Garance vrácení peněz

Naše produkty

DryPol®: elektrický přístroj na odstranění vlhkosti zdiva je systém vhodný pro všechny typy staveb. Jedná se o vysoce efektivní přístroj na odstranění vlhkosti s garantovaným účinkem. Ať už máte rodinný dům, bydlíte v bytovce, nebo řešíte vlhký sklep, náš odvlhčovací přístroj veškeré problémy efektivně vyřeší.
DryPol® 30m
DryPol® 30m
Vysoušeč zdiva odstraňující vzlínající kapilární vlhkost pomocí bezdrátové elektroosmózy, pro objekty do 400 m² a rozměrů do 20x20 m
Více informací
DryPol® 50m
DryPol® 50m
Vysoušeč zdiva odstraňující vzlínající kapilární vlhkost pomocí bezdrátové elektroosmózy, pro objekty do 900 m² a rozměrů do 30x30 m
Více informací
DryPol® System 3 PLUS
DryPol® System 3 PLUS
Kombinace drátové a bezdrátové elektroosmózy v jednom přístroji, efektivně vysuší a trvale zaizoluje vlhké zdivo jakékoliv stavby, včetně nedostupných míst
Více informací
Termoizolace TK®-THERM
Termoizolace TK®-THERM
Termoizolace TK®-THERM
Pro tepelnou izolaci místnosti, odstranění tepelných mostů a kondenzačních bodů.
Více informací

Ručíme za to, že vlhkost ve vašem domě
dostaneme na hodnoty norem suchého zdiva

DryPol® system v akci

Elektronické vysoušení a trvalá izolace vlhkého zdiva DryPol system
DryPol system - elektronické vysoušení a trvalá izolace vlhkého zdiva staveb
Mapa ČR

Prohlédněte si naše reference

Vysoušení vzlínající vlhkosti v rodinném domě
Vysoušení vzlínající vlhkosti v rodinném domě

Vysoušení vzlínající vlhkosti v rodinném domě

Instalace DryPol 50 m na doporučení spokojeného příbuzného

 
DryPol® 50m
Více
Dlouhodobé odstranění vlhkosti zdiva v hasičské zbrojnici
Dlouhodobé odstranění vlhkosti zdiva v hasičské zbrojnici

Dlouhodobé odstranění vlhkosti zdiva v hasičské zbrojnici

DryPol® 30m
Více
Aplikace aktivní elektroosmózy k odvlhčení ZŠ a MŠ
Aplikace aktivní elektroosmózy k odvlhčení ZŠ a MŠ

Aplikace aktivní elektroosmózy k odvlhčení ZŠ a MŠ

DryPol® 50m
Více
Sanace sokolovny přístrojem na odstranění vlhkosti Drypol
Sanace sokolovny přístrojem na odstranění vlhkosti Drypol

Sanace sokolovny přístrojem na odstranění vlhkosti Drypol

DryPol® 30m
Více
Odstranění vlhkosti a mokrých skvrn na zdi na gymnáziu
Odstranění vlhkosti a mokrých skvrn na zdi na gymnáziu

Odstranění vlhkosti a mokrých skvrn na zdi na gymnáziu

DryPol® 50m
Více
Sanace přízemních a sklepních prostor ZŠ elektroosmózou
Sanace přízemních a sklepních prostor ZŠ elektroosmózou

Sanace přízemních a sklepních prostor ZŠ elektroosmózou

DryPol® 50m
Více

Přijedeme k vám kamkoliv v celé České republice

Vyjádření našich klientů

Zařízení Drypol máme namontované na obecní budově již cca 5let. Už u nás proběhla i zkouška, zda odvlhčení funguje.
Jsme velice spokojeni.

Věra Nedvědová, starostka obce
Lhota
DryPol® 30m

Vážení, děkujeme Vám za montáž Vašeho přístroje a profesionální přístup pana Douši. S pozdravem a přáním hezkých dnů.

Vladimír Konrád
DryPol® 30m

Vážení, Vámi vyrobený přístroj DryPol funguje a dobře! S p.Novotným byla před i během a po instalaci výborná spolupráce, děkujeme! Mějte se hezky a buďte zdraví!

Pavel Göth
Brno
DryPol® 30m

Často kladené otázky ohledně Drypol®

Kam se umísťuje vysoušeč zdiva DryPol®?

