Právě vysoušené referenční stavby

Mapa ČR
Dlouhodobé odstranění vlhkosti zdiva v hasičské zbrojnici
Dlouhodobé odstranění vlhkosti zdiva v hasičské zbrojnici

Dlouhodobé odstranění vlhkosti zdiva v hasičské zbrojnici

DryPol® 30m
Více
Aplikace aktivní elektroosmózy k odvlhčení ZŠ a MŠ
Aplikace aktivní elektroosmózy k odvlhčení ZŠ a MŠ

Aplikace aktivní elektroosmózy k odvlhčení ZŠ a MŠ

DryPol® 50m
Více
Sanace sokolovny přístrojem na odstranění vlhkosti Drypol
Sanace sokolovny přístrojem na odstranění vlhkosti Drypol

Sanace sokolovny přístrojem na odstranění vlhkosti Drypol

DryPol® 30m
Více
Odstranění vlhkosti a mokrých skvrn  na zdi na gymnáziu
Odstranění vlhkosti a mokrých skvrn  na zdi na gymnáziu

Odstranění vlhkosti a mokrých skvrn na zdi na gymnáziu

DryPol® 50m
Více
Sanace přízemních a sklepních prostor ZŠ elektroosmózou
Sanace přízemních a sklepních prostor ZŠ elektroosmózou

Sanace přízemních a sklepních prostor ZŠ elektroosmózou

DryPol® 50m
Více
Odstranění vlhkosti a plísní na zdech v budově sokolovny
Odstranění vlhkosti a plísní na zdech v budově sokolovny

Odstranění vlhkosti a plísní na zdech v budově sokolovny

DryPol® 50m
Více
Bezdrátová elektroosmóza k odstranění vlhkosti na úřadě
Bezdrátová elektroosmóza k odstranění vlhkosti na úřadě

Bezdrátová elektroosmóza k odstranění vlhkosti na úřadě

DryPol® 50m
Více
Sanace a oprava navlhnutých zdí s Drypol systémem na MŠ a ZŠ
Sanace a oprava navlhnutých zdí s Drypol systémem na MŠ a ZŠ

Sanace a oprava navlhnutých zdí s Drypol systémem na MŠ a ZŠ

Více
Elektrické odvlhčení silně navlhlých zdí na základní škole
Elektrické odvlhčení silně navlhlých zdí na základní škole

Elektrické odvlhčení silně navlhlých zdí na základní škole

DryPol® 50m
Více
Izolace obecního úřadu od zemní vzlínající vlhkosti
Izolace obecního úřadu od zemní vzlínající vlhkosti

Izolace obecního úřadu od zemní vzlínající vlhkosti

DryPol® 50m
Více
Vysoušení zdí v muzeu elektroosmotickým systémem Drypol
Vysoušení zdí v muzeu elektroosmotickým systémem Drypol

Vysoušení zdí v muzeu elektroosmotickým systémem Drypol

DryPol® 50m
Více
Odvhlčení zdí pulzní elektroosmózou v hasičské zbrojnici
Odvhlčení zdí pulzní elektroosmózou v hasičské zbrojnici

Odvhlčení zdí pulzní elektroosmózou v hasičské zbrojnici

DryPol® 50m
Více
Sanace základů společenského sálu pomocí elektroosmózy
Sanace základů společenského sálu pomocí elektroosmózy

Sanace základů společenského sálu pomocí elektroosmózy

DryPol® 50m
Více
Sanace přízemí a základů obecního úřadu elektroosmózou
Sanace přízemí a základů obecního úřadu elektroosmózou

Sanace přízemí a základů obecního úřadu elektroosmózou

DryPol® 50m
Více
Odstranění vlhkosti ve sklepě obecního úřadu zařízením Drypol
Odstranění vlhkosti ve sklepě obecního úřadu zařízením Drypol

Odstranění vlhkosti ve sklepě obecního úřadu zařízením Drypol

DryPol® 30m
Více
Sanace ZŠ přístrojem Drypol na odstranění vlhkosti
Sanace ZŠ přístrojem Drypol na odstranění vlhkosti

Sanace ZŠ přístrojem Drypol na odstranění vlhkosti

DryPol® 50m
Více
Izolace restaurace proti vzlínající vlhkosti systémem Drypol
Izolace restaurace proti vzlínající vlhkosti systémem Drypol

