostatek hodnot a relevantních výsledků. Po dokončení měření vlhkosti ve zdivu pak zákazníkovi dodáme protokol s přesnými údaji s výsledky a doporučeným řešením.

Průběh měření vlhkosti zdiva

 1. Odvrtání několika vzorků zdiva v dostatečném a reprezentativním množství
 2. Měření vlhkosti ve zdivu certifikovaným analyzátorem a vyčkání na výsledky
 3. Vyhodnocení měření na základě výpočtu zachycené vlhkosti a poměru váhy

Kompletní průběh měření vlhkosti zdiva (v domě i bytě) naleznete níže v popisu služby.

Odborné měření vlhkosti ve zdivu

K čemu vůbec je měření vlhkosti zdiva?

3 znaky, že potřebujete změřit vlhkost zdiva v domě

Možná vás nikdy nenapadlo uvažovat nad tím, jak změřit vlhkost zdi, protože jste si jistí, že se vás tento problém netýká. U mnoha staveb se vlhkost ve zdivu dlouho neprojevuje... avšak když se pak projeví, může už být pozdě. Včasné odhalení pronikání vlhkosti do zdi může minimalizovat jeho rozsah a náklady na opravu škod a předejít dalšímu poškození stavby. Co může být znamením pro to, abyste měření vlhkosti zdiva neprodleně provedli?

1. Zatuchlý zápach

Zatuchlo a podivný zápach je nejčastější známkou toho, že ve vašich zdech dochází k pronikání vlhkosti. Zápach plísně nebo hniloby by měl být vždy považovaný za varovný signál, nehledě na to, že spory plísní mohou být zdraví škodlivé (vizte náš článek o vlhkosti a plísních v domě). Pokud si všimnete zápachu nebo dokonce viditelné plísně či hniloby, je měření vlhkosti ve zdivu nejrychlejším způsobem, jak problém začít řešit.

2. Tmavé skvrny na stěnách nebo stropech

Fleky na stěnách, stropech i dalších místech jsou známkou prosakující vlhkosti ve zdech. 

3. Přítomnost škůdců 

Škůdci mohou být jedním z ukazatelů, že se ve stavbě nacházejí dostatečně vlhká místa, která jsou pro škůdce ideální. Pokud se u vás škůdci náhle objevili a nedokážete jejich přítomnost vysvětlit jinak, neváhejte a objednejte si měření vlhkosti zdiva přímo ve vašem domě.

Proč je lepší využít odborné měření vlhkosti ve zdivu?

Možná jste si na internetu našli návod, jak měřit vlhkost zdi nebo si k tomu dokonce pořídili volně prodejný přístroj. Měření vlhkosti v domě a bytě bez jakýchkoliv znalostí vám však nikdy nezaručí správný výsledek, na který se budete moct spolehnout.

Pokud provedete měření vlhkosti zdiva špatně a budete si myslet, že do vaší stavby vlhkost neproniká, můžete být o několik měsíců později překvapeni škodami, které mezitím vlhkost ve zdech napáchala.

Jediným stoprocentně spolehlivým způsobem, jak měřit vlhkost zdiva, je pozvat si na měření vlhkosti ve zdivu odborníka. Ten provede měření na různých místech na základě ověřených postupů, seznámí vás s naměřenými hodnotami a v případě pozitivního nálezu navrhne vhodné řešení – například elektronické odvlhčování zdí s pomocí systému DryPol®.

V případě zájmu o měření vlhkosti zdiva nás neváhejte kontaktovat.

Z naší strany – proč potřebujeme provést měření vlhkosti v domě a bytě

Měření vlhkosti v domě, respektive přesněji váhové vlhkosti ve stavebních materiálech, děláme především ze dvou hlavních důvodů:

 1. Určíme tím procentuální (%) výši vlhkosti materiálu před instalací systému DryPol®.
 2. Následně jím prokazujeme účinek přístroje DryPol® ve smluvní době záruky, tj. sestup vlhkosti na námi zaručované hodnoty – maximálně 3 % váhové vlhkosti v nadzemních částech staveb a maximálně 6,5 % váhové vlhkosti v suterénech.

Na jedné straně stojí tedy čistě praktický důvod, kdy potřebujeme znát původní hodnoty vlhkosti zdiva k určení jejího celkového rozsahu před instalací DryPol®. Díky těmto hodnotám jsme potom schopni určit, že se našim přístrojům podařilo úspěšně snížit vlhkost ve zdivu, a to na požadované hodnoty podle dohodnutých smluvních podmínek.

