Veřejné a firemní budovy

Mapa ČR
Dlouhodobé odstranění vlhkosti zdiva v hasičské zbrojnici
Dlouhodobé odstranění vlhkosti zdiva v hasičské zbrojnici

Dlouhodobé odstranění vlhkosti zdiva v hasičské zbrojnici

DryPol® 30m
Více
Aplikace aktivní elektroosmózy k odvlhčení ZŠ a MŠ
Aplikace aktivní elektroosmózy k odvlhčení ZŠ a MŠ

Aplikace aktivní elektroosmózy k odvlhčení ZŠ a MŠ

DryPol® 50m
Více
Sanace sokolovny přístrojem na odstranění vlhkosti Drypol
Sanace sokolovny přístrojem na odstranění vlhkosti Drypol

Sanace sokolovny přístrojem na odstranění vlhkosti Drypol

DryPol® 30m
Více
Odstranění vlhkosti a mokrých skvrn  na zdi na gymnáziu
Odstranění vlhkosti a mokrých skvrn  na zdi na gymnáziu

Odstranění vlhkosti a mokrých skvrn na zdi na gymnáziu

DryPol® 50m
Více
Sanace přízemních a sklepních prostor ZŠ elektroosmózou
Sanace přízemních a sklepních prostor ZŠ elektroosmózou

Sanace přízemních a sklepních prostor ZŠ elektroosmózou

DryPol® 50m
Více
Odstranění vlhkosti a plísní na zdech v budově sokolovny
Odstranění vlhkosti a plísní na zdech v budově sokolovny

Odstranění vlhkosti a plísní na zdech v budově sokolovny

DryPol® 50m
Více
Bezdrátová elektroosmóza k odstranění vlhkosti na úřadě
Bezdrátová elektroosmóza k odstranění vlhkosti na úřadě

Bezdrátová elektroosmóza k odstranění vlhkosti na úřadě

DryPol® 50m
Více
Sanace a oprava navlhnutých zdí s Drypol systémem na MŠ a ZŠ
Sanace a oprava navlhnutých zdí s Drypol systémem na MŠ a ZŠ

Sanace a oprava navlhnutých zdí s Drypol systémem na MŠ a ZŠ

Více
Elektrické odvlhčení silně navlhlých zdí na základní škole
Elektrické odvlhčení silně navlhlých zdí na základní škole

Elektrické odvlhčení silně navlhlých zdí na základní škole

DryPol® 50m
Více
Izolace obecního úřadu od zemní vzlínající vlhkosti
Izolace obecního úřadu od zemní vzlínající vlhkosti

Izolace obecního úřadu od zemní vzlínající vlhkosti

DryPol® 50m
Více
Vysoušení zdí v muzeu elektroosmotickým systémem Drypol
Vysoušení zdí v muzeu elektroosmotickým systémem Drypol

Vysoušení zdí v muzeu elektroosmotickým systémem Drypol

DryPol® 50m
Více
Odvhlčení zdí pulzní elektroosmózou v hasičské zbrojnici
Odvhlčení zdí pulzní elektroosmózou v hasičské zbrojnici

Odvhlčení zdí pulzní elektroosmózou v hasičské zbrojnici

DryPol® 50m
Více
Sanace základů společenského sálu pomocí elektroosmózy
Sanace základů společenského sálu pomocí elektroosmózy

Sanace základů společenského sálu pomocí elektroosmózy

DryPol® 50m
Více
Sanace přízemí a základů obecního úřadu elektroosmózou
Sanace přízemí a základů obecního úřadu elektroosmózou

Sanace přízemí a základů obecního úřadu elektroosmózou

DryPol® 50m
Více
Odstranění vlhkosti ve sklepě obecního úřadu zařízením Drypol
Odstranění vlhkosti ve sklepě obecního úřadu zařízením Drypol

Odstranění vlhkosti ve sklepě obecního úřadu zařízením Drypol

DryPol® 30m
Více
Sanace ZŠ přístrojem Drypol na odstranění vlhkosti
Sanace ZŠ přístrojem Drypol na odstranění vlhkosti

