Co je DryPol® system pro odstranění vlhkosti zdiva

TECHNOLOGIE DryPol® system PRO VÁS ZNAMENÁ VYSUŠENÍ VLHKOSTI ZDIVA A TRVALOU HYDROIZOLACI VLHKÝCH DOMŮ ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU

Zdarma a nezávazné odborné prohlídky vlhkých staveb kdekoli v celé ČR nebo na Slovensku!

DryPol system na vlhké zdivo

PŘÍČINY A JEVY VE VLHKÝCH STAVBÁCH
Při absenci zemních izolací ( z jakéhokoli důvodu) dochází ve stavbě k fyzikálnímu jevu, který se odborně nazývá ,,KAPILÁRNÍ ZEMNÍ VZLÍNAVÁ VLHKOST,, (dále jen ,,zemní vlhkost,,).Tato zemní vlhkost má na svědomí jak vlhké a nevzhledné solné mapy na stěnách a fasádách staveb, odpadávání omítek, často i zvýšenou vzdušnou vlhkost v bytech a ostatních prostorech domu. Zvýšení vzdušné vlhkosti provází tvorba plísní na stěnách, u oken a v rozích místností a také rosení oken. Se spodní vlhkostí nasávanou kapilárami putují i mineralní soli, které jednak celý proces vzlínání umožňují, ale také způsobují destrukci na omítkách a fasádách - bílé mapy na povrchu zdí, krystaly solí na površích zdiva, opadávání omítek a fasád. Bydlení v takto postižené stavbě se stává nekomfortní a vzhledem k častému výskytu plísní i nebezpečné. V topné sezoně dochází vlivem vlhkých a chladných zdí k tepelným ztrátám, tepelné nepohodě v bytě a ve zvýšené míře k nákladům na vytápění vlhkého objektu. Nedílnou součástí pronikání zemní vlhkosti z podloží do stavby bývá zvýšená koncentrace zdraví nebezpečného prvku RADON, jenž se odpařován s vlhkostí váže na prachové částice v domě, které jsou jeho obyvateli či uživateli neustále vdechovány. Stavba také trpí staticky - zdravé zdivo by mělo obsahovat vlhkost na úrovni hodnot stavebních norem.

 

URČENO PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, BYTY, SKLEPY, KOMERČNÍ STAVBY, CHALUPY, CHRÁNĚNÉ NEBO HISTORICKÉ STAVBY...  

DryPol izolace
Výsledky vysoušení DryPol

EXISTUJE ŘEŠENÍ PROBLÉMU ZVANÉHO ZEMNÍ VLHKOST?
Dobrá zpráva je že dnes, díky vyspělé elektronice a počítačovým procesorům, můžeme všem majitelům postižených vlhkých staveb nabídnout unikátní, ověřené, elegantní a dostupné řešení. Pokud v domě bydlíte, jistě si nepřejete volit extrémní způsoby dodatečné izolace jako jsou podřezání zdiva, podbíjení ocelovými deskami nebo chemické injektáže. Efektivní, relativně levné a hlavně bez jakýchkoli stavebních zásahů - to je řešení elektronickým přístrojem DryPol® systém, pracujícím na principu elektroosmózy. Naši techničtí specialisté, nebo i vy sami můžete provést instalaci přístroje ve svém domě a tím zahájit úspěšný proces vysoušení a trvalé izolace vlhkého zdiva vaší stavby. Přístroj DryPol® system během relativně krátké doby stavbu vysuší a trvale zaizoluje, a to celé přízemí, podlahy, sklepy a základy stavby současně v jednom procesu polarizace vlhkosti ve zdech. Žádný uživatel nemusí mít obavy z budoucnosti stavby, neboť poskytujeme záruku 30 let na bezplatný servis zařízení (záruční list) a písemnou smlouvu o dosažení konečným mírných hodnot vlhkosti ve vašem zdivu v souladu s platnými stavebními normami. Jistotu našim zákazníkům dodává klauzule písemné smlouvy o možnosti vrácení přístroje DryPol® systém po dobu 3 let od data instalace / nákupu s návratností 100% vložených investic do přístroje! Tato 3letá záruka je pro vaši jistotu a vaše pohodlí.
 

