DryPol® System 3 PLUS
DryPol® System 3 PLUS

DryPol® System 3 PLUS

Kombinace drátové a bezdrátové elektroosmózy v jednom přístroji, efektivně vysuší vlhké zdivo a zaizoluje ho

 • Drátová elektroosmóza s instalací přímo do zdi + přístroj na bezdrátovou elektroosmózu DryPol® 50m
 • Rychlý a efektivní náběh vysoušení, preventivní charakter před vhlkostí, bezúdržbový a nepřetržitý provoz
 • Garance vrácení peněz po dobu 3 let
Zjistit více
Šipka

Ručíme za to, že vlhkost ve vašem domě
dostaneme na hodnoty norem suchého zdiva

Jinak vám vrátíme peníze.

Garance vrácení peněz
1
Žádný prach a špína
Drypol stačí zapojit do zásuvky, život v budově se nezastaví.
2
Férová cena
Chceme být dostupným řešením pro každou domácnost.
3
3 roky na vrácení peněz
Dost času na to, abyste na vlastní oči viděli, jak vlhkost mizí.
4
30 let bezplatný servis
Postaráme se o to, aby u vás zařízení fungovalo nepřetržitě.
Cena

DryPol® system plus dodáváme po celé České republice také ve formě samoinstalace přístroje zákazníkem. Vzhledem k charakteru zařízení, které kombinuje drátovou a bezkontaktní elektroosmózu, je cena vždy individuální a počítá se v ní s cenou za přístroj, s kabely a sondami dle skutečných podmínek a nakonec s dopravou podle hmotnosti.

DryPol® System 3 PLUS

DryPol® System 3 PLUS je unikátní český výrobek, který spojuje aktivní elektroosmózu drátového a bezdrátového typu do jednoho elektronického, počítačovým procesorem řízeného zařízení, který zajistí rychlou, trvalou a kvalitní izolaci celé stavby od zemní vzlínající vlhkosti.

Jedinečnost spočívá v kombinaci klasické mírné drátové elektroosmózy a bezkontaktní elektroosmózy (pulzního generátoru) jako podpůrného systému. V důsledku tak dochází k postupnému odstranění vzlínající vlhkosti a zároveň izolace stavby nejen v místech, kde jsou nainstalované vodiče s elektrodami drátové elektroosmózy, ale i tam, kde nejsou rozvedeny – tedy i podlahy nebo technologicky nedostupné zdivo pro instalaci vodičů (např. obložené zdi, zdivo za předstěnami, základy stavby apod.). Dosah vysílacího modulu je až 25 metrů na všechny strany od přístroje, a to i přes stěny, nábytek, dveře apod.

Odstraňovač vlhkosti DryPol® System 3 PLUS splňuje české i mezinárodní stavební normy ČSN P730610 a Rakousko-Německou normu Ö-NORM 3355-2 pro hydroizolace staveb a sanaci vlhkého zdiva elektroosmózou.

Často kladené otázky ohledně Drypol®

Kam se umísťuje vysoušeč zdiva DryPol®?

Přístroj na vysoušení zdiva DryPol® se montuje vždy do středu budovy tak, aby jeho kruhový dosahový výkon, který je 30m nebo 50m (dle typu vysoušeče), pokryl všechny části a rohy budovy.

U budov, které jsou tvarem do písmene „L“, instalujeme elektrofyzikální vysoušeč zdiva v rohu stavby

V případě, že se další stavby na pozemku zákazníka nacházejí v dosahu vysoušeče zdiva DryPol®, je možné tyto také vysušit a trvale izolovat za podmínky instalace na vhodné místo. Účinek vysoušeče zdiva DryPol® působí na veškeré zdivo s řádným základem v zemi, tedy např. i na podezdívky plotů, jsou-li v dosahu účinku vysoušeče zdiva.

Je-li dům celý podsklepen, instalujeme přístroj na odstranění vlhkosti do středu stavby v suterénu. Je-li dům částečně podsklepen, instalujeme přístroj na vysoušení zdiva do středu stavby v přízemí, neboť hlína je izolant a signál z vysoušeče zdiva jí nepronikne.