Izolace restaurace proti vzlínající vlhkosti systémem Drypol

DryPol® 50m
Více
Sanace zdiva na pobočce České pošty elektroosmózou
Sanace zdiva na pobočce České pošty elektroosmózou

Sanace zdiva na pobočce České pošty elektroosmózou

DryPol® 50m
Více
Vysoušení mírně navlhlých zdí elektroosmózou v kadeřnictví
Vysoušení mírně navlhlých zdí elektroosmózou v kadeřnictví

Vysoušení mírně navlhlých zdí elektroosmózou v kadeřnictví

DryPol® 50m
Více
Odvlhčení domu pro seniory s přístrojem na odstranění vlhkosti
Odvlhčení domu pro seniory s přístrojem na odstranění vlhkosti

Odvlhčení domu pro seniory s přístrojem na odstranění vlhkosti

DryPol® 50m
Více
Eliminace navlhlého zdiva ve firmě s vysoušečem Drypol
Eliminace navlhlého zdiva ve firmě s vysoušečem Drypol

Eliminace navlhlého zdiva ve firmě s vysoušečem Drypol

Před 2 lety jsme instalovali ve firemním objektu v Loděnici 1ks Drypol 50m. Po 2 letech byl klient natolik spokojený....

DryPol® 50m
Více
Odstranění vzlínající vlhkosti a plísně v přízemí budovy
Odstranění vzlínající vlhkosti a plísně v přízemí budovy

Odstranění vzlínající vlhkosti a plísně v přízemí budovy

DryPol® 50m
Více
Odstraňování vlhkosti, plísní a map na zdivu v hotelu
Odstraňování vlhkosti, plísní a map na zdivu v hotelu

Odstraňování vlhkosti, plísní a map na zdivu v hotelu

DryPol® 50m
Více
Sanace vlhkého zdiva poškozeného vzlínajícího vlhkosti
Sanace vlhkého zdiva poškozeného vzlínajícího vlhkosti

Sanace vlhkého zdiva poškozeného vzlínajícího vlhkosti

DryPol® 50m
Více
Sanace zdiva poškozeného vzlínající vlhkostí pomocí elektroosmózy
Sanace zdiva poškozeného vzlínající vlhkostí pomocí elektroosmózy

Sanace zdiva poškozeného vzlínající vlhkostí pomocí elektroosmózy

DryPol® 30m
Více
Vysoušení vlhkého zdiva pomocí elektroosmotického odvlhčovače
Vysoušení vlhkého zdiva pomocí elektroosmotického odvlhčovače

Vysoušení vlhkého zdiva pomocí elektroosmotického odvlhčovače

Do dvou budov Astronomické ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově jsme nainstalovali dva přístroje DryPol® 50m na odstranění vlhkosti zdiva

DryPol® 50m
Více
Eliminace kapilární vlhkosti na Krajském ředitelství policie ČR
Eliminace kapilární vlhkosti na Krajském ředitelství policie ČR

Eliminace kapilární vlhkosti na Krajském ředitelství policie ČR

5 ks Drypol system 50m

DryPol® 50m
Více
Sanace vlhké zdi a zemní kapilární vlhkosti na ZŠ a MŠ
Sanace vlhké zdi a zemní kapilární vlhkosti na ZŠ a MŠ

Sanace vlhké zdi a zemní kapilární vlhkosti na ZŠ a MŠ

Po 2 letech provozování systému Drypol zdivo na všech měřených místech vykazuje hodnoty vlhkosti pod úrovní stavebních norem.

DryPol® 50m
Více
Odstranění vlhkosti a plísně pomocí Drypolu na obecním úřadě
Odstranění vlhkosti a plísně pomocí Drypolu na obecním úřadě

Odstranění vlhkosti a plísně pomocí Drypolu na obecním úřadě

DryPol® 50m
Více
Odvlhčování zdí s elektrosmózou Drypol v mateřské školce
Odvlhčování zdí s elektrosmózou Drypol v mateřské školce

Odvlhčování zdí s elektrosmózou Drypol v mateřské školce

DryPol® 30m
Více
Sanace vlhkého zdiva elektroosmózou v budově obecní knihovny
Sanace vlhkého zdiva elektroosmózou v budově obecní knihovny

