Garance vrácení peněz

Záruky a reklamace

Záruky a garance na účinek a funkci DryPol® system pro vysušení vlhkosti zdiva staveb

Záruka 3 roky na možnost vrácení (demontáž) přístroje DryPol® system a 100% vrácení pořizovací ceny za přístroj
Záruka 30 let na bezplatný servis přístroje DryPol® system - oprava nebo výměna přístroje zdarma, zákazník hradí dopravu od sídla firmy (je-li vyžadována) dle platných tarifů nebo dle dohody
Veškeré záruky zde uvedené jsou platné jak pro odborné instalace DryPol® systému firmou, tak i pro pořízení přístroje formou samoinstalace (instalace zákazníkem)
Provádíme zdarma a nezávazně odborné prohlídky staveb kdekoli v ČR a na Slovensku

Záruka 3 roky na možnost vrácení přístroje DryPol® system za plnou pořizovací cenu

 • Písemná záruka formou smlouvy - Společnost Elektrofyzika s.r.o. písemně GARANTUJE 3 roky na dosažení konečných a trvalých výsledků zbytkové vlhkosti ve vaší původně vlhké stavbě formou písemné smlouvy s možností odstoupení od smlouvy a následného ekonomického vyrovnání v případě nedosažení maximálních hodnot zbytkové vlhkosti ve zdivu, a to : max 3% zbytkové váhové vlhkosti ve zdivu v nadzemních částech stavby a 6,5% zbytkové váhové vlhkosti ve zdivu v podzemních částech stavby, a nebo všude tam, kde zemina z venkovní strany stavby přiléhá ke zdivu stavby. V případě nedosažení těchto hodnot k 3. roku provozu přístroje DryPol® system má zákazník právo na odstoupení od smlouvy s dodavatelem, demontáž přístroje DryPol® system a vrácení finančních prostředků uvedených na daňovém dokladu.
 • Účinnost přístroje DryPol® system musí být posouzena odborným měřením vlhkosti ve stavbě provedené dodavatelem v termínu 24. - 36. kalendářního měsíce od data pořízení systému DryPol® system v případě instalace firmou a mezi 33. - 36. kalendářním měsícem od data nákupu při pořízení přístroje DryPol® system formou samoinstalace, přičemž zbytková hodnota vlhkosti ve zdivu odpovídá délce provozu technologie DryPol® system od data instalace (nákupu).
 • Zákazník má také právo na prodloužení písemné smlouvy na dobu dle dohody se současnou úpravou výkonu přístroje DryPol® system přímo na stavbě. Veškeré podrobné informace o této záruce najdete ve vzoru smlouvy, kterou vám na vyžádání zašleme k prostudování.

Záruka 30 let na bezplatný servis technologie DryPol® system

 • Z titulu Záručního listu poskytujeme k přístrojům DryPol® system záruku 30 let na bezplatný servis přístroje od data pořízení systému v případě poruchy zařízení kdykoliv během této doby.
 • Záruka na provoz systému se poskytuje na dobu 30 let od data prodeje odběrateli, vyznačeného v daňovém dokladu k přístroji. Výrobce zaručuje bezplatný servis přístroje po dobu záruky systému DryPol®.
 • Pro mimozáruční servis přístroje kontaktujte prodejce. Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu a výrobní nedostatky zjištěné během záruční doby. Poštovné a balné při reklamaci reklamovaného zboží jde k tíži odběratele. Zákazník hradí dopravu do místa instalace reklamovaného výrobku od sídla firmy dle platných tarifů nebo dle dohody.

Odborné měření zbytkové vlhkosti ve stavbě / měření zbytkové vlhkosti ve zdivu pro vlastníky technologie DryPol® systém

 • INSTALACE DryPol® systém FIRMOU: Záruka odborného měření vlhkosti zdiva firmou po 2 letech provozu - mezi 24. - 36. měsícem provozu přístroje DryPol® system. Proč až po 2 letech? U této technologie (obecně osmóza) nelze přesně rozpoznat účinek a zjistit pravdivé hodnoty sestupu vlhkosti dříve než za 1,5 roku! Tvrzení o možnosti měření po 1/2 roce je zavádějíci a sestup vlhkosti v řádech desetin % není indikátorem správného celkového výsledku vysušení stavby. V této době osmóza začíná teprve působit, což na procesu odstraňování vzlínající vlhkosti technologií DryPol® system máme ověřeno 12 lety praxe ! Měření hodnot vlhkosti zdiva po 2 letech provozu přináší každému zákazníkovi jistotu o stavu hodnot vlhkosti zdiva jeho nemovitosti. V případě nedosažení maximálních hodnot vlhkosti ve zdivu vám vrátíme 100% vložených finančních prostředků za přístroj DryPol® systém.