Přístroj vyrábíme a trvale inovujeme již více než 10 let, a za tuto dobu se prezentujeme více než 5000 úspěšnými instalacemi.

DryPol vysoušení

DryPol® system - NA VLHKÉ ZDIVO!
Představujeme vám unikátní český výrobek - elektronický přístroj DryPol® system. Bezkontaktní vysoušení a izolace zdiva - přístroj DryPol® system vysouší a trvale izoluje vlhké zdivo jakýchkoli staveb, jenž zemní izolaci pozbyly stářím, nebo izolace proti zemní vlhkosti nebyla ve stavbě instalována vůbec. 1 přístroj DryPol® system vysuší a trvale zaizoluje komplexně 1 celý dům a to až do rozměrů půdorysu stavby 30m x 30m maximálně (strana x strana). Vzhledem k plošnému účinku přístroje dochází k vysušení a trvalé izolaci současně v přízemí stavby, sklepech, podlah a základů stavby na hodnoty stavebních norem. Pokud vaše stavba nepřesahuje výše uvedené rozměry 30m x 30m, postačí na izolaci celé stavby jedno zařízení DryPol® system, instalované vhodně do středu objektu. Instalace DryPol® systém se obejde bez jakýchkoli stavebních zásahů nebo jakéhokoli omezení užívání stavby - čistě, kvalitně a ekonomicky bez nepořádku a poškození čehokoli v domě.
DryPol® system je český, elektronický výrobek řízený počítačovým procesorem, plně testovaný a certifikovaný Elektrotechnickým zkušební ústavem ČR (EZÚ) s platností pro celou EU. Funguje na všechny druhy stavebních materiálů včetně jejich kombinací ve stavbě. DryPol® system neustále vyvíjíme a zdokonalujeme. Jsme více než 10 let na trhu a prezentujeme se více než 5000 úspěšnými instalacemiDryPol® systém je plně ověřené a funkční zařízení, které splňuje všechny náročné normy a spolehlivě se zárukou vysouší a trvale izoluje stavby postižené zemní kapilární vlhkostí.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ DryPol® systém = elektronický přístroj na vysoušení a trvalou izolaci staveb. Je výkonovou a technologickou špičkou v ČR a Evropě = ČESKÝ VÝROBEK!
+
DryPol® systém =  elektronická izolace staveb polarizací vlhkosti ve zdivu - vysouší a izoluje současně přízemí, sklepy, podlahy a základy stavby na hodnoty platných stavebních norem.
+
DryPol® systém = Počítačovým procesorem řízený přístroj DryPol® systém je vysoce účinné zařízení se všemi platnými certifikáty na jeho výkon a provoz, včetně certifikace nezávadnosti pro použití v lidských obydlích.
+
DryPol® systém = 10 let na trhu – více jak 5000 úspěšných instalací! 
+
DryPol® systém je velmi vhodný pro vysoušení a trvalou hydroizolaci starších domů a objektů, vzhledem k nedestruktivní technologii vysoušení.   
+ Poskytujeme bezkonkurenční záruky na výsledek vysoušení a bezplatný servis přístroje – viz níže.

vysoušení zdiva
elektroosmóza DryPol
hydroizolace DryPol

DryPol® system - BEZPEČÍ PROVOZU A SPOTŘEBA
Výkon přístroje DryPol® systém je bezpečný vůči čemukoli v domě - ať lidem, zvířatům nebo technologiím! Neruší rádio, televizi, mobilní sítě ani wi-fi. Přístroj DryPol® systém je napájen z adaptéru 18V / 1300 mA s příkonem 7W. Při trvalém provozu je spotřeba elektrické energie okolo 250,- Kč za 1 rok! Přístroj nevydává žádný zvuk. Je plně samostatný a nevyžaduje ze strany uživatele běžně jakékoli zásahy. Při výpadku proudu se zařízení samo restartuje a pokračuje v práci. DryPol® system je certifikován pro provoz v lidských obydlích s certifikačním dosahem v celé EU - certifikát Elektrotechnického zkušebního ústavu ČR - EZÚ