Sanace vlhkého zdiva elektroosmózou v budově obecní knihovny

DryPol® 30m
Více
Bezzásahové vysoušení zdiva obecního úřadu elektroosmózou
Bezzásahové vysoušení zdiva obecního úřadu elektroosmózou

Bezzásahové vysoušení zdiva obecního úřadu elektroosmózou

DryPol® 50m
Více
Vysoušení navlhlého sklepa a základů v mateřské škole
Vysoušení navlhlého sklepa a základů v mateřské škole

Vysoušení navlhlého sklepa a základů v mateřské škole

DryPol® 50m
Více
Odvlhčení elelktroosmózou se systémem Drypol v MŠ a galerii
Odvlhčení elelktroosmózou se systémem Drypol v MŠ a galerii

Odvlhčení elelktroosmózou se systémem Drypol v MŠ a galerii

DryPol® 50m
Více
Vysoušení kapilární vlhkosti v přímezí knihovny
Vysoušení kapilární vlhkosti v přímezí knihovny

Vysoušení kapilární vlhkosti v přímezí knihovny

DryPol® 30m
Více
Sanace zdiva na úřadě, v hospodě a na ZŠ a MŠ
Sanace zdiva na úřadě, v hospodě a na ZŠ a MŠ

Sanace zdiva na úřadě, v hospodě a na ZŠ a MŠ

DryPol® 30m
Více
Odstraňování vlhkosti elektroosmózou v budově bývalé školy
Odstraňování vlhkosti elektroosmózou v budově bývalé školy

Odstraňování vlhkosti elektroosmózou v budově bývalé školy

DryPol® 30m
Více
Vysoušení pomocí aktivní elektroosmózy v kulturním domě
Vysoušení pomocí aktivní elektroosmózy v kulturním domě

Vysoušení pomocí aktivní elektroosmózy v kulturním domě

DryPol® 50m
Více
Sanace s vysoušečem zdiva Drypol v kulturním domě
Sanace s vysoušečem zdiva Drypol v kulturním domě

Sanace s vysoušečem zdiva Drypol v kulturním domě

DryPol® 30m
Více
Sanace kulturního domu s přístrojem na odstranění vlhkosti
Sanace kulturního domu s přístrojem na odstranění vlhkosti

Sanace kulturního domu s přístrojem na odstranění vlhkosti

DryPol® 50m
Více
Sanace základní školy kompletně bez zásahů do stavby
Sanace základní školy kompletně bez zásahů do stavby

Sanace základní školy kompletně bez zásahů do stavby

DryPol® 30m
Více
Hydroizolace zdiva finančního úřadu bezdrátovou elektroosmózou
Hydroizolace zdiva finančního úřadu bezdrátovou elektroosmózou

Hydroizolace zdiva finančního úřadu bezdrátovou elektroosmózou

DryPol® 50m
Více
Dodatečná izolace a ochrana před vlhnutím v budově ZŠ

Dodatečná izolace a ochrana před vlhnutím v budově ZŠ

DryPol® 30m
Více
Dodatečná izolace pomocí Drypolu ve zdravotním středisku
Dodatečná izolace pomocí Drypolu ve zdravotním středisku

Dodatečná izolace pomocí Drypolu ve zdravotním středisku

DryPol® 30m
Více
Vysoušení zdiva domu aktivní elektroosmózou na ZŠ a MŠ
Vysoušení zdiva domu aktivní elektroosmózou na ZŠ a MŠ

Vysoušení zdiva domu aktivní elektroosmózou na ZŠ a MŠ

DryPol® 30m
Více
Odstraňování nadbytečné vlhkosti elektroosmózou v MŠ
Odstraňování nadbytečné vlhkosti elektroosmózou v MŠ

Odstraňování nadbytečné vlhkosti elektroosmózou v MŠ

DryPol® 30m
Více
Aktivní vysoušení navlhlých zdí s mapami na obecním úřadě
Aktivní vysoušení navlhlých zdí s mapami na obecním úřadě

Aktivní vysoušení navlhlých zdí s mapami na obecním úřadě

DryPol® 30m
Více
Aktivní a bezzásahové vysoušení elektroosmózou v menší hospůdce
Aktivní a bezzásahové vysoušení elektroosmózou v menší hospůdce