Sanace ZŠ přístrojem Drypol na odstranění vlhkosti

DryPol® 50m
Více
Sanace zdiva na pobočce České pošty elektroosmózou
Sanace zdiva na pobočce České pošty elektroosmózou

Sanace zdiva na pobočce České pošty elektroosmózou

DryPol® 50m
Více
Vysoušení mírně navlhlých zdí elektroosmózou v kadeřnictví
Vysoušení mírně navlhlých zdí elektroosmózou v kadeřnictví

Vysoušení mírně navlhlých zdí elektroosmózou v kadeřnictví

DryPol® 50m
Více
Odvlhčení domu pro seniory s přístrojem na odstranění vlhkosti
Odvlhčení domu pro seniory s přístrojem na odstranění vlhkosti

Odvlhčení domu pro seniory s přístrojem na odstranění vlhkosti

DryPol® 50m
Více
Eliminace navlhlého zdiva ve firmě s vysoušečem Drypol
Eliminace navlhlého zdiva ve firmě s vysoušečem Drypol

Eliminace navlhlého zdiva ve firmě s vysoušečem Drypol

Před 2 lety jsme instalovali ve firemním objektu v Loděnici 1ks Drypol 50m. Po 2 letech byl klient natolik spokojený....

DryPol® 50m
Více
Odstranění vzlínající vlhkosti a plísně v přízemí budovy
Odstranění vzlínající vlhkosti a plísně v přízemí budovy

Odstranění vzlínající vlhkosti a plísně v přízemí budovy

DryPol® 50m
Více
Odstraňování vlhkosti, plísní a map na zdivu v hotelu
Odstraňování vlhkosti, plísní a map na zdivu v hotelu

Odstraňování vlhkosti, plísní a map na zdivu v hotelu

DryPol® 50m
Více
Sanace vlhkého zdiva poškozeného vzlínajícího vlhkosti
Sanace vlhkého zdiva poškozeného vzlínajícího vlhkosti

Sanace vlhkého zdiva poškozeného vzlínajícího vlhkosti

DryPol® 50m
Více
Sanace zdiva poškozeného vzlínající vlhkostí pomocí elektroosmózy
Sanace zdiva poškozeného vzlínající vlhkostí pomocí elektroosmózy

Sanace zdiva poškozeného vzlínající vlhkostí pomocí elektroosmózy

DryPol® 30m
Více
Vysoušení vlhkého zdiva pomocí elektroosmotického odvlhčovače
Vysoušení vlhkého zdiva pomocí elektroosmotického odvlhčovače

Vysoušení vlhkého zdiva pomocí elektroosmotického odvlhčovače

Do dvou budov Astronomické ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově jsme nainstalovali dva přístroje DryPol® 50m na odstranění vlhkosti zdiva

DryPol® 50m
Více
Prevence před vlhnutím zdí v kancelářských prostorách

Prevence před vlhnutím zdí v kancelářských prostorách

DryPol® 50m
Více
Vysušené zdi komerčních prostorů na automobily
Vysušené zdi komerčních prostorů na automobily

Vysušené zdi komerčních prostorů na automobily

DryPol® 50m
Více
Sanace vlhkého zdiva pomocí elektroosmózy v dětském centru

Sanace vlhkého zdiva pomocí elektroosmózy v dětském centru

Dětské centrum ulice Mládeže 1020/10 Znojmo

DryPol® 50m
Více
Eliminace kapilární vlhkosti na Krajském ředitelství policie ČR
Eliminace kapilární vlhkosti na Krajském ředitelství policie ČR

Eliminace kapilární vlhkosti na Krajském ředitelství policie ČR

5 ks Drypol system 50m

DryPol® 50m
Více
Sanace vlhké zdi a zemní kapilární vlhkosti na ZŠ a MŠ
Sanace vlhké zdi a zemní kapilární vlhkosti na ZŠ a MŠ

Sanace vlhké zdi a zemní kapilární vlhkosti na ZŠ a MŠ

Po 2 letech provozování systému Drypol zdivo na všech měřených místech vykazuje hodnoty vlhkosti pod úrovní stavebních norem.