Přístroj na vysoušení zdiva DryPol® se montuje vždy do středu budovy tak, aby jeho kruhový dosahový výkon, který je 30m nebo 50m (dle typu vysoušeče), pokryl všechny části a rohy budovy.

U budov, které jsou tvarem do písmene „L“, instalujeme elektrofyzikální vysoušeč zdiva v rohu stavby

V případě, že se další stavby na pozemku zákazníka nacházejí v dosahu vysoušeče zdiva DryPol®, je možné tyto také vysušit a trvale izolovat za podmínky instalace na vhodné místo. Účinek vysoušeče zdiva DryPol® působí na veškeré zdivo s řádným základem v zemi, tedy např. i na podezdívky plotů, jsou-li v dosahu účinku vysoušeče zdiva.

Je-li dům celý podsklepen, instalujeme přístroj na odstranění vlhkosti do středu stavby v suterénu. Je-li dům částečně podsklepen, instalujeme přístroj na vysoušení zdiva do středu stavby v přízemí, neboť hlína je izolant a signál z vysoušeče zdiva jí nepronikne.

Příprava k zapojení vysoušeče zdiva DryPol®

Přístroj na vysoušení zdiva DryPol® je možné zapojit do pevné zásuvky v místě tak, jak bylo popsáno v bodu výše. Pokud v nejvhodnějším umístění pro odvlhčovač zdí DryPol® není potřebná zásuvka, je možno použít prodlužovací kabel. Jde hlavně o správné umístění vysoušecího přístroje a umožnění připojení adaptéru 18V/1300mA ke zdroji. Nutnost použití přepěťové ochrany je dána v záručním listu k vysoušeči zdiva DryPol®.

V případě montáže zásuvky 230V/50Hz, je vhodné tuto zásuvku volit již s instalovanou přepěťovou ochrannou. Není-li v ideálním místě instalace přístroje potřebná zásuvka, její instalaci zajišťuje zákazník sám. Silnouproudé instalace neprovádíme.

Kdo instaluje vysoušeče zdiva DryPol®?

Primárně instalují zařízení naši smluvní odborní technici. Působíme v rámci celé ČR a SR. Samoinstalace vysoušeče zdiva je možná na základě výslovného přání zákazníka nebo v případech, kdy je to vyžadováno nastalou situací nebo technickými podmínkami.

Jak se vysoušeč zdiva DryPol® aktivuje?

Přístroj na vysoušení vlhkého zdiva DryPol® je automatické zařízení s pevným továrním nastavením bez nutnosti jakéhokoli zásahu uživatele jak při startu, tak během provozu. Při výpadku proudu se vysoušeč zdiva sám restartuje a pokračuje automaticky v činnosti. Uživatel pouze sleduje správnou činnost přístroje signalizovanou blikající zelenou diodou.

V případě softwarové poruchy se rozsvítí červená dioda a displej vysoušeče oznámí kód chyby. Je nutná občasná vizuální kontrola činnosti vysoušeče zdiva, neboť např. při poruše adaptéru dojde k zhasnutí všech signalizačních prvků na čelní straně zařízení.

Nastartování a fungování vysoušeče zdiva

Start odvlhčovacího přístroje DryPol® je otázkou cca 2 minut a jeho průběh je zaznamenán v Návodu na použití přístroje DryPol® systém, který každý zákazník obdrží současně s přístrojem.

S návodem na provoz přístroje na odstranění vlhkosti současně poskytujeme Návod na opravu zdiva, který zákazníka povede k takovým úpravám a opravám povrchů zdiva tak, aby dosáhl co nejlepšího konečného výsledku za co nejnižší investici. Téměř každý povrch zdiva je díky působení vlhkosti nenávratně poškozen a vyžaduje finální opravu.

Provoz přístroje na vysoušení zdiva

Jelikož se nás často zákazníci ptají na provozní režim, rádi bychom zmínili, že přístroj na vysoušení vlhkého zdiva je určen pro nepřetržitý provoz. Přístroje DryPol® jsou určeny pro trvalý provoz 24/7 ve stavbě. Při vypnutí vysoušeče zdiva dochází k zpětnému zavlhnutí stavby, neboť kapilární vzlínání je zastaveno právě působením přístroje DryPol®.

Ekonomické náklady na trvalý provoz zařízení činí cca 300,- Kč / 1 rok provozu u bezkontaktní verze a cca 400,- Kč / 1 rok u elektrodové verze dle tarifu v dané lokalitě. Na bezchybný provoz vysoušeče zdiva a jeho případný servis poskytujeme záruku 30 let v záručním listu.