Aktivní a bezzásahové vysoušení elektroosmózou v menší hospůdce

DryPol® 30m
Více
Sanace vlhkého zdiva elektroosmózou v hospodě se sálem
Sanace vlhkého zdiva elektroosmózou v hospodě se sálem

Sanace vlhkého zdiva elektroosmózou v hospodě se sálem

DryPol® 50m
Více
Vysoušení zdiva elektroosmózou na obecním úřadě a přiléhající školce
Vysoušení zdiva elektroosmózou na obecním úřadě a přiléhající školce

Vysoušení zdiva elektroosmózou na obecním úřadě a přiléhající školce

DryPol® 30m
Více
Dva systémy Drypol na vysoušení zdí v domě služeb
Dva systémy Drypol na vysoušení zdí v domě služeb

Dva systémy Drypol na vysoušení zdí v domě služeb

DryPol® 30m
Více
Aktivní odvlhčování elektroosmózou na úřadě a v MŠ
Aktivní odvlhčování elektroosmózou na úřadě a v MŠ

Aktivní odvlhčování elektroosmózou na úřadě a v MŠ

DryPol® 30m
Více
Vysoušení pomocí Drypol systému, přístroje na odstranění vlhkosti
Vysoušení pomocí Drypol systému, přístroje na odstranění vlhkosti

Vysoušení pomocí Drypol systému, přístroje na odstranění vlhkosti

DryPol® 30m
Více
Hydroizolace venkovní toalety na pozemku základní školy
Hydroizolace venkovní toalety na pozemku základní školy

Hydroizolace venkovní toalety na pozemku základní školy

DryPol® 30m
Více
Odstraňování vlhkosti v budovách ZŠ, kulturního domu a úřadu

Odstraňování vlhkosti v budovách ZŠ, kulturního domu a úřadu

DryPol® 50m
Více
Sanace s přístrojem na odsranění vlhkosti v bývalé škole
Sanace s přístrojem na odsranění vlhkosti v bývalé škole

Sanace s přístrojem na odsranění vlhkosti v bývalé škole

DryPol® 50m
Více
Izolace základů a sklepa obecního úřadu pomocí elektroosmózy
Izolace základů a sklepa obecního úřadu pomocí elektroosmózy

Izolace základů a sklepa obecního úřadu pomocí elektroosmózy

DryPol® 30m
Více
Trvalé odstranění vlhkosti elektroosmózou na ŽŠ a MŠ
Trvalé odstranění vlhkosti elektroosmózou na ŽŠ a MŠ

Trvalé odstranění vlhkosti elektroosmózou na ŽŠ a MŠ

DryPol® 50m
Více
Bezúdržbové a dlouhodobé odstraňování vlhkosti v budově úřadu
Bezúdržbové a dlouhodobé odstraňování vlhkosti v budově úřadu

Bezúdržbové a dlouhodobé odstraňování vlhkosti v budově úřadu

DryPol® 30m
Více
Aktivní elektroosmóza na vysoušení zdiva na ZŠ a MŠ
Aktivní elektroosmóza na vysoušení zdiva na ZŠ a MŠ

Aktivní elektroosmóza na vysoušení zdiva na ZŠ a MŠ

DryPol® 30m
Více
Eliminace vzlínající vlhkosti se systémem Drypol v kulturním domě
Eliminace vzlínající vlhkosti se systémem Drypol v kulturním domě

Eliminace vzlínající vlhkosti se systémem Drypol v kulturním domě

DryPol® 30m
Více
Odstraňování nadměrné vhlkosti Drypolem na úřadu práce
Odstraňování nadměrné vhlkosti Drypolem na úřadu práce

Odstraňování nadměrné vhlkosti Drypolem na úřadu práce

DryPol® 50m
Více
Sanace budovy mateřské školy k opravě navlhlé zdi
Sanace budovy mateřské školy k opravě navlhlé zdi

Sanace budovy mateřské školy k opravě navlhlé zdi

DryPol® 50m
Více
Odvlhčení muzea pomocí systému Drypol na principu elektroosmózy
Odvlhčení muzea pomocí systému Drypol na principu elektroosmózy

Odvlhčení muzea pomocí systému Drypol na principu elektroosmózy

DryPol® 50m
Více
Odvlhčení kulturního domu a následná hydroizolace elektroosmózou
Odvlhčení kulturního domu a následná hydroizolace elektroosmózou