DryPol® 50m
Více
Odstranění vlhkosti a plísně pomocí Drypolu na obecním úřadě
Odstranění vlhkosti a plísně pomocí Drypolu na obecním úřadě

Odstranění vlhkosti a plísně pomocí Drypolu na obecním úřadě

DryPol® 50m
Více
Odvlhčování zdí s elektrosmózou Drypol v mateřské školce
Odvlhčování zdí s elektrosmózou Drypol v mateřské školce

Odvlhčování zdí s elektrosmózou Drypol v mateřské školce

DryPol® 30m
Více
Sanace vlhkého zdiva elektroosmózou v budově obecní knihovny
Sanace vlhkého zdiva elektroosmózou v budově obecní knihovny

Sanace vlhkého zdiva elektroosmózou v budově obecní knihovny

DryPol® 30m
Více
Bezzásahové vysoušení zdiva obecního úřadu elektroosmózou
Bezzásahové vysoušení zdiva obecního úřadu elektroosmózou

Bezzásahové vysoušení zdiva obecního úřadu elektroosmózou

DryPol® 50m
Více
Vysoušení navlhlého sklepa a základů v mateřské škole
Vysoušení navlhlého sklepa a základů v mateřské škole

Vysoušení navlhlého sklepa a základů v mateřské škole

DryPol® 50m
Více
Odvlhčení elelktroosmózou se systémem Drypol v MŠ a galerii
Odvlhčení elelktroosmózou se systémem Drypol v MŠ a galerii

Odvlhčení elelktroosmózou se systémem Drypol v MŠ a galerii

DryPol® 50m
Více
Vysoušení kapilární vlhkosti v přímezí knihovny
Vysoušení kapilární vlhkosti v přímezí knihovny

Vysoušení kapilární vlhkosti v přímezí knihovny

DryPol® 30m
Více
Sanace zdiva na úřadě, v hospodě a na ZŠ a MŠ
Sanace zdiva na úřadě, v hospodě a na ZŠ a MŠ

Sanace zdiva na úřadě, v hospodě a na ZŠ a MŠ

DryPol® 30m
Více
Odstraňování vlhkosti elektroosmózou v budově bývalé školy
Odstraňování vlhkosti elektroosmózou v budově bývalé školy

Odstraňování vlhkosti elektroosmózou v budově bývalé školy

DryPol® 30m
Více
Vysoušení pomocí aktivní elektroosmózy v kulturním domě
Vysoušení pomocí aktivní elektroosmózy v kulturním domě

Vysoušení pomocí aktivní elektroosmózy v kulturním domě

DryPol® 50m
Více
Sanace s vysoušečem zdiva Drypol v kulturním domě
Sanace s vysoušečem zdiva Drypol v kulturním domě

Sanace s vysoušečem zdiva Drypol v kulturním domě

DryPol® 30m
Více
Sanace kulturního domu s přístrojem na odstranění vlhkosti
Sanace kulturního domu s přístrojem na odstranění vlhkosti

Sanace kulturního domu s přístrojem na odstranění vlhkosti

DryPol® 50m
Více
Sanace základní školy kompletně bez zásahů do stavby
Sanace základní školy kompletně bez zásahů do stavby

Sanace základní školy kompletně bez zásahů do stavby

DryPol® 30m
Více
Hydroizolace zdiva finančního úřadu bezdrátovou elektroosmózou
Hydroizolace zdiva finančního úřadu bezdrátovou elektroosmózou

Hydroizolace zdiva finančního úřadu bezdrátovou elektroosmózou

DryPol® 50m
Více
Dodatečná izolace a ochrana před vlhnutím v budově ZŠ

Dodatečná izolace a ochrana před vlhnutím v budově ZŠ

DryPol® 30m
Více
Dodatečná izolace pomocí Drypolu ve zdravotním středisku
Dodatečná izolace pomocí Drypolu ve zdravotním středisku

Dodatečná izolace pomocí Drypolu ve zdravotním středisku

DryPol® 30m
Více
Vysoušení zdiva domu aktivní elektroosmózou na ZŠ a MŠ
Vysoušení zdiva domu aktivní elektroosmózou na ZŠ a MŠ