Příprava k zapojení vysoušeče zdiva DryPol®

Přístroj na vysoušení zdiva DryPol® je možné zapojit do pevné zásuvky v místě tak, jak bylo popsáno v bodu výše. Pokud v nejvhodnějším umístění pro odvlhčovač zdí DryPol® není potřebná zásuvka, je možno použít prodlužovací kabel. Jde hlavně o správné umístění vysoušecího přístroje a umožnění připojení adaptéru 18V/1300mA ke zdroji. Nutnost použití přepěťové ochrany je dána v záručním listu k vysoušeči zdiva DryPol®.

V případě montáže zásuvky 230V/50Hz, je vhodné tuto zásuvku volit již s instalovanou přepěťovou ochrannou. Není-li v ideálním místě instalace přístroje potřebná zásuvka, její instalaci zajišťuje zákazník sám. Silnouproudé instalace neprovádíme.

Kdo instaluje vysoušeče zdiva DryPol®?

Primárně instalují zařízení naši smluvní odborní technici. Působíme v rámci celé ČR. Samoinstalace vysoušeče zdiva je možná na základě výslovného přání zákazníka nebo v případech, kdy je to vyžadováno nastalou situací nebo technickými podmínkami.

Jak se vysoušeč zdiva DryPol® aktivuje?

Přístroj na vysoušení vlhkého zdiva DryPol® je automatické zařízení s pevným továrním nastavením bez nutnosti jakéhokoli zásahu uživatele jak při startu, tak během provozu. Při výpadku proudu se vysoušeč zdiva sám restartuje a pokračuje automaticky v činnosti. Uživatel pouze sleduje správnou činnost přístroje signalizovanou blikající zelenou diodou.

V případě softwarové poruchy se rozsvítí červená dioda a displej vysoušeče oznámí kód chyby. Je nutná občasná vizuální kontrola činnosti vysoušeče zdiva, neboť např. při poruše adaptéru dojde k zhasnutí všech signalizačních prvků na čelní straně zařízení.

Nastartování a fungování vysoušeče zdiva

Start odvlhčovacího přístroje DryPol® je otázkou cca 2 minut a jeho průběh je zaznamenán v Návodu na použití přístroje DryPol® systém, který každý zákazník obdrží současně s přístrojem.

S návodem na provoz přístroje na odstranění vlhkosti současně poskytujeme Návod na opravu zdiva, který zákazníka povede k takovým úpravám a opravám povrchů zdiva tak, aby dosáhl co nejlepšího konečného výsledku za co nejnižší investici. Téměř každý povrch zdiva je díky působení vlhkosti nenávratně poškozen a vyžaduje finální opravu.

Provoz přístroje na vysoušení zdiva

Jelikož se nás často zákazníci ptají na provozní režim, rádi bychom zmínili, že přístroj na vysoušení vlhkého zdiva je určen pro nepřetržitý provoz. Přístroje DryPol® jsou určeny pro trvalý provoz 24/7 ve stavbě. Při vypnutí vysoušeče zdiva dochází k zpětnému zavlhnutí stavby, neboť kapilární vzlínání je zastaveno právě působením přístroje DryPol®.

Ekonomické náklady na trvalý provoz zařízení činí cca 300,- Kč / 1 rok provozu u bezkontaktní verze a cca 400,- Kč / 1 rok u elektrodové verze dle tarifu v dané lokalitě. Na bezchybný provoz vysoušeče zdiva a jeho případný servis poskytujeme záruku 30 let v záručním listu.

Kdy nelze vysoušeče zdiva DryPol® použít?

Bezkontaktní nebo elektrodovou elektroosmózu nelze použít:

 • na novostavby (jsou izolované a případná vlhkost je zbytková, nebo došlo k lokálnímu poškození izolace následnými úpravami ve stavbě)
 • pro čerstvě izolované starší stavby, např. podřezáním nebo injektáží (je nutné přímé spojení základu stavby s nadzemní částí)

Boční svislé izolace, drenáže nebo zateplení stavby nevadí.

Bezpečnost provozu vysoušeče zdiva DryPol®

Výkon vysoušeče zdiva nemá vliv na cokoli v budově kromě zemní vlhkosti. Je bezpečný vůči organické nebo anorganické hmotě, vysílací frekvence u bezkontaktní verze je bezpečná (certifikát EZÚ), neruší rádia, TV, Wi-Fi, mobilní signál ani jiné spotřebiče nebo zařízení v domě. Přístroj na odvlhčení zdiva pracuje na technické frekvenci vyčleněné pro tyto technologie.