DryPol® system - ZÁRUKY
- Žádný uživatel nemusí mít obavy z budoucnosti stavby, neboť poskytujeme záruku 30 let na bezplatný servis zařízení (záruční list) a písemnou smlouvu o dosažení konečných mírných a trvalých hodnot vlhkosti ve vašem zdivu v souladu s platnými stavebními normami.
- Jistotu našim zákazníkům dodává klauzule písemné smlouvy o možnosti vrácení přístroje po dobu 3 let od data instalace s návratností 100% vložených investic do přístroje! Tato 3letá záruka je pro vaši jistotu a vaše pohodlí. Zažádejte si o vzor písemné smlouvy buď e-mailem: info@elektrofyzika.cz nebo telefonicky na naší bezplatné zelené lince +420
800 212 800
 

DryPol® system - CENA
DryPol® system je dostupný každému. Cena přístroje v poměru užitná hodnota / cena je více než příznivá. Cena za instalaci přístroje nedosahuje zlomku ceny ostatních technologií jako je podřezaní stavby a její mutace včetně chemických injektáží.
Ceny jsou konečné a obsahují jak instalci zařízení, tak i odborné měření vlhkosti ve vaší stavbě, práci a dopravu. 


DryPol® system - VÝHODY

 • Celý vysušený a trvale izolovaný dům 1 přístrojem DryPol® system
 • Plošný účinek přístroje zajistí vysušené a izolované přízemí, sklepy, podlahy a základy stavby současně
 • Instalace bez jakýchkoli stavebních zásahů - tedy nepořádku či poškození čehokoli ve stavbě
 • Písemné záruky na výsledek vysoušení s možností odstoupení od smlouvy po dobu 3 let + záruka 30 let na bezplatný servis
 • Bezpečné pro cokoli v domě se spotřebou el. energie cca 250,- Kč  /1 rok trvalého provozu
 • Bezkontaktní elektroosmóza je moderní a kvalitní technologie vysoušení a izolace vlhkého zdiva a vlhkých staveb obecně 

DryPol® system - SLUŽBY

 • Poskytujeme zdarma a nezávazně odborné konzultace na stavbách kdekoli v celé ČR a na Slovensku - objednávky konzultací na bezplatné lince +420 800 212 800
 • Provádíme odborné měření vlhkosti stavebních materiálů a posouzení celkového stavu stavby
 • Provádíme skenování staveb termokamerou - tepelné úniky, zdroje vlhkosti, elektrické skříně a rozvaděče, střechy, byty a sklepy
 • RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, BYTY, SKLEPY, KOMERČNÍ STAVBY, CHALUPY, CHRÁNĚNÉ NEBO HISTORICKÉ STAVBY...

KDY A KDE LZE PŘÍSTROJ DryPol® system POUŽÍT?

 • Všude tam kde nežádoucí vlhkost vzlíná do stavby od základů z půdy směrem vzhůru
 • V přízemí a ve sklepech které vysouší a trvale izoluje současně včetně podlah
 • ​Ve sklepech a pod izolací přístroj funguje spolehlivě i při izolované stavbě (podřezání, injektáž)!
 • Přístroj  DryPol® system zaručeně působí na zemní kapilární vzlínavou vlkost

KDY A KDE NELZE PŘÍSTROJ DryPol® system POUŽÍT?

 • Je-li stavba nová (vodorovně izolovaná) nebo nově nadzemně izolovaná (do cca 10 let stáří izolace). 
 • Na případy náhlého vytopení (zdivo neobsahuje kapiláry). POZOR! Vytopením se kapilára časem vytvoří!
 • Na kondezační vlhkost nebo tepelné mosty (zde nabízíme řešení tohoto problému - klikněte)
 • Na zastavení tlakové (trvale, nebo občas tekoucí či kapající) vody nelze vysoušeč zdiva použít
zemní izolace
vysoušeč zdiva DryPol
Instalace DryPol
DryPol system cena
DryPol zkušenosti