Kdy nelze vysoušeče zdiva DryPol® použít?

Bezkontaktní nebo elektrodovou elektroosmózu nelze použít:

 • na novostavby (jsou izolované a případná vlhkost je zbytková, nebo došlo k lokálnímu poškození izolace následnými úpravami ve stavbě)
 • pro čerstvě izolované starší stavby, např. podřezáním nebo injektáží (je nutné přímé spojení základu stavby s nadzemní částí)

Boční svislé izolace, drenáže nebo zateplení stavby nevadí.

Bezpečnost provozu vysoušeče zdiva DryPol®

Výkon vysoušeče zdiva nemá vliv na cokoli v budově kromě zemní vlhkosti. Je bezpečný vůči organické nebo anorganické hmotě, vysílací frekvence u bezkontaktní verze je bezpečná (certifikát EZÚ), neruší rádia, TV, Wi-Fi, mobilní signál ani jiné spotřebiče nebo zařízení v domě. Přístroj na odvlhčení zdiva pracuje na technické frekvenci vyčleněné pro tyto technologie.

Možnosti působení elektroosmózy

Elektroosmóza obecně nepůsobí na jakoukoli tlakovou vodu ve stavbě – zatékání, průsaky, studny. Nepůsobí také na vzdušnou vlhkost, které ale často bývá příčinou zemní vzlínavá vlhkost, která do stavby odpařuje vodu kapilárním vzlínáním. Pokud je ovšem příčina vzdušné vlhkosti např. špatné větrání, vaření bez použití digestoře apod., nelze přístroj DryPol® systém v jakékoliv verzi použít.

Jaká je průměrná doba vysušení zdiva budovy?

Standardní průměrná doba vysušení a izolace celé stavby bezkontaktní technologií DryPol® se pohybuje okolo 1,5–2 let od instalace. U drátové verze vysoušení zdiva se tato doba zkracuje na cca 1 rok. Každá stavba ovšem reaguje trochu odlišně z důvodů skladby materiálu, technologie a podmínek panujících v okolí stavby.

Působení kontaktní elektrodové elektroosmózy DryPol® 3 PLUS je intenzivnější, dochází k rychlejšímu sestupu vlhkosti na časové ose vlivem přímého signálu z elektrod do zdiva. Nicméně elektrodová technologie je stavebně náročná, obsahuje vrtací a sekací stavební práce a její cena je několikanásobně vyšší než u bezkontaktní verze vysoušení vlhkého zdiva.

Jak může DryPol® system zdivo zbavit vlhkosti?

Jak prakticky DryPol® system funguje a jak je dosaženo výsledku? Na co vše má DryPol® system vliv?

Přístroj DryPol® system obsahuje moderní technologii - počítačovým čipem řízenou elektroniku, která vytváří elektrofyzikální jev a působí kladným nábojem na molekuly vody obsažené ve zdech. Voda ve zdivu se díky obsaženým solím stává extrémně vodivou a tohoto využívá DryPol® system i elektroosmóza.

Přístroj DryPol® system zesílí pozitivní náboj molekul vody obsažené ve zdech. Tato voda začne být fyzikálním zákonem magnetismu přitahována vždy k záporně nabité zemině / podloží stavby, bočnímu svahu, což znamená, že se voda odvádí do podloží objektu i bočních svahů. Část vody se odpaří na stěnách. Jedná se o radiové impulsy na frekvenci dlouhých vln.

Tento jev prochází a je přenášen zdmi objektu. Na nic jiného kromě vlhkosti ve zdivu DryPol® system nepůsobí. Tato technologie určená pro vysoušení vlhkosti zdiva domů nemá sebemenší vliv na člověka, zvířata, květiny apod. DryPol® system neruší televizi či rádio a chová se naprosto neutrálně k okolí a lidem (má certifikát EZÚ).

Máme i spokojené klienty–kardiaky. V případě těchto typů otázek poskytneme kladné reference na použití přístroje DryPol® system, nicméně v případě kardiostimulátoru je nutná konzultace s lékařem. Z biologicko-medicinského hlediska není žádných námitek k používání systemu (certifikát EZÚ). DryPol® system se používá pro trvalou hydroizolaci a sanaci vlhkosti zdiva staveb také ve školách, nemocnicích, veřejných budovách, RD, bytových domech a komerčních stavbách.

