Garance vrácení peněz

Jak změřit vlhkost zdiva

Orientačně změřit vlhkost zdiva u vás doma či v bytě zvládne každý. Stačí k tomu vrtačka, váha a trouba. Zjistěte vlhkost vašich zdí už v pěti krocích.
Jak změřit vlhkost zdiva

Nevíte, jestli by bylo vhodné řešit vlhkost ve vašem zdivu, ale nechcete zprvu vynakládat peníze? Tento způsob měření je jednoduchý, rychlý a finančně nenákladný, avšak vytváří pouze přibližný a orientační obraz vlhkosti zdiva. To může být prospěšné právě v momentě, kdy se rozhodujete, zda podniknout nějaké kroky v tomto směru.

Ke zjištění skutečných a přesných hodnot výše vlhkosti je vhodné využít kvalifikovaných a certifikovaných odborníků s odpovídajícími přístroji, třeba i jako součástí montáže některého z našich přístrojů DryPol® na odstranění vlhkosti zdiva.

Co budete potřebovat ke změření vlhkosti zdiva?

  • vrtačku s příklepem a vrtákem o délce 8–12 milimetrůGFX | img | vrtacka.png
  • váhu s váživostí od 1 gramuGFX | img | vaha.png
  • elektrickou nebo plynovou troubu (ne mikrovlnnou nebo horkovzdušnou)GFX | img | trouba.png

Jak orientačně změřit vlhkost ve zdivu?

1. Vyvrtejte vlhké zdivo

V místě postiženém vlhkostí odvrtejte omítku (omítka se neměří), udělejte do zdiva (cihly, vepřovice, pískovce, opuky atd.) zhruba 5–15 centimetrový vrt a vyvrtané vlhké zdivo zachyťte např. na lopatku:

  • V nadzemních částech budovy vrtejte nejlépe cca 10 centimetrů nad podlahou.GFX | img | postup-obr-1.png
  • Ve sklepních prostorech vrtejte cca uprostřed výšky zdí (nebo výše).GFX | img | postup-obr-2.png

2. Zvažte vlhké zdivo

Vyvrtané vlhké zdivo vložte na ohnivzdornou misku (miska musí snést vypékání, takže zvolte třeba porcelán, varné sklo nebo kov) a co nejpřesněji navažte přesně 20 gramů vlhkého zdiva.

I menší odchylka nebo nepřesnost ve vážení razantně zkreslí konečný výsledek, proto čím přesněji budete vážit, tím přesnější bude konečný výsledek. Také v průběhu procesu nezapomeňte odečíst váhu misky.

GFX | img | vaha-vlhke-zdivo.png

Navažte přesně 20 gramů vlhkého zdiva.

3. Vlhké zdivo vypečte v troubě

Vyvrtané zdivo vložte i s miskou do trouby předehřáté na 120 °C. Troubu zavřete a vypečte vyvrtané zdivo po dobu 15 minut při teplotě 120 °C. Po této době misku vyjměte a nechte vychladnout.

GFX | img | trouba-vlhke-zdivo.png

Po dobu 15 minut pečte vlhké zdivo při 120 °C.

4. Zvažte vysušené zdivo

Vyvrtané a již vysušené zdivo vložte i s miskou na váhu a opět co nejpřesněji zvažte.

Stejně jako v předchozích krocích – čím přesněji budete vážit, tím přesnější bude konečný výsledek a sebemenší odchylka nebo nepřesnost ve vážení razantně zkreslí konečný výsledek. Taktéž nezapomeňte odečíst váhu misky. Výsledek vážení si zapište, budete ho nyní potřebovat.

GFX | img | vaha-suche-zdivo.png

Vysušené zdivo zvažte.

5. Vypočtěte vlhkost ve zdivu

Základní vzorec pro výpočet váhové vlhkosti zdiva je následující:

původní váha vlhkého zdiva − váha vysušeného vlhkého zdiva
původní váha vlhkého zdiva

× 100 = XY % váhové vlhkosti

Modelovým příkladem jsou hodnoty z ilustračních obrázků našeho návodu:

20 − 18,5
20

× 100 = 7,5 % váhové vlhkosti

Výsledek ve formě procentuálního vyjádření váhové vlhkosti vyhodnoťte srovnejte s dále popsanými hodnotami a normami. Pokud je vaše váhová vlhkost vyšší než udávaná norma, pak je vhodné vyhledat odbornou pomoc a začít řešit vlhkost zdiva.

Chci vyřešit vlhkost zdiva Elektrofyzika - e-mail

V opačném případě je vaše zeď v pořádku a nevyžaduje v současnosti zvláštní péči.

Jaké jsou normy vlhkosti zdiva?

Pro obvodové zdivo nadzemních částí stavby, příčky, příčky ve sklepech nebo suterénních prostorech se hodnoty udávané pro zdravé a suché zdivo pohybují okolo 3–4 % váhové vlhkosti. Na ilustračním obrázku je toto zdivo označeno zeleně.

GFX | img | zelene-casti-stavby.png
Zelené části stavby a příčky (včetně příček ve sklepech) mají váhovou vlhkost kolem 3–4 %.

Pro sklepní obvodové zdivo podzemních částí stavby mimo příček (např. suterénní prostory, sklepy) a každé zdivo přiléhající k zemině (včetně nadzemních částí stavby) se hodnoty udávané pro zdravé a suché zdivo pohybují kolem 6,5 % váhové vlhkosti. Na ilustračním obrázku je toto zdivo označeno modře.

GFX | img | modre-casti-stavby.png
Modře označené podzemní části stavby a zdivo zasypané hlínou mají váhovou vlhkost okolo 6,5 %.

Další upozornění

Při měření vlhkosti zdiva je nutné co nejpřesněji dodržet celý postup. Pro co nejlepší výsledky proto doporučujeme několik bodů:

  • Při nesprávném vážení vzorků zdiva může dojít při výpočtu k velké nepřesnosti konečného výsledku. Je vhodné použít přesnou digitální váhu s rozlišením od 1 gramu.
  • Proveďte souběžně dvě měření ze zhruba stejného místa ve vlhké zdi pro přesnější obraz o výši vlhkosti ve vašem zdivu.
  • Ve zdivu se mohou vyskytovat solné kapsy, které zkreslují výsledek. V případě vysoké hodnoty naměřené ve zdivu opakujte vrtání o cca 30 cm vlevo nebo vpravo od původního vrtu. Pokud je druhý vzorek již v pořádku, je zdivo suché a výsledek zkreslila právě solná kapsa, do které jste se zrovna navrtali.

Výsledky takového měření tzv. podomácku jsou pouze hrubé a orientační. V průběhu měření vlhkosti může dojít k několika chybám, což vede k nepřesnostem a odchylkám.

Jednoznačně proto doporučujeme využít kvalifikovaných a zkušených odborníků, kteří provádějí měření vlhkosti zdiva osvědčeným a zaručeným způsobem pomocí certifikovaných a státem kalibrovaných nástrojů. Při pořízení našeho přístroje DryPol® systém i s instalací naší firmou je takové odborné měření vlhkosti zdiva součástí.

Close icon

Napište nám

Odesláním souhlasíte s využitím vložených kontaktů pro oslovení s odpovědí na Vaše dotazy naší firmou nebo s námi spolupracujícími firmami ve Vašem regionu.