Vysoušení zdiva domu aktivní elektroosmózou na ZŠ a MŠ

DryPol® 30m
Více
Odstraňování nadbytečné vlhkosti elektroosmózou v MŠ
Odstraňování nadbytečné vlhkosti elektroosmózou v MŠ

Odstraňování nadbytečné vlhkosti elektroosmózou v MŠ

DryPol® 30m
Více
Aktivní vysoušení navlhlých zdí s mapami na obecním úřadě
Aktivní vysoušení navlhlých zdí s mapami na obecním úřadě

Aktivní vysoušení navlhlých zdí s mapami na obecním úřadě

DryPol® 30m
Více
Aktivní a bezzásahové vysoušení elektroosmózou v menší hospůdce
Aktivní a bezzásahové vysoušení elektroosmózou v menší hospůdce

Aktivní a bezzásahové vysoušení elektroosmózou v menší hospůdce

DryPol® 30m
Více
Sanace vlhkého zdiva elektroosmózou v hospodě se sálem
Sanace vlhkého zdiva elektroosmózou v hospodě se sálem

Sanace vlhkého zdiva elektroosmózou v hospodě se sálem

DryPol® 50m
Více
Vysoušení zdiva elektroosmózou na obecním úřadě a přiléhající školce
Vysoušení zdiva elektroosmózou na obecním úřadě a přiléhající školce

Vysoušení zdiva elektroosmózou na obecním úřadě a přiléhající školce

DryPol® 30m
Více
Dva systémy Drypol na vysoušení zdí v domě služeb
Dva systémy Drypol na vysoušení zdí v domě služeb

Dva systémy Drypol na vysoušení zdí v domě služeb

DryPol® 30m
Více
Aktivní odvlhčování elektroosmózou na úřadě a v MŠ
Aktivní odvlhčování elektroosmózou na úřadě a v MŠ

Aktivní odvlhčování elektroosmózou na úřadě a v MŠ

DryPol® 30m
Více
Vysoušení pomocí Drypol systému, přístroje na odstranění vlhkosti
Vysoušení pomocí Drypol systému, přístroje na odstranění vlhkosti

Vysoušení pomocí Drypol systému, přístroje na odstranění vlhkosti

DryPol® 30m
Více
Hydroizolace venkovní toalety na pozemku základní školy
Hydroizolace venkovní toalety na pozemku základní školy

Hydroizolace venkovní toalety na pozemku základní školy

DryPol® 30m
Více
Odstraňování vlhkosti v budovách ZŠ, kulturního domu a úřadu

Odstraňování vlhkosti v budovách ZŠ, kulturního domu a úřadu

DryPol® 50m
Více
Sanace s přístrojem na odsranění vlhkosti v bývalé škole
Sanace s přístrojem na odsranění vlhkosti v bývalé škole

Sanace s přístrojem na odsranění vlhkosti v bývalé škole

DryPol® 50m
Více
Izolace základů a sklepa obecního úřadu pomocí elektroosmózy
Izolace základů a sklepa obecního úřadu pomocí elektroosmózy

Izolace základů a sklepa obecního úřadu pomocí elektroosmózy

DryPol® 30m
Více
Trvalé odstranění vlhkosti elektroosmózou na ŽŠ a MŠ
Trvalé odstranění vlhkosti elektroosmózou na ŽŠ a MŠ

Trvalé odstranění vlhkosti elektroosmózou na ŽŠ a MŠ

DryPol® 50m
Více
Bezúdržbové a dlouhodobé odstraňování vlhkosti v budově úřadu
Bezúdržbové a dlouhodobé odstraňování vlhkosti v budově úřadu

Bezúdržbové a dlouhodobé odstraňování vlhkosti v budově úřadu

DryPol® 30m
Více
Aktivní elektroosmóza na vysoušení zdiva na ZŠ a MŠ
Aktivní elektroosmóza na vysoušení zdiva na ZŠ a MŠ

Aktivní elektroosmóza na vysoušení zdiva na ZŠ a MŠ

DryPol® 30m
Více
Eliminace vzlínající vlhkosti se systémem Drypol v kulturním domě
Eliminace vzlínající vlhkosti se systémem Drypol v kulturním domě