V prvních měsících po instalaci DryPol® system putuje voda díky kladnému náboji v kapilárách zdiva zpět do půdy. V dalších letech pak přístroj DryPol® system působí jako vodovzdorný uzávěr a brání opětovnému vzestupu vlhkosti do zdiva. Obecně (a zhruba) se dá účinek a síla přístroje DryPol® system popsat takto:

Představte si bublinu o průměru cca 30–50 metrů od přístroje, který se ve středu této bubliny nachází. Vše uvnitř této pomyslné koule se zbavuje vlhkosti a vysušuje se, což znamená, že se do ní schová celý dům, provozovna, při vhodném umístění i několik bytů současně atd.

Přístroj DryPol® system účinkuje vždy spolehlivě a všude, neboť pracuje a využívá principu fyzikálních vlastností samotné stavby a podloží. S vlhkostí se nepřetlačuje, ale naopak – využívá elektrofyzikálního procesu, který vlhkost způsobil. Stavba sama tedy napomáhá procesu vysoušení vlhkosti a trvalé izolaci zdiva.

Při větší rozloze stavby je někdy nutné použít 2 přístroje a více – v těchto případech se počítá půdorysná plocha vlhkého objektu.

Je zařízení Drypol® system drahé?

Pokud jste majitelem vlhkého domu, tedy pokud se Vaše stavba potýká se vzlínající kapilární vlhkostí do zdiva a přejete si vlhké zdivo vysušit a tím tento problém vyřešit, máte zpravidla pouze tři základní možnosti:

 1. Odstranění vlhkosti zdiva podřezáním stavby
 2. Odstranění vzlínající vlhkosti ze stavby chemickou injektáží
 3. Vysušení vlhkosti zdiva a následná trvalá hydroizolace stavby elektronicky - elektrofyzikální metodou

Nyní se podívejme na tyto technologie vysoušení vlhkosti ze zdiva stavby jen z hlediska ceny. Netvrdíme, že 39 525–43 155,- Kč za přístroj DryPol® systém je málo, ale porovnejte si orientační ceny sami:

 • Podřezání vlhké stavby: podřezání celého domu včetně vnitřních příček průměrně 150 000,- Kč a více.
 • Chemické injektáže do zdiva: chemická injektáž celého domu včetně příček cca 100 000,- Kč a více.
 • DryPol® system: bez jediného kopnutí do stavby, tedy bez výrazného stavebního zásahu do domu, získáváte vysušené přízemí včetně vnitřních příček, podlahy, sklepy, podlahy ve sklepích a snížená vlhkost v základu stavby, úspora za vytápění a snížení radonové zátěže v objektu. To vše za konečnou cenu 39 525 až 43 155,- Kč vč. DPH a služeb.

DryPol® system Vám zajistí vysoce zvýšený komfort užívání suché stavby. Je jisté, že v případě prodeje vysušené nemovitosti je prodejní cena za suchý dům výrazně vyšší a není problém získat kupce.

Proč jsou stále nabízeny metody vysoušení zdiva jako podřezání?

Jak je možné, když je jev elektroosmózy (osmózy), tedy odstranění vlhkosti elektronickou cestou, tolik účinný, že není tak známý? Proč jsou stále nabízeny běžné metody odvlhčení stavby, mezi které patří zejména podřezání zdiva stavby, chemické injektáže domu, drátová elektroosmóza atd.?

Fyzikální jev zvaný elektroosmóza je lidstvu známý zhruba 200 let. Ovšem vzhledem k technologickým možnostem nebylo možné jev elektroosmózy až do nedávné doby 100% využít, zejména pro odstranění vlhkosti ze zdiva. Jednalo se o pokusy, které ale nevyužívaly plný potenciál osmotického jevu.

Až s příchodem elektroniky a miniaturizace v technice je možno princip elektroosmózy plně využít kdekoli a nabídnout doslova každému.

Problém starý jako samo lidstvo. Vlhko a plíseň v našich obydlích. A netýká se to jen starých budov, ale i špatně provedených novostaveb. Velmi častý je požadavek na sanaci vlhkého zdiva ve sklepě, nebo se po rekonstrukci starého domu plíseň na stěnách znásobí. Řešením na odstranění vlhkosti starého domu bez podřezání je právě metoda elektro vysoušení zdiva.