Maximální výše vlhkosti, kterou lze naměřit v klasickém stavebním materiálu, jako je cihla, kámen, pískovec (mimo Ytong apod.) je 25 % váhové vlhkosti. Ve stavebním materiálu pak 1 % váhové vlhkosti na 1 m3 materiálu cihelného zdiva představuje až 25 litrů vody. Při měření vlhkosti v domě se tedy pohybujeme v jednotkách procent, které reprezentují velké množství vlhkosti.

Průběh měření vlhkosti zdiva

Přestože lze orientačně měřit vlhkost zdiva jen tak podomácku a bez nákladnějších přístrojů, k přesnému měření vlhkosti ve zdivu je nutné využít profesionálních nástrojů určených k tomu.

Pomocí čeho měříme vlhkost?

Váhovou vlhkost měříme pomocí digitálního analyzátoru vlhkosti OHAUS MB23, kterými jsou vybaveni všichni naši kvalifikovaní technici napříč Českou republikou. Jejich největší výhodou je, že výsledek měření vidíme okamžitě na displeji. Odpadá tak složité přepočítávání z tabulek při použití karbid-kalciové metody Hydromat Gann, které bývá často pro zákazníka nesrozumitelné.

Jak je zajištěna správnost a důvěryhodnost měření?

Správnost měření analyzátorů je zajištěna pravidelnou kalibrací tzv. kalibračními laboratořemi. Tato pracoviště akreditovaná státními institucemi udělují jednotlivým přístrojům certifikáty kalibrace, která dokazují jejich způsobilost k provádění měření vlhkosti. V našem případě jsou naše veškeré analyzátory vlhkosti pravidelně v zákonem stanovené lhůtě kalibrovány Českým Metrologickým institutem (zkratka ČMI), díky čemuž vlastní certifikát kalibrace v přesnosti měření a obsahují pečeť.

Důvěryhodnost našich měření pak zajišťují naše standardy práce a postupů:

 • Měření vlhkosti ve zdivu se provádí za odpovídajících podmínek, které zajišťují, že měření vlhkosti není zkreslené nestandardními podmínkami.
 • Během měření vlhkosti v domě není možná manipulace se vzorkem, neboť by došlo k přerušení činnosti analyzátoru, což zabezpečuje zákazníkům lehce čitelné, pravdivé, přesné a transparentní údaje o stavu vlhkosti v jejich nemovitosti.
 • Měření vlhkosti zdiva se provádí za účasti majitele/zástupce majitele, který na správnost měření dohlíží.
 • Dosažené hodnoty po změření vlhkosti v doměě vám objasníme, sdělíme a především dále vysvětlíme, jak je možné případný problém řešit.

Postup měření vlhkosti v domě

1) Odvrtání vzorků zdiva

V prvním kroku odvrtáme několik vzorků zdiva z hloubky zhruba 5 a více centimetrů. V této hloubce je vlhkost konstantní a neměnná vzhledem k provozu objektu, užívání stavby nebo k ročnímu období. Vzorky taktéž odebíráme z různých výšek ke zvýšení přesnosti naměřené vlhkosti, a to od podlahy směrem vzhůru, abychom pečlivě zmapovali rychlost a výši sestupu vlhkosti pod základy stavby.

Pro budoucí referenci si místo vrtu změříme výškou i vzdáleností od nejbližšího pevného bodu (např. dveří, rohu apod.). Tento záměrný kříž zapsaný v protokolu měření zaznamená místo odběru vzorku a při kontrolním měření přesně víme, kde jsme měřili poprvé. Poté už zeď nebo omítku není třeba nijak dál přeměřovat, jelikož zkoumáme pouze samotný materiál stavby.

K vrtání je potřeba dodat, že postupujeme zásadně a maximálně šetrně: Vrtáme malými průměry vrtáku (cca do 10–12 mm), takže nedojde k žádnému poškození povrchů zdiva. Používáme profesionální detektory kovu, elektrického vedení aj. pro určení bezpečného místa pro vrty. Vrty následně po měření tmelíme, takže po odběru vzorků nezůstanou téměř žádné stopy.

2) Měření vlhkosti zdiva analyzátorem

Vzorek v hmotnosti pohybující se v rozmezí 1,5 g - 10 g vložíme ke změření do analyzátoru OHAUS MB23. Přístroj na měření vlhkosti během několika pár minut začne tento vzorek postupně vysušovat, přičemž teplota se postupně zvyšuje z běžných pokojových podmínek až na konečných 130 °C. Vypařenou vlhkost zachytí speciálním senzorem.

3) Vyhodnocení měření

Po uplynutí několika minut měřící přístroj zkombinuje zachycenou vlhkost s poměrem váhy vlhkého a suchého materiálu a posléze automaticky vypočítá váhovou vlhkost v jednotkách procent. Konečný výsledek se zobrazí na displeji zařízení.