Odvlhčení kulturního domu a následná hydroizolace elektroosmózou

DryPol® 50m
Více
Vysoušení zdí, podlaží a základových prostor obecních bytů
Vysoušení zdí, podlaží a základových prostor obecních bytů

Vysoušení zdí, podlaží a základových prostor obecních bytů

DryPol® 50m
Více
Aktivní elektroosmotické vysoušení MŠ, poškozené vzlínající vlhkostí
Aktivní elektroosmotické vysoušení MŠ, poškozené vzlínající vlhkostí

Aktivní elektroosmotické vysoušení MŠ, poškozené vzlínající vlhkostí

DryPol® 50m
Více
Odlhčení zdiva s vysoušečem zdiva Drypol v mateřské školce
Odlhčení zdiva s vysoušečem zdiva Drypol v mateřské školce

Odlhčení zdiva s vysoušečem zdiva Drypol v mateřské školce

DryPol® 30m
Více
Vysoušení zdiva v kulturním domě pomocí odvlhčovače Drypol
Vysoušení zdiva v kulturním domě pomocí odvlhčovače Drypol

Vysoušení zdiva v kulturním domě pomocí odvlhčovače Drypol

DryPol® 30m
Více
Vysoušení a ochrana před vzlínající vlhkostí na ZŠ a MŠ
Vysoušení a ochrana před vzlínající vlhkostí na ZŠ a MŠ

Vysoušení a ochrana před vzlínající vlhkostí na ZŠ a MŠ

DryPol® 30m
Více
Odvlhčení domu služeb vysoušečem na principu elektroosmózu
Odvlhčení domu služeb vysoušečem na principu elektroosmózu

Odvlhčení domu služeb vysoušečem na principu elektroosmózu

DryPol® 30m
Více
Vysoušení vlhkých zdí elektroosmózou v budově knihovny a ZUŠ
Vysoušení vlhkých zdí elektroosmózou v budově knihovny a ZUŠ

Vysoušení vlhkých zdí elektroosmózou v budově knihovny a ZUŠ

DryPol® 30m
Více
Odstranění vlhkosti zdiva ve zdravotním středisku
Odstranění vlhkosti zdiva ve zdravotním středisku

Odstranění vlhkosti zdiva ve zdravotním středisku

DryPol® 50m
Více
Vysoušení zdí přístrojem na odstranění vlhkosti Drypol na ZŠ
Vysoušení zdí přístrojem na odstranění vlhkosti Drypol na ZŠ

Vysoušení zdí přístrojem na odstranění vlhkosti Drypol na ZŠ

DryPol® 50m
Více
Odvlhčení zdí přístrojem na odstranění vlhkosti Drypol na ZŠ
Odvlhčení zdí přístrojem na odstranění vlhkosti Drypol na ZŠ

Odvlhčení zdí přístrojem na odstranění vlhkosti Drypol na ZŠ

DryPol® 50m
Více
Vysoušení zdiva elektroosmózou v menším kulturním domě
Vysoušení zdiva elektroosmózou v menším kulturním domě

Vysoušení zdiva elektroosmózou v menším kulturním domě

DryPol® 50m
Více
Řešení vlhkých a oprýskaných zdí pomocí systému Drypol
Řešení vlhkých a oprýskaných zdí pomocí systému Drypol

Řešení vlhkých a oprýskaných zdí pomocí systému Drypol

DryPol® 30m
Více
Odstranění nadbytečné vlhkosti v obecní knihovně elektroosmózou
Odstranění nadbytečné vlhkosti v obecní knihovně elektroosmózou

Odstranění nadbytečné vlhkosti v obecní knihovně elektroosmózou

DryPol® 30m
Více
Sanace vlhkého zdiva v kulturním centru systémem Drypol
Sanace vlhkého zdiva v kulturním centru systémem Drypol

Sanace vlhkého zdiva v kulturním centru systémem Drypol

Instalován jedna jednotka DryPol® systém 50m

DryPol® 50m
Více
Odstranění nadměrné vlhkosti elektroosmózou ve sportovní hale
Odstranění nadměrné vlhkosti elektroosmózou ve sportovní hale

Odstranění nadměrné vlhkosti elektroosmózou ve sportovní hale

DryPol® 50m
Více
Izolace s aktivním vysoušením zařízením Drypol na úřadu
Izolace s aktivním vysoušením zařízením Drypol na úřadu