Často se na nás obracejí i majitelé komerčních staveb, správci kulturních památek, klášterů a kostelů, kde si nemohou dovolit žádné mechanické zásahy do stavby a potřebují právě systém používající elektrické vysoušení zdiva. Zrovna v takových případech je přístroj na vysoušení zdiva DryPol® ideálním zařízením na vysoušení vlhkého zdiva. Vůči stavbě pracuje bezinvazivně a veškerou vlhkost „umí“ efektivně eliminovat.

Máte dotaz ohledně našeho přístroje na odstranění vlhkosti? Kontaktujte nás – vyplňte jednoduchý formulář nebo nám zavolejte.

Jaké přístroje pro vysoušení vlhkého zdiva máme v nabídce?

K tomu, abyste se zbavili vlhkého zdiva, potřebujete pouze jediný produkt. A to elektrický vysoušeč zdiva DryPol® system. Ten je dostupný v těchto verzích:

 • DryPol® 30m – přístroj pro vysoušení vlhkého zdiva pro objekty do 400 m²
 • DryPol® 50m – přístroj pro vysoušení vlhkého zdiva pro objekty do 900 m²
 • DryPol® System Plus – přístroj pro vysoušení vlhkého zdiva s pomocí drátové elektroosmózy

Pro dosažení těch nejlepších výsledků je vhodné DryPol® přístroje na elektroosmózu doplnit stěrkovou zateplovací hmotou TK®-THERM, kterou najdete taktéž v naší nabídce.

Jak si vybrat správný přístroj na vysoušení zdiva

Výběr přístroje na odstranění vlhkosti se odvíjí od více faktorů:

 • Jak velký prostor potřebuju odvlhčit?
 • Kolik chci do přístroje na odstranění vlhkosti investovat?
 • Jsem ochotný/á kvůli odvlhčení zdiva zasáhnout do stavby nebo naopak ne?
 • Za jak dlouho očekávám výsledky odvlhčení?
 • V jaké míře je již vlhkost a plíseň v domě rozšířena?

Přístroj na odstranění vlhkosti DryPol® je univerzální odpovědí na všechny tyto otázky. Je dostupný ve třech verzích podle velikosti prostoru, pro který jej lze použít a samozřejmě dokáže vysoušet sklep, podlahy i zdi zároveň (a popřípadě i vedlejší stavby). Tento přístroj na odstranění vlhkosti v domě je finančně velmi dostupný a kvůli jeho instalaci není třeba zasahovat do zdiva. Navíc se příznivé účinky tohoto přístroje na vysoušení zdiva projeví již během 2 let.

Instalace odvlhčovače zdí Drypol® – našimi techniky, nebo samoinstalací?

Přestože je to možné a rozhodně se dá ušetřit na samoinstalaci, tak v zásadě bychom ve všech případech doporučili instalaci vysoušeče vlhkosti zdiva Drypol® naší instalační firmou a smluvenými techniky. U nich jsme si jistí a můžeme garantovat maximální profesionalitu a kvalitu odvedené práce, stejně tak i správné nainstalování a bezproblémové fungování zařízení po co nejdelší dobu.

Výhody instalace naší firmou:

 • Instalaci bez starostí. V den instalace vás navštíví náš technik se všemi potřebnými nástroji a dalším materiálem na instalaci, včetně přístroje DryPol system. Zařízení připraví,nainstaluje, zapojí a uvede do provozu, takže vy se nebudete muset o cokoliv starat.
 • Dlouhodobý provoz bez jakýchkoliv problémů. Samoinstalace není nijak zvlášť složitá a kdokoliv trochu zručnější a s vrtačkou a šroubovákem ji zvládne v pohodě. Nicméně teprve s instalací námi posvěcenou firmou a jejími odbornými techniky vám můžeme skutečně garantovat, že přístroj bude na správném místě a bude fungovat tak, jak má.
 • Rychlost instalace. Zprovoznění vysoušeče zdiva vám může při samoinstalaci běžně zabrat dvě až tři hodinky. Naši technici mají se zařízením rozsáhlé zkušenosti a instalují je doslova každý den, a proto zvládnou práci mnohem rychleji a za kratší čas.
 • Žádné zbytečné vrtání. I díky zmiňovaným zkušenostem víme, kudy nejčastěji vedou kabely, dráty nebo třeba trubky. Vyhneme se jim a odstraňovač vlhkosti Drypol® nainstalujeme na to nejvhodnější místo v domě, a to buď na místo doporučené technikem, nebo na místo vybrané dle návodu na montáž přístroje  DryPol system.
 • Odborné měření vlhkosti v ceně. Abychom zjistili, jaký je skutečný stav vašeho zdiva, tak ho nejprve otestujeme – změříme vlhkost ve vašem domě nebo bytě certifikovanými a státem kalibrovanými přístroji. Navíc, jedině díky vstupnímu měření můžeme později prokázat, že náš elektrický vysoušeč zdiva skutečně funguje.