Možnosti působení elektroosmózy

Elektroosmóza obecně nepůsobí na jakoukoli tlakovou vodu ve stavbě – zatékání, průsaky, studny. Nepůsobí také na vzdušnou vlhkost, které ale často bývá příčinou zemní vzlínavá vlhkost, která do stavby odpařuje vodu kapilárním vzlínáním. Pokud je ovšem příčina vzdušné vlhkosti např. špatné větrání, vaření bez použití digestoře apod., nelze přístroj DryPol® systém v jakékoliv verzi použít.

Jaká je průměrná doba vysušení zdiva budovy?

Standardní průměrná doba vysušení a izolace celé stavby bezkontaktní technologií DryPol® se pohybuje okolo 1,5–2 let od instalace. U drátové verze vysoušení zdiva se tato doba zkracuje na cca 1 rok. Každá stavba ovšem reaguje trochu odlišně z důvodů skladby materiálu, technologie a podmínek panujících v okolí stavby.

Působení kontaktní elektrodové elektroosmózy DryPol® 3 PLUS je intenzivnější, dochází k rychlejšímu sestupu vlhkosti na časové ose vlivem přímého signálu z elektrod do zdiva. Nicméně elektrodová technologie je stavebně náročná, obsahuje vrtací a sekací stavební práce a její cena je několikanásobně vyšší než u bezkontaktní verze vysoušení vlhkého zdiva.

Jak může DryPol® system zdivo zbavit vlhkosti?

Jak prakticky DryPol® system funguje a jak je dosaženo výsledku? Na co vše má DryPol® system vliv?

Přístroj DryPol® system obsahuje moderní technologii - počítačovým čipem řízenou elektroniku, která vytváří elektrofyzikální jev a působí kladným nábojem na molekuly vody obsažené ve zdech. Voda ve zdivu se díky obsaženým solím stává extrémně vodivou a tohoto využívá DryPol® system i elektroosmóza.

Přístroj DryPol® system zesílí pozitivní náboj molekul vody obsažené ve zdech. Tato voda začne být fyzikálním zákonem magnetismu přitahována vždy k záporně nabité zemině / podloží stavby, bočnímu svahu, což znamená, že se voda odvádí do podloží objektu i bočních svahů. Část vody se odpaří na stěnách. Jedná se o radiové impulsy na frekvenci dlouhých vln.

Tento jev prochází a je přenášen zdmi objektu. Na nic jiného kromě vlhkosti ve zdivu DryPol® system nepůsobí. Tato technologie určená pro vysoušení vlhkosti zdiva domů nemá sebemenší vliv na člověka, zvířata, květiny apod. DryPol® system neruší televizi či rádio a chová se naprosto neutrálně k okolí a lidem (má certifikát EZÚ).

Máme i spokojené klienty–kardiaky. V případě těchto typů otázek poskytneme kladné reference na použití přístroje DryPol® system, nicméně v případě kardiostimulátoru je nutná konzultace s lékařem. Z biologicko-medicinského hlediska není žádných námitek k používání systemu (certifikát EZÚ). DryPol® system se používá pro trvalou hydroizolaci a sanaci vlhkosti zdiva staveb také ve školách, nemocnicích, veřejných budovách, RD, bytových domech a komerčních stavbách.

V prvních měsících po instalaci DryPol® system putuje voda díky kladnému náboji v kapilárách zdiva zpět do půdy. V dalších letech pak přístroj DryPol® system působí jako vodovzdorný uzávěr a brání opětovnému vzestupu vlhkosti do zdiva. Obecně (a zhruba) se dá účinek a síla přístroje DryPol® system popsat takto:

Představte si bublinu o průměru cca 30–50 metrů od přístroje, který se ve středu této bubliny nachází. Vše uvnitř této pomyslné koule se zbavuje vlhkosti a vysušuje se, což znamená, že se do ní schová celý dům, provozovna, při vhodném umístění i několik bytů současně atd.

Přístroj DryPol® system účinkuje vždy spolehlivě a všude, neboť pracuje a využívá principu fyzikálních vlastností samotné stavby a podloží. S vlhkostí se nepřetlačuje, ale naopak – využívá elektrofyzikálního procesu, který vlhkost způsobil. Stavba sama tedy napomáhá procesu vysoušení vlhkosti a trvalé izolaci zdiva.