Eliminace vzlínající vlhkosti se systémem Drypol v kulturním domě

DryPol® 30m
Více
Odstraňování nadměrné vhlkosti Drypolem na úřadu práce
Odstraňování nadměrné vhlkosti Drypolem na úřadu práce

Odstraňování nadměrné vhlkosti Drypolem na úřadu práce

DryPol® 50m
Více
Sanace budovy mateřské školy k opravě navlhlé zdi
Sanace budovy mateřské školy k opravě navlhlé zdi

Sanace budovy mateřské školy k opravě navlhlé zdi

DryPol® 50m
Více
Odvlhčení muzea pomocí systému Drypol na principu elektroosmózy
Odvlhčení muzea pomocí systému Drypol na principu elektroosmózy

Odvlhčení muzea pomocí systému Drypol na principu elektroosmózy

DryPol® 50m
Více
Odvlhčení kulturního domu a následná hydroizolace elektroosmózou
Odvlhčení kulturního domu a následná hydroizolace elektroosmózou

Odvlhčení kulturního domu a následná hydroizolace elektroosmózou

DryPol® 50m
Více
Vysoušení zdí, podlaží a základových prostor obecních bytů
Vysoušení zdí, podlaží a základových prostor obecních bytů

Vysoušení zdí, podlaží a základových prostor obecních bytů

DryPol® 50m
Více
Aktivní elektroosmotické vysoušení MŠ, poškozené vzlínající vlhkostí
Aktivní elektroosmotické vysoušení MŠ, poškozené vzlínající vlhkostí

Aktivní elektroosmotické vysoušení MŠ, poškozené vzlínající vlhkostí

DryPol® 50m
Více
Odlhčení zdiva s vysoušečem zdiva Drypol v mateřské školce
Odlhčení zdiva s vysoušečem zdiva Drypol v mateřské školce

Odlhčení zdiva s vysoušečem zdiva Drypol v mateřské školce

DryPol® 30m
Více
Vysoušení zdiva v kulturním domě pomocí odvlhčovače Drypol
Vysoušení zdiva v kulturním domě pomocí odvlhčovače Drypol

Vysoušení zdiva v kulturním domě pomocí odvlhčovače Drypol

DryPol® 30m
Více
Vysoušení a ochrana před vzlínající vlhkostí na ZŠ a MŠ
Vysoušení a ochrana před vzlínající vlhkostí na ZŠ a MŠ

Vysoušení a ochrana před vzlínající vlhkostí na ZŠ a MŠ

DryPol® 30m
Více
Odvlhčení domu služeb vysoušečem na principu elektroosmózu
Odvlhčení domu služeb vysoušečem na principu elektroosmózu

Odvlhčení domu služeb vysoušečem na principu elektroosmózu

DryPol® 30m
Více
Vysoušení vlhkých zdí elektroosmózou v budově knihovny a ZUŠ
Vysoušení vlhkých zdí elektroosmózou v budově knihovny a ZUŠ

Vysoušení vlhkých zdí elektroosmózou v budově knihovny a ZUŠ

DryPol® 30m
Více
Odstranění vlhkosti zdiva ve zdravotním středisku
Odstranění vlhkosti zdiva ve zdravotním středisku

Odstranění vlhkosti zdiva ve zdravotním středisku

DryPol® 50m
Více
Vysoušení zdí přístrojem na odstranění vlhkosti Drypol na ZŠ
Vysoušení zdí přístrojem na odstranění vlhkosti Drypol na ZŠ

Vysoušení zdí přístrojem na odstranění vlhkosti Drypol na ZŠ

DryPol® 50m
Více
Odvlhčení zdí přístrojem na odstranění vlhkosti Drypol na ZŠ
Odvlhčení zdí přístrojem na odstranění vlhkosti Drypol na ZŠ

Odvlhčení zdí přístrojem na odstranění vlhkosti Drypol na ZŠ

DryPol® 50m
Více
Vysoušení zdiva elektroosmózou v menším kulturním domě
Vysoušení zdiva elektroosmózou v menším kulturním domě