Přesto máte spíše zájem o samoinstalaci? Podívejte se na náš podrobný fotonávod, kde vás krok po kroku seznámíme s celým postupem.

Náš systém se hodí i pro vysoušení podzemního nepřístupného zdiva.

Zaujala vás představa cenově výhodného a opravdu účinného způsobu vysoušení zdiva? Zjistěte více o tom, jak naše přístroje na elektroosmózu fungují a jaké jsou jejich další výhody oproti jiným metodám sanace.

Náš vysoušeč vlhkého zdiva vám opravdu pomůže. Vysoušení vlhkosti zdiva probíhá osvědčenou vědeckou metodou, která zajišťuje potřebnou efektivitu daného procesu. Vlhko a plíseň v domě tak již nebude mít šanci. Sanace mokrého vlhkého zdiva je řešena v celé budově, nikoliv jen lokálně, jako u podřezání nebo jiných metod.

Naše přístroje na vysoušení vlhkého zdiva mají patentovanou technologii a zcela prokazatelný účinek. Efektivitu našeho přístroje na odstranění vlhkosti ze zdiva si můžete prověřit zcela transparentě prostřednictvím našich referenčních realizací, kde uvádíme výsledky měření před a po aktivaci přístroje na odstranění vlhkosti zdiva DryPol®.

Naše další služby

Pro naše klienty rádi zajistíme kompletní instalaci odstraňovače vlhkosti Drypol® od A do Z tak, aby neměli s instalací vůbec žádnou práci. Proto nabízíme zaměření a instalaci našeho zařízení, jehož součástí je:

 • měření vlhkosti,
 • zapsání výsledku do smlouvy,
 • a samotná instalace odvlhčovače.

Kromě přístrojů na vysoušení zdiva nabízíme také skenování staveb termovizí, které odhalí nejenom místa, kde do zdí proniká vlhkost, ale také místa, kde uniká teplo nebo kde dochází k poruchám elektrického vedení atd. Na základě výsledků skenování termokamerou vám můžeme doporučit vhodný model přístroje na vysoušení zdiva nebo navrhnout další postup.

Zabýváme se také odborným měřením vlhkosti ve zdivu, který nám slouží především jako základ při instalaci vysoušečů Drypol®. Jedině skrze zjištění vlhkosti ve zdivu na začátku a na konci celého procesu můžeme jednoznačně doložit, že naše zařízení fungují.

Chci přístroj na vysoušení vlhkého zdiva DryPol® 

Zaujalo vás naše unikátní řešení? Pak prosím vyplňte poptávkový formulář a můžeme se společně pustit do sanace a vysoušení vašeho zdiva. Pokud si nejste jisti výběrem varianty přístroje na odstranění vlhkosti, prohlédněte si, jak se instalace přístrojů na elektroosmózu provádí nebo nám sdělte své konkrétní dotazy k systému DryPol. V případě jakýchkoliv dalších požadavků nás kdykoliv kontaktujte.

Články z blogu

Samoinstalace systému DryPol®
Nevíte si rady, jak nainstalovat náš přístroj odstranění vlhkosti DryPol®? Připravili jsme pro vás jednoduchý fotonávod, kterého se můžete krok po kroku držet.
Jak změřit vlhkost zdiva
Orientačně změřit vlhkost zdiva u vás doma či v bytě zvládne každý. Stačí k tomu vrtačka, váha a trouba. Zjistěte vlhkost vašich zdí už v pěti krocích.
Jak funguje elektroosmóza?
Na první pohled působí jednoduše, ale skrývá v sobě propracovaný elektronický systém, řízený počítačovými procesory.
Close icon

Nezávazný dotaz / Poptávka

Odesláním souhlasíte s využitím vložených kontaktů pro oslovení s odpovědí na Vaše dotazy naší firmou nebo s námi spolupracujícími firmami ve Vašem regionu.
Close icon

Chcete se stát partnerem?