Při větší rozloze stavby je někdy nutné použít 2 přístroje a více – v těchto případech se počítá půdorysná plocha vlhkého objektu.

Je zařízení Drypol® system drahé?

Pokud jste majitelem vlhkého domu, tedy pokud se Vaše stavba potýká se vzlínající kapilární vlhkostí do zdiva a přejete si vlhké zdivo vysušit a tím tento problém vyřešit, máte zpravidla pouze tři základní možnosti:

 1. Odstranění vlhkosti zdiva podřezáním stavby
 2. Odstranění vzlínající vlhkosti ze stavby chemickou injektáží
 3. Vysušení vlhkosti zdiva a následná trvalá hydroizolace stavby elektronicky - elektrofyzikální metodou

Nyní se podívejme na tyto technologie vysoušení vlhkosti ze zdiva stavby jen z hlediska ceny. Netvrdíme, že 39 525–43 155,- Kč za přístroj DryPol® systém je málo, ale porovnejte si orientační ceny sami:

 • Podřezání vlhké stavby: podřezání celého domu včetně vnitřních příček průměrně 150 000,- Kč a více.
 • Chemické injektáže do zdiva: chemická injektáž celého domu včetně příček cca 100 000,- Kč a více.
 • DryPol® system: bez jediného kopnutí do stavby, tedy bez výrazného stavebního zásahu do domu, získáváte vysušené přízemí včetně vnitřních příček, podlahy, sklepy, podlahy ve sklepích a snížená vlhkost v základu stavby, úspora za vytápění a snížení radonové zátěže v objektu. To vše za konečnou cenu 39 525 až 43 155,- Kč vč. DPH a služeb.

DryPol® system Vám zajistí vysoce zvýšený komfort užívání suché stavby. Je jisté, že v případě prodeje vysušené nemovitosti je prodejní cena za suchý dům výrazně vyšší a není problém získat kupce.

Proč jsou stále nabízeny metody vysoušení zdiva jako podřezání?

Jak je možné, když je jev elektroosmózy (osmózy), tedy odstranění vlhkosti elektronickou cestou, tolik účinný, že není tak známý? Proč jsou stále nabízeny běžné metody odvlhčení stavby, mezi které patří zejména podřezání zdiva stavby, chemické injektáže domu, drátová elektroosmóza atd.?

Fyzikální jev zvaný elektroosmóza je lidstvu známý zhruba 200 let. Ovšem vzhledem k technologickým možnostem nebylo možné jev elektroosmózy až do nedávné doby 100% využít, zejména pro odstranění vlhkosti ze zdiva. Jednalo se o pokusy, které ale nevyužívaly plný potenciál osmotického jevu.

Až s příchodem elektroniky a miniaturizace v technice je možno princip elektroosmózy plně využít kdekoli a nabídnout doslova každému.

Mapa ČR

Prohlédněte si naše reference

Zákazník 1 Zákazník 2 Zákazník 3 6958 spokojených zákazníků v 7 zemích
Anenská studánka obecní úřad

Anenská studánka obecní úřad

DryPol® 30m
Více
Budova Československého kulturního centra Buchlovice

Budova Československého kulturního centra Buchlovice

DryPol® 50m
Více
Budova MŠ Holasice

Budova MŠ Holasice

DryPol® 30m
Více
Budova ZŠ Polkovice

Budova ZŠ Polkovice

DryPol® 30m
Více

Přijedeme k vám kamkoliv v celé České republice

Vyjádření našich klientů

Vážení, Vámi vyrobený přístroj DryPol funguje a dobře! S p.Novotným byla před i během a po instalaci výborná spolupráce, děkujeme! Mějte se hezky a buďte zdraví!

Pavel Göth
Brno
DryPol® 30m

Vážení, děkujeme Vám za montáž Vašeho přístroje a profesionální přístup pana Douši. S pozdravem a přáním hezkých dnů.