 • INSTALACE DryPol® systém ZÁKAZNÍKEM: Záruka odborného měření zbytkové vlhkosti zdiva mezi 33. - 36. měsícem od data pořízení přístroje DryPol® systém formou samoinstalace (instalace zákazníkem).

 • Nabízíme zdarma unikátní návod na měření vlhkosti ve zdivu samotným uživatelem DryPol® systém (svépomocí) s využitím domácího nářadí. Měření vlhkosti zdiva svépomocí zvládne lehce manuálně zručný člověk díky velmi názornému obrázkovému návodu s postupem procesu měření vlhkosti ve zdivu. Výši hodnot vlhkosti ve vašem zdivu a výsledky činnosti přístroje DryPol® systém můžete tedy mít kdykoliv pod kontrolou! Tento praktický návod na měření vlhkosti zdiva poskytujeme pouze našim kientům.

Možnost prodloužení záruky na DryPol® systém a možnost odstoupení od smlouvy

 • V případě nedosažení zaručovaných hodnot zbytkové vlhkosti ve zdivu v rozsahu písemné záruky má zákazník možnost požádat o prodloužení této záruky na dobu dle vzájemné dohody se současnou úpravou výkonu přístroje DryPol® systém přímo na stavbě, která zajistí správnou interakci zařízení DryPol® systém se stavbou. K této úpravě (statisticky) je nutné přistoupit v cca 3 - 4% všech instalací, a to vlivem podmínek ve stavbě a nebo v okolí stavby. Díky možnosti těchto úprav dosahujeme téměř 100% účinnosti na jakékoliv vlhké stavbě.

Poznámka k zárukám přístroje DryPol® systém pro trvalou hydroizolaci staveb a odstranění vzlínání vlhkosti do zdiva

 • Pokud si přejete uplatnit záruku na demontáž přístroje DryPol system a vrácení finančních prostředků do něj investovaných, musí být celý DryPol system + jeho příslušenství ve srovnatelném technickém i vizuálním stavu jako při montáži nebo nákupu samoinstalací ! Při jakémkoliv znehodnocení, poškození přístroje DryPol system nebo jeho obalu a to jak vizuálně tak i technicky, bude zákazníkovi vrácená částka ponížená o cenu opravy a uvedení přístroje DryPol system do původního stavu ! Dbejte na to při každé činnosti v bezprostředním okolí přístroje DryPol® system. Toto upozornění platí i pro případy poruchy zařízení. Dbejte na to při každé činnosti v bezprostředním okolí přístroje. V případě, že zasíláte přístroj / přístroje DryPol® system poštou nebo přepravcem na adresu dodavatele, musí být zařízení zabaleno dle norem s maximální ochranou proti pádu a poškození technologie DryPol® system během přepravy.
 • Dodavatel nebere zodpovědnost za případné poškození přístroje během jakékoliv přepravy od odběratele (zákazníka). Přístroj DryPol® system musí být zaslán jako cenný balík bez dobírky (doběrečného)! V případě zaslání dobírkou NEBUDE ZÁSILKA PŘEVZATA a dodavatel nepřejímá zodpovědnost za náklady odběrateli (zákazníkovi) tímto vzniklé, nebo za poškození přístroje DryPol® system zaviněné opakovanou přepravou.

Články z blogu

Samoinstalace systému DryPol®
Nevíte si rady, jak nainstalovat náš přístroj odstranění vlhkosti DryPol®? Připravili jsme pro vás jednoduchý fotonávod, kterého se můžete krok po kroku držet.
Jak změřit vlhkost zdiva
Orientačně změřit vlhkost zdiva u vás doma či v bytě zvládne každý. Stačí k tomu vrtačka, váha a trouba. Zjistěte vlhkost vašich zdí už v pěti krocích.
Jak funguje elektroosmóza?
Na první pohled působí jednoduše, ale skrývá v sobě propracovaný elektronický systém, řízený počítačovými procesory.
Close icon

Nezávazný dotaz / Poptávka

Odesláním souhlasíte s využitím vložených kontaktů pro oslovení s odpovědí na Vaše dotazy naší firmou nebo s námi spolupracujícími firmami ve Vašem regionu.
Close icon

Chcete se stát partnerem?