Vysoušení zdiva elektroosmózou v menším kulturním domě

DryPol® 50m
Více
Řešení vlhkých a oprýskaných zdí pomocí systému Drypol
Řešení vlhkých a oprýskaných zdí pomocí systému Drypol

Řešení vlhkých a oprýskaných zdí pomocí systému Drypol

DryPol® 30m
Více
Odstranění nadbytečné vlhkosti v obecní knihovně elektroosmózou
Odstranění nadbytečné vlhkosti v obecní knihovně elektroosmózou

Odstranění nadbytečné vlhkosti v obecní knihovně elektroosmózou

DryPol® 30m
Více
Sanace vlhkého zdiva v kulturním centru systémem Drypol
Sanace vlhkého zdiva v kulturním centru systémem Drypol

Sanace vlhkého zdiva v kulturním centru systémem Drypol

Instalován jedna jednotka DryPol® systém 50m

DryPol® 50m
Více
Odstranění nadměrné vlhkosti elektroosmózou ve sportovní hale
Odstranění nadměrné vlhkosti elektroosmózou ve sportovní hale

Odstranění nadměrné vlhkosti elektroosmózou ve sportovní hale

DryPol® 50m
Více
Izolace s aktivním vysoušením zařízením Drypol na úřadu
Izolace s aktivním vysoušením zařízením Drypol na úřadu

Izolace s aktivním vysoušením zařízením Drypol na úřadu

DryPol® 30m
Více
Trvalá izolace od vzlínající vlhkosti elektroosmózou v pivovaru

Trvalá izolace od vzlínající vlhkosti elektroosmózou v pivovaru

Žatecký pivovar - trvalá izolace elektroosmózou

DryPol® 50m
Více
Vysušení vlhkého zdiva ZŠ a MŠ pomocí odvlhčovače Drypol

Vysušení vlhkého zdiva ZŠ a MŠ pomocí odvlhčovače Drypol

Vysušení vlhkého zdiva ZŠ a MŠ Strakonice

DryPol® 50m
Více
Vysušení vlhkého zdiva Drypol systémem na úřadě v Brně

Vysušení vlhkého zdiva Drypol systémem na úřadě v Brně

Vysušení vlhkého zdiva Živnostenského úřadu Šlapanice - Brno Zvonařka

DryPol® 50m
Více
Vysušení navlhlých zdí elektroosmózou na ZUŠce v Kutné Hoře

Vysušení navlhlých zdí elektroosmózou na ZUŠce v Kutné Hoře

Vysušení vlhkého zdiva v Základní umělecké škole Kutná Hora

DryPol® 50m
Více
Elektroosmotické vysoušení zdiva v prodejně oděvů

Elektroosmotické vysoušení zdiva v prodejně oděvů

Vysušení vlhkého zdiva v prodejně oděvů na náměstí Lipník nad Bečvou

DryPol® 50m
Více
Sanace zdiva přístrojem na odvlhčení zdí Drypol

Sanace zdiva přístrojem na odvlhčení zdí Drypol

Vysušení vlhkého zdiva Obecní úřad Řendějov - Zruč nad Sázavou

DryPol® 50m
Více
Vysušení rozlehlé, soukromé firemní budovy v Praze
Vysušení rozlehlé, soukromé firemní budovy v Praze

Vysušení rozlehlé, soukromé firemní budovy v Praze

Vysušení budovy firmy Brabec vzduchotechnika s.r.o., Praha

DryPol® 50m
Více
Odvlhčení úřadu elektroosmotickým vysoušečem Drypol
Odvlhčení úřadu elektroosmotickým vysoušečem Drypol

Odvlhčení úřadu elektroosmotickým vysoušečem Drypol

Vysoušení zdiva exekutorského úřadu Zlín, Lešetnín IV/707, Zlín

DryPol® 30m
Více
Vysoušení vodohospodářské kanceláře v Ústí nad Labem

Vysoušení vodohospodářské kanceláře v Ústí nad Labem

Vysoušení vodohospodářské kanceláře Velká hradební 2048/55, Ústí nad Labem

DryPol® 50m
Více
Vysoušení několika budov v obci u Nového Jičína systémem Drypol
Vysoušení několika budov v obci u Nového Jičína systémem Drypol