Vladimír Konrád
DryPol® 30m

Návod na použití přístroje DryPol® systém 3 PLUS

Instalace zařízení DryPol® systém 3 PLUS:

Pro rozvedení signálu z řídící skříně do zdiva je možné použití dvou technologií rozvodu signálu a typů elektrod instalovaných ve zdivu dle požadavků zákazníka:

 1. Použití titanového vodiče a titanových elektrod. Tento způsob instalace zajistí nekompromisní izolaci zdiva bez možné degradace elektrod ve zdivu. Titan je kov nepodléhající erozi, která je způsobována vzniklým elektronickým článkem ve zdivu, a tedy destrukčním elektro-chemickým procesem v místě instalace elektrod. Zemnící tyč je klasická zinková.
 2. Použití klasického izolovaného vodiče s použitím nerezových elektrod ve zdivu. Takováto instalace je ekonomicky příznivá, ale o něco méně trvanlivá. Nerezové elektrody podléhají v dlouhodobém měřítku (cca 10 let) rozpadu v místě instalace vlivem elektrochemického procesu při svojí práci ve zdivu. Je tedy pravděpodobná nutnost výměny elektrod, která ovšem není nikterak náročná jak ze stavebního, tak i ekonomického hlediska. Instalace s klasickými vodiči a nerezovými elektrodami je ekonomický výhodná při stejném výkonu a účinku jako je instalace s titanovými vodiči a elektrodami. Zemnící tyč je klasická zinková.

Zapojení, napájení systému a spotřeba:

Napájení celého sytému zajišťuje adaptér 18 V / 1300 mA za sítě 230V / 50Hz. Při příkonu cca 15W je spotřeba celého systému při nepřetržitém, 24hodinovém provozu okolo 500 Kč za 1 rok.

Provoz a údržba zařízení DryPol® systém 3 PLUS:

Zařízení DryPol® systém 3 PLUS je naprosto bezúdržbové a nevyžaduje ze strany zákazníka žádná průběžná nastavení nebo úpravy. Zákazník má za úkol pouze sledovat správnou činnost přístroje, která je signalizovaná blikajícími zelenými diodami na čele přístroje. Rozsvícení nebo blikání červené diody v levé části přístroje vedle displeje signalizuje poruchu na vysílací části přístroje DryPol® systém 3 PLUS. V pravé části potom rozsvícení červené diody znamená porušení instalovaného okruhu vodičů DryPol® systém 3 PLUS.

Displeje a signalizační diody:

 • Displej 1 je během provozu přístroje zhasnutý a rozsvítí se pouze v případě přerušení dodávky proudu, a to na dobu 1 minuty. Na displeji jsou data o nastavení přístroje, verze software a počet odpracovaných hodin od prvního spuštění přístroje
 • Displej 2 udává hodnoty napětí a proudu protékající vodiči. Jejich hodnota se mění v závislosti na výši vlhkosti stavebního materiálu, ve kterém jsou elektrody s vodiči instalovány. Na změně hodnot napětí a proudu lze tedy sledovat proces vysychání zdiva.

V případě rozsvícení červené diody, vypnutí celého systému nebo jiné závady volejte ihned naši zákaznickou linku +420 800 212 800.

Celou instalaci DryPol® systém 3 PLUS dodáváme na klíč po předchozím zaměření stavby a vytvoření cenové kalkulace na konkrétní požadavek zákazníka.

Drypol® systém 3 PLUS pro stavební, elektromontážní, elektroinstalační a sanační firmy

Instalace přístroje Drypol® systém 3 PLUS pro drátovou elektroosmózu není nikterak složitá, ale je vhodnější ji přenechat zkušeným instalatérským firmám, pro které může být hračkou náš přístroj nabízet a rovnou montovat. Proto rádi spolupracujeme s externími firmami, které ke klientovi dojedou, vyměří, navrhnou řešení, zrealizují a v neposlední řadě se také v případě potřeby postarají o servis.

Zároveň se takovým instalatérským firmám otevírají zajímavé možnosti, které se týkají veřejně vypisovaných projektů a výběrových řízení na vysušování elektroosmózou. Kombinace drátové a bezdrátové elektroosmózy v jednom zařízení, díky čemuž dochází k rychlé a rovnoměrné sanaci zdiva, je totiž velmi dobrým, přesvědčujícím faktorem a může vám pomoct tyto zakázky snadno vyhrát a získat.

Máte-li zájem o spolupráci, neváhejte se nám ozvat. Napište nám prostřednictvím formuláře pro velkoobchodní firmy dole na stránce v Kontaktech nebo nám rovnou zavolejte na +420 800 212 800.

Close icon

Napište nám

Odesláním souhlasíte s využitím vložených kontaktů pro oslovení s odpovědí na Vaše dotazy naší firmou nebo s námi spolupracujícími firmami ve Vašem regionu.
Close icon

Chcete se stát partnerem?