Jak dlouho trvá změřit vlhkost zdiva?

Celý proces měření vlhkosti v domě se vším všudy může zabrat něco mezi půlhodinou až třemi hodinami, přičemž vždy záleží na konkrétních prostorech. Celková délka měření je závislá na:

 • počtu měřících vrtů,
 • materiálu zdiva,
 • výši vlhkosti zdiva,
 • rozměru stavby
 • a rozsahu postižení stavby vlhkostí.

Podle závažnosti a rozsáhlosti stavby se připraví několik vrtaných sond, přičemž v průměru se provádí 3–15 vrtaných sond do hloubky zdiva. Nejméně tedy tři měřící vzorky (tzv. odvrty) pak putují do analyzátoru na měření vlhkosti ve zdivu OHAUS MB23, ve kterém každé zjištění aktuálních hodnot vlhkosti trvá přibližně 3–10 minut (doba měření je závislá na materiálu a výši vlhkosti).

Mapa ČR

Prohlédněte si naše reference

Vysoušení zdiva v budově základní a mateřské školy

Vysoušení zdiva v budově základní a mateřské školy

Izolace suterénu mateřské a základní školy v obci Lužnice.

DryPol® 30m
Více
Odvlhčení a vysoušení farnosti bez jakýchkoliv zásahů do budovy

Odvlhčení a vysoušení farnosti

Farnost Loděnice u Moravského Krumlova s kostelem svaté Markéty. Vynikající výsledky vysoušení a trvalé izolace stavby fary v Loděnici u Moravského Krumlova.

DryPol® 50m
Více
Izolace zámku proti vzlínající vlhkosti

Izolace zámku proti vzlínající vlhkosti

Izolace zámku v Lomnici nad Popelkou

DryPol® 50m
Více
Izolace a vysušení vlhkého zdiva prostřednictím systému Drypol

Izolace a vysušení vlhkého zdiva prostřednictím systému Drypol

Izolace a vysušení vlhkého zdiva v Střední průmyslové škole stavební - Lipník nad Bečvou

DryPol® 30m
Více
Vysoušení a trvalá izolace od vlhkosti obecního úřadu

Vysoušení a trvalá izolace od vlhkosti obecního úřadu

Vysoušení a trvalá izolace vlhkého zdiva obecního úřadu v Želechovicích nad Dřevnicí. 

DryPol® 50m
Více
Vysušení a trvalá izolace zámku

Vysušení a trvalá izolace zámku

Vysušení a izolace zámku v Neplachovicích.

DryPol® 50m
Více

Přijedeme k vám kamkoliv v celé České republice

Recenze a zkušenosti klientů se systémem Drypol®

Vážení, Vámi vyrobený přístroj DryPol funguje a dobře! S p. Novotným byla před i během a po instalaci výborná spolupráce, děkujeme! Mějte se hezky a buďte zdraví!

Pavel Göth
Brno
DryPol® 30m

Zařízení Drypol máme namontované na obecní budově již cca 5let. Už u nás proběhla i zkouška, zda odvlhčení funguje.
Jsme velice spokojeni.

Věra Nedvědová, starostka obce
Lhota
DryPol® 30m

Vážení, děkujeme Vám za montáž Vašeho přístroje a profesionální přístup pana Douši. S pozdravem a přáním hezkých dnů.

Vladimír Konrád
DryPol® 30m

Články z blogu

Pomoc! Bydlí u mě v domě vlhkost
Zvýšená vlhkost v domě je nepříjemný problém, se kterým se potýká nemálo rodin a firem. Téma je ovšem komplexnější, než by se na první pohled mohlo zdát.
Samoinstalace systému DryPol®
Nevíte si rady, jak nainstalovat náš přístroj odstranění vlhkosti DryPol®? Připravili jsme pro vás jednoduchý fotonávod, kterého se můžete krok po kroku držet.
Jak změřit vlhkost zdiva
Orientačně změřit vlhkost zdiva u vás doma či v bytě zvládne každý. Stačí k tomu vrtačka, váha a trouba. Zjistěte vlhkost vašich zdí už v pěti krocích.
Máte dotaz?

Potřebujete poradit, jak vysušit dům? Nebo vás zajímají podrobnosti o systému DryPol®? Nabízíme nezávaznou konzultaci zdarma.

Napište nám své číslo a náš expert na sanaci se Vám ozve zpět hned, jak to půjde.

Close icon

Nezávazný dotaz / Poptávka

Odesláním souhlasíte s využitím vložených kontaktů pro oslovení s odpovědí na Vaše dotazy naší firmou nebo s námi spolupracujícími firmami ve Vašem regionu.
Close icon

Chcete se stát partnerem?