Vysoušení několika budov v obci u Nového Jičína systémem Drypol

Vysoušení několika budov v obci Rybí u Nového Jičína

DryPol® 50m
Více
Vysoušení školy Schola Humanitas pomocí elektroosmózy

Vysoušení školy Schola Humanitas pomocí elektroosmózy

Vysoušení budovy Schola Humanitas, Ukrajinská 379, Litvínov

Více
Vysoušení administrativní budovy Jednoty COOP Nymburk

Vysoušení administrativní budovy Jednoty COOP Nymburk

Vysoušení administrativní budovy Jednoty COOP Nymburk

DryPol® 50m
Více
Trvalá elektronická izolace zařízením Drypol na ZŠ
Trvalá elektronická izolace zařízením Drypol na ZŠ

Trvalá elektronická izolace zařízením Drypol na ZŠ

DryPol® 30m
Více
Sanace vlhkých zdí v bytovém domě systémem Drypol

Sanace vlhkých zdí v bytovém domě systémem Drypol

Společenství vlastníků jednotek Víta Nejedlého, Vyškov

DryPol® 50m
Více
Sanace zdí v budově soukromé firmy pomocí elektroosmózy
Sanace zdí v budově soukromé firmy pomocí elektroosmózy

Sanace zdí v budově soukromé firmy pomocí elektroosmózy

Soukromá firma Příhoda s.r.o. na ulici Wilsonova v Hlinsku

DryPol® 50m
Více
Odvlhčení mokrých zdí v objektu městského úřadu

Odvlhčení mokrých zdí v objektu městského úřadu

Objekt městského úřadu města Doudleby nad Orlicí. Vynikající výsledek za 11 měsíců provozu přístroje DryPol system.

DryPol® 30m
Více
Izolace zdiva knihovny, mateřské školy, galerie a úřadu
Izolace zdiva knihovny, mateřské školy, galerie a úřadu

Izolace 4 objektů Vikýřovice

Izolace zdiva 4 objektů: knihovny, mateřské školy + galerie a obecního úřadu obce Vikýřovice

DryPol® 30m
Více
Vysoušení kapilární vzlínající vlhkosti v kulturním domě

Vysoušení kapilární vzlínající vlhkosti v kulturním domě

Izolace proti územní vlhkosti stavby kulturního domu Třeština

DryPol® 50m
Více
Aktivní elektroosmotická izolace v budově základní školy

Aktivní elektroosmotická izolace v budově základní školy

DryPol® 30m
Více
Aktivní elektroosmóza k vysušení vlhkého zdiva na ZŠ

Aktivní elektroosmóza k vysušení vlhkého zdiva na ZŠ

DryPol® 30m
Více
Izolace a vysušení vlhkého zdiva prostřednictím systému Drypol

Izolace a vysušení vlhkého zdiva prostřednictím systému Drypol

Izolace a vysušení vlhkého zdiva v Střední průmyslové škole stavební - Lipník nad Bečvou

DryPol® 30m
Více
Řešení navlhlých zdí a jejich odvlhčení na městském úřadě

Řešení navlhlých zdí a jejich odvlhčení na městském úřadě

DryPol® 50m
Více
Vyřešení nadměrné vlhkosti pomocí bezdrátové elektroosmózy

Vyřešení nadměrné vlhkosti pomocí bezdrátové elektroosmózy

DryPol system v poliklinice ve Vamberku, nám Dr. Lützova

DryPol® 30m
Více

Vyjádření našich klientů

Zařízení Drypol máme namontované na obecní budově již cca 5let. Už u nás proběhla i zkouška, zda odvlhčení funguje.
Jsme velice spokojeni.

Věra Nedvědová, starostka obce
Lhota
DryPol® 30m
Close icon

Nezávazný dotaz / Poptávka

Odesláním souhlasíte s využitím vložených kontaktů pro oslovení s odpovědí na Vaše dotazy naší firmou nebo s námi spolupracujícími firmami ve Vašem regionu.
Close icon

Chcete se stát partnerem?