Izolace s aktivním vysoušením zařízením Drypol na úřadu

DryPol® 30m
Více
Izolace zdiva knihovny, mateřské školy, galerie a úřadu
Izolace zdiva knihovny, mateřské školy, galerie a úřadu

Izolace 4 objektů Vikýřovice

Izolace zdiva 4 objektů: knihovny, mateřské školy + galerie a obecního úřadu obce Vikýřovice

DryPol® 30m
Více
Elektroosmóza na vysoušení vlhkých zdí v bytovém domě

Elektroosmóza na vysoušení vlhkých zdí v bytovém domě

DryPol® 50m
Více
Sanace vlhkých zdí v bytovém domě pomocí systému Drypol
Sanace vlhkých zdí v bytovém domě pomocí systému Drypol

Sanace vlhkých zdí v bytovém domě pomocí systému Drypol

DryPol® 50m
Více
Vysoušení vlhkosti v obecním bytovém domě přístrojem Drypol
Vysoušení vlhkosti v obecním bytovém domě přístrojem Drypol

Vysoušení vlhkosti v obecním bytovém domě přístrojem Drypol

DryPol® 50m
Více
Odvlhčování elekroosmózou bytového domu v centru Prahy
Odvlhčování elekroosmózou bytového domu v centru Prahy

Odvlhčování elekroosmózou bytového domu v centru Prahy

DryPol® 50m
Více
Odstranění vlhkosti v přízemí bytového domu s elektroosmózou
Odstranění vlhkosti v přízemí bytového domu s elektroosmózou

Odstranění vlhkosti v přízemí bytového domu s elektroosmózou

DryPol® 50m
Více
Vysoušení sklepení rodinného domu pomocí elektroosmózy
Vysoušení sklepení rodinného domu pomocí elektroosmózy

Vysoušení sklepení rodinného domu pomocí elektroosmózy

DryPol® 30m
Více
Odvlhčování zdiva elektroosmózou na chalupě na venkově

Odvlhčování zdiva elektroosmózou na chalupě na venkově

DryPol® 50m
Více
Odstranění vlhkosti ve sklepních zdech obytného domu

Odstranění vlhkosti ve sklepních zdech obytného domu

DryPol® 50m
Více
Odvlhčení zdiva ve sklepě rodinného domu
Odvlhčení zdiva ve sklepě rodinného domu

Odvlhčení zdiva ve sklepě rodinného domu

DryPol® 30m
Více
Vysoušení zdí pomocí odstraňovače vlhkosti DryPol® systému
Vysoušení zdí pomocí odstraňovače vlhkosti DryPol® systému

Vysoušení zdí pomocí odstraňovače vlhkosti DryPol® systému

DryPol® 30m
Více
Vysoušení silně navlhlých zdí elektroosmózou obecního bytu
Vysoušení silně navlhlých zdí elektroosmózou obecního bytu

Vysoušení silně navlhlých zdí elektroosmózou obecního bytu

DryPol® 30m
Více
Izolace proti vzlínající vlhkosti v obecním bytu
Izolace proti vzlínající vlhkosti v obecním bytu

Izolace proti vzlínající vlhkosti v obecním bytu

DryPol® 30m
Více
Aktivní elektroosmóza na sanaci zdiva v obecním bytě
Aktivní elektroosmóza na sanaci zdiva v obecním bytě

Aktivní elektroosmóza na sanaci zdiva v obecním bytě

DryPol® 50m
Více
Odvlhčování obecního bytu pomocí Drypolu a elektroosmózy
Odvlhčování obecního bytu pomocí Drypolu a elektroosmózy

Odvlhčování obecního bytu pomocí Drypolu a elektroosmózy

DryPol® 30m
Více
Elektroosmóza na vysoušení zdiva v obecních bytech
Elektroosmóza na vysoušení zdiva v obecních bytech

Elektroosmóza na vysoušení zdiva v obecních bytech

DryPol® 30m
Více
Vysoušení a izolace bytů pomocí bezdrátové elektroosmózy
Vysoušení a izolace bytů pomocí bezdrátové elektroosmózy

Vysoušení a izolace bytů pomocí bezdrátové elektroosmózy

DryPol® 30m
Více
Odvlhčování a vysoušení obecního bytového domu elektroosmózou
Odvlhčování a vysoušení obecního bytového domu elektroosmózou

Odvlhčování a vysoušení obecního bytového domu elektroosmózou

DryPol® 50m
Více
Odvlhčení obecního bytového domu bezdrátovou elektroosmózou
Odvlhčení obecního bytového domu bezdrátovou elektroosmózou

Odvlhčení obecního bytového domu bezdrátovou elektroosmózou

DryPol® 50m
Více
Izolace elektroosmózou v obecních bytech bytového domu
Izolace elektroosmózou v obecních bytech bytového domu

Izolace elektroosmózou v obecních bytech bytového domu

DryPol® 30m
Více
Odstranění vlhkosti v bytovém bytě pomocí elektroosmózy
Odstranění vlhkosti v bytovém bytě pomocí elektroosmózy

Odstranění vlhkosti v bytovém bytě pomocí elektroosmózy

DryPol® 30m
Více
Odstranění vlhkosti v bytě obecního domu odvlhčovačem Drypol
Odstranění vlhkosti v bytě obecního domu odvlhčovačem Drypol

Odstranění vlhkosti v bytě obecního domu odvlhčovačem Drypol

DryPol® 30m
Více
Sanace zdiva bezzásahovou metodou – elektroosmózou
Sanace zdiva bezzásahovou metodou – elektroosmózou

Sanace zdiva bezzásahovou metodou – elektroosmózou

DryPol® 50m
Více
Sanace zámku - kulturní památky bez zásahů do stavby
Sanace zámku - kulturní památky bez zásahů do stavby

Sanace zámku - kulturní památky bez zásahů do stavby

DryPol® 50m
Více
Bezsásahová sanace a odvlhčení zdiva v kostele
Bezsásahová sanace a odvlhčení zdiva v kostele

Bezsásahová sanace a odvlhčení zdiva v kostele

DryPol® 50m
Více
Bezdrátová elektroosmóza v kostelíku s mírně navlhlými zdmi
Bezdrátová elektroosmóza v kostelíku s mírně navlhlými zdmi

Bezdrátová elektroosmóza v kostelíku s mírně navlhlými zdmi

DryPol® 30m
Více
Pomoc s hydroizolací kapličky pomocí pulzní elektroosmózy
Pomoc s hydroizolací kapličky pomocí pulzní elektroosmózy

Pomoc s hydroizolací kapličky pomocí pulzní elektroosmózy

DryPol® 30m
Více
Odstraňování vzlínající vlhkosti v rozsáhlé budově zámku
Odstraňování vzlínající vlhkosti v rozsáhlé budově zámku

Odstraňování vzlínající vlhkosti v rozsáhlé budově zámku

DryPol® 30m
Více
Bezdrátové a bezzásahové vvysoušení vzlínající vlhkosti na zámku
Bezdrátové a bezzásahové vvysoušení vzlínající vlhkosti na zámku

Bezdrátové a bezzásahové vvysoušení vzlínající vlhkosti na zámku

DryPol® 50m
Více
Vysoušení zdiva v kostele pomocí bez zbytečných zásahů do budovy
Vysoušení zdiva v kostele pomocí bez zbytečných zásahů do budovy

Vysoušení zdiva v kostele pomocí bez zbytečných zásahů do budovy

DryPol® 50m
Více
Efektivní vysoušení a odvlhčování kulturní památky / kaple
Efektivní vysoušení a odvlhčování kulturní památky / kaple

Efektivní vysoušení a odvlhčování kulturní památky / kaple

DryPol® 30m
Více
Sanace zdiva bezdrátovou elektroosmózou menší kapličky
Sanace zdiva bezdrátovou elektroosmózou menší kapličky

Sanace zdiva bezdrátovou elektroosmózou menší kapličky

DryPol® 30m
Více

Vyjádření našich klientů

Zařízení Drypol máme namontované na obecní budově již cca 5let. Už u nás proběhla i zkouška, zda odvlhčení funguje.
Jsme velice spokojeni.

Věra Nedvědová, starostka obce
Lhota
DryPol® 30m
Close icon

Nezávazný dotaz / Poptávka

Odesláním souhlasíte s využitím vložených kontaktů pro oslovení s odpovědí na Vaše dotazy naší firmou nebo s námi spolupracujícími firmami ve Vašem regionu.
Close icon

Chcete se